POLECAMY

"HIPOKRATES" PRZYCHODNIA LEKARSKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dworcowa 4A (10-414 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 533 56 62

Jednostki - "HIPOKRATES" PRZYCHODNIA LEKARSKA

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Przychodnia Lekarska sp. z o.o.

  Olsztyn, Dworcowa 4A (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 533 56 62
  Email: nzoz.hipokrates@bpsystem.pl
  • poradnia medycyny pracy
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • poradnia okulistyczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • poradnia laryngologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pracownia audiometrii
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • poradnia kardiologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • poradnia stomatologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
  • poradnia endokrynologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia internistyczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG
   Olsztyn, Dworcowa 4A      Telefon: 89 533 56 62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pracownia EKG
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • poradnia pediatryczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia ginekologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia dermatologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia alergologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • pracownia prób wysiłkowych
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet badań ultrasonograficznych
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • punkt laboratoryjny
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • poradnia reumatologiczna
   Olsztyn, Dworcowa 4A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • gabinet zabiegowy
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • pracownia EKG
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Inne
   • poradnia pediatryczna
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia ginekologiczna
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia dermatologiczna
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • poradnia alergologiczna
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • pracownia prób wysiłkowych
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • gabinet badań ultrasonograficznych
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • punkt laboratoryjny
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • poradnia reumatologiczna
    Olsztyn, Dworcowa 4A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (5)
/8 miesięcy temu
Przychodnia to jakaś farsa tam nikt nie jest kompetentny. Pani w rejestracji (podobno jest od niedawna ale co mnie to obchodzi) nie ma pojęcia o swojej pracy, myli się przepisuje kilka razy a i tak potem wychodzi że zły druk wypisała a lekarz medycyny pracy to podpisuje robi błędy, które w Wydziale Komunikacji kwestionują i cofają mówiąc , że z tym Panem są ciągle problemy (jego błąd mógł mnie kosztować utratą bezterminowego prawa jazdy kat.B), przychodzi do pracy 30 min. spóźniony gdzie pełno ludzi czeka na szanownego pana . Pani okulistka opryskliwa i zdająca się mówić - pacjencie jesteś dla mnie a nie ja dla Ciebie. To wszystko spotkało mnie , i to co powinienem załatwić w jeden dzień załatwiałem 3 słownie: trzy dni. Nie szanują naszego czyli pacjentów czasu mają to gdzieś . I co najważniejsze ta przychodnia ma podpisaną umowę współpracy z Urzędem Pracy w Olsztynie, obłęd i bardzo zastanawiające że coś takiego małego i niekompetentnego zdołało nawiązać współpracę. Omijać szerokim łukiem, bardzo szerokim.
/9 miesięcy temu
Skandal. Lekarz medycyny pracy to jakaś sfrustrowana baba która nie ma za grosz kultury. Pani z rejestracji to kolejna gwiazda która nie zna praw pacjenta dotyczących poszanowania i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Zadała aby ja poinformować o tym z czym pacjent przychodzi do lekarza, wydzierala się bo nie uzyskala odpowiedzi. Skandal.
/rok temu
To jakaś masakra jeśli chodzi o organizację pracy. Umawiają wszystkich na jeden dzień i tą samą godzinę, lekarze wychodzą z gabinetu mimo, że na biurku sa jeszcze karty pacjentów oczekujących przed drzwiami ( lek. medycyny pracy), nikt nad tym nie panuje, a już na pewno pani w wykoślawionych czarnych szpilkach podająca się za kierownika placówki. OMIJAĆ SZEROKIM ŁUKIEM !!!!!
POKAŻ KOMENTARZE (2)