POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Farma-Med"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dworcowa 71 (88-100 Inowrocław)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Inowrocław
tel.: 52 35 74 299

Jednostki - NZOZ "Farma-Med"

 • Centrum Medyczne "Farma-Med"

  Inowrocław, Dworcowa 71 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  Telefon: 52 35 74 299
  Email: farma-med@ino.biz.pl
  Witryna: www.farma-med.pl
  • Poradnia Preluksacyjna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Lekarza POZ (Ogólna)
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Diabetologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Dermatologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diagnostyczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Urologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia Lekarza POZ (Pediatryczna)
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownie Inne
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Spirometryczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Gabinet Zabiegowy
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pediatryczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Internistyczno - magetoterapia
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Punkt Szczepień
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Stomatologiczna
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia "Toruńska"

  Inowrocław, Toruńska 60 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  Telefon: 52 35 74 646
  Email: farma-med@ino.biz.pl
  Witryna: www.farma-med.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Lekarza POZ (Ogólna)
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ ( Pediatryczna)
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 74 646  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Logopedyczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Szczepień
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Inowrocław, Toruńska 60      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia "Okrężna"

  Inowrocław, Okrężna 79 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  Telefon: 52 35 75 031
  Email: farma-med@ino.biz.pl
  Witryna: www.farma-med.pl
  • Poradnia Lekarza POZ (Ogólna)
   Inowrocław, Okrężna 79      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 75 031  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ (Pediatryczna)
   Inowrocław, Okrężna 79      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 75 031  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Inowrocław, Okrężna 79      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 75 031  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Inowrocław, Okrężna 79      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 75 031  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Inowrocław, Okrężna 79      Telefon: 52 35 75 031  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Inowrocław, Okrężna 79      Telefon: 52 35 75 031  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Gabinety Medycyny Szkolnej

  Inowrocław, Dworcowa 71 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  Telefon: 52 35 74 299
  Email: farma-med@ino.biz.pl
  Witryna: www.farma-med.pl
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Inowrocław, Dworcowa 71     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Inowrocław, Dworcowa 71     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Inowrocław, Dworcowa 71     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Inowrocław, Dworcowa 71     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Inowrocław, Dworcowa 71     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Przychodnia "Narutowicza"

  Inowrocław, Narutowicza 24 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  Telefon: 52 35 35 935
  Email: farma-med@ino.biz.pl
  Witryna: www.farma-med.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Onkologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Lekarza POZ (Pediatryczna)
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ (Ogólna)
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Spirometryczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Punkt Szczepień
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia RTG
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Kardiologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Urologiczna
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Tlenoterapia Domowa
   Inowrocław, Narutowicza 24      Telefon: 52 35 74 299  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
 • Laboratorium Analityczne

  Inowrocław, Dworcowa 71 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  Telefon: 52 35 67 133
  Email: farma-med@ino.biz.pl
  Witryna: www.farma-med.pl
  • Poradnia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Inowrocław, Dworcowa 71      Telefon: 52 35 74 299, 52 35 67 140  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)