Gorzowska Lecznica Specjalistyczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piłsudskiego 1 B (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 7321286 7322942

Jednostki - Gorzowska Lecznica Specjalistyczna

  • Gorzowska Lecznica Specjalistyczna

    Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
    Telefon: 95 7321286 7322942
    Email: gls@skrzynka.pl
    Witryna: www.gls-gorzow.pl
    • Poradnia lekarza POZ
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Poradnia medycyny pracy
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia medycyny pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Poradnia chirurgii ogólnej
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Poradnia otolaryngologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Poradnia okulistyczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia okulistyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Poradnia dermatologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia dermatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Poradnia neurologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia neurologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Poradnia urologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia urologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Poradnia neurochirurgiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia neurochirurgiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
    • Poradnia ortopedyczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia endokrynologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia endokrynologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia onkologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia onkologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Poradnia alergologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia alergologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Poradnia logopedyczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia logopedyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Poradnia psychologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia psychologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
      • Badania kierowców - Medycyna pracy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
      • Badania kierowców - Medycyna pracy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
      • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Poradnia kardiologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia kardiologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Poradnia rehabilitacyjna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia rehabilitacyjna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Pracownia USG
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Pracownia USG
      • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pracownia EKG
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
      • Inne - Medycyna rodzinna
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
      • Inne - Medycyna rodzinna
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Dział fizjoterapii
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Dział (pracownia) fizjoterapii
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Poradnia (Gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Punkt szczepień
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Punkt szczepień
      • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia nefrologiczna dla dzieci
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Poradnia chirurgii naczyniowej
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia chirurgii naczyniowej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia wad postawy
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia wad postawy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia preluksacyjna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia preluksacyjna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia leczenia jaskry
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia okulistyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Poradnia zdrowia psychicznego
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia zdrowia psychicznego
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Poradnia chorób wewnętrznych
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia chorób wewnętrznych
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Poradnia reumatologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Poradnia reumatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Poradnia badań słuchu
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Pracownia badań słuchu
      • Inne - Otorynolaryngologia
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
      • Inne - Otorynolaryngologia
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B      Telefon: 95 7321286 7322942  
      Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
      • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia stomatologiczna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Poradnia stomatologiczna
      • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Pracownia EEG
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Pracownia diagnostyczna
      • Pozytonowa tomografia emisyjna
    • Pracownia pantomograficzna
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Pracownia diagnostyki obrazowej
      • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Laboratorium analityczne
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia profilaktyki chorób piersi
      Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
      Poradnia profilaktyki chorób piersi
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Poradnia ginekologiczno-położnicza
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Poradnia położniczo-ginekologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Poradnia stomatologiczna
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Poradnia stomatologiczna
        • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
      • Pracownia EEG
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Pracownia diagnostyczna
        • Pozytonowa tomografia emisyjna
      • Pracownia pantomograficzna
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Pracownia diagnostyki obrazowej
        • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      • Laboratorium analityczne
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
        • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
      • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Poradnia profilaktyki chorób piersi
        Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1 B     
        Poradnia profilaktyki chorób piersi
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Filia Ośrodek Zdrowia w Baczynie

    Baczyna, Lipowa 15 (lubuskie / powiat Lubiszyn)
    Telefon: 95 7314209
    Email: gls@skrzynka.pl
    Witryna: www.gls-gorzow.pl
    • Poradnia lekarza POZ w Baczynie
      Baczyna, Lipowa 15      Telefon: 95 7314209  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Gabinet zabiegowy
      Baczyna, Lipowa 15      Telefon: 95 7314209  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Punkt szczepień
      Baczyna, Lipowa 15      Telefon: 95 7314209  
      Punkt szczepień
      • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Filia Ośrodek Zdrowia w Krasowcu

    Krasowiec, 29 (lubuskie / powiat Deszczno)
    Telefon: 95 7511670
    Email: gls@skrzynka.pl
    Witryna: gls-gorzow.pl
    • Poradnia lekarza POZ w Krasowcu
      Krasowiec, 29      Telefon: 95 7511670  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Krasowiec, 29      Telefon: 95 7511670  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Punkt szczepień
      Krasowiec, 29      Telefon: 95 7511670  
      Punkt szczepień
      • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)