POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LAR-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: os. Młodych 1 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec
tel.: 33 8602663 8605340

Jednostki - NZOZ "LAR-MED"

 • NZOZ "LAR-MED"

  Żywiec, os. Młodych 1 (śląskie / powiat Żywiec)
  Telefon: 33 8602663 8605340
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dorosłych
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Pracownia audiometrii
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci i dorosłych
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dorosłych
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pediatryczna
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Poradnia pulmunologiczna dla dorosłych i dzieci
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Zespół opieki dziennej w zakresie pediatrii
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań elektrofizjologicznych
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Punkt audio protetyczny
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna (słuchu i mowy)
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Zespół opieki dziennej w zakresie neurologii
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Zespół opieki dziennej w zakresie alergologii dla dzieci
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Zespół opieki dziennej w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy
   Żywiec, os. Młodych 1      Telefon: 33 8602663 8605340  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Pracownia audioprotetyczna
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Oddział chirurgii krótkoterminowej w zakresie otolaryngologii
   Żywiec, os. Młodych 1     
  • Poradnia internistyczna
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Zespół opieki dziennej w zakresie: otolaryngologii dla dorosłych i dzieci, alergologii dla dorosłych i dzieci
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Blok operacyjny
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Sala wybudzeń
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Izba przyjęć
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
   Żywiec, os. Młodych 1     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia endokrynologiczna
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Poradnia logopedyczna
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Pracownia audioprotetyczna
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Oddział chirurgii krótkoterminowej w zakresie otolaryngologii
    Żywiec, os. Młodych 1     
   • Poradnia internistyczna
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Zespół opieki dziennej w zakresie: otolaryngologii dla dorosłych i dzieci, alergologii dla dorosłych i dzieci
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Blok operacyjny
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Sala wybudzeń
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Izba przyjęć
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
    Żywiec, os. Młodych 1     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Oświata i promocja zdrowia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)