POLECAMY

Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka

adres: Kasprowicza 64/66 (51-137 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Pediatryczne...

 • Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Kasprowicza 64/66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Oddział patologii noworodka
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży z pododdziałem dziennym
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział ogólnopediatryczny - niemowlęcy
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Oddział immunologii i reumatologii wieku rozwojowego (kliniczny AM z łóżkami dziennymi )
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział immunologii klinicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Immunologia kliniczna
  • Oddział nefrologii i ostrych zatruć
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział neuroinfekcji i neurologii dziecięcej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
  • Oddziały ogólnopediatryczne niemowlęce ( wieloprofilowe , w tym o profilu pulmonologiczno - alergologicznym z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia patologii noworodka ( Ośrodek wczesnej diagnostyki uszkodzeń mózgu i patologii noworodka )
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ogólnopediatryczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia zaburzeń odporności
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia elektromiografii
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia spirometryczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Oddział pediatryczny
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział pdiatryczny
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
 • Poradnie Specjalistyczne - Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J.. Korczaka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Kasprowicza 64/66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Poradnia profilaktyki i chorób zakaźnych WZW i ADIS
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia wad metabolicznych i fenyloketonurii
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia hepatologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Laboratorium bakteriologii i immunologii
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium analityczne
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektroencefalografii
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia fizjoterapii
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hypetyreozy i fenyloketonurii
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
  • Transport noworodka
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna transportu
  • Izba przyjęć
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Apteka zakładowa
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pediatryczna szczepień z grup wysokiego ryzyka
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia badań endoskopowych
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Izba przyjęć oddziału psychiatrii dziecięcej
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Osrodek rehabilitacji dziennej
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Kasprowicza 64/66     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)