POLECAMY

Centrum Medyczne Czechów

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kompozytorów Polskich 8 (20-848 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81-7187207

Jednostki - Centrum Medyczne Czechów

 • Specjalistyka Czechów Sp. z o.o.

  Lublin, Kompozytorów Polskich 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 33  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 33  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 38  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 37  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 44  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 40, 81-7412044 w 32  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 41  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 35  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7409011  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 26  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 33  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia kinezyterapii
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 35  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 41  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 33  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044 w 42  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia lekarza poz
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki poz
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej poz
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8      Telefon: 81-7412044  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diagnostyki obrazowej
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia osteoporozy
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laktacyjna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia preluksacyjna
   Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia alergologiczna
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia kardiologiczna
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia diagnostyki obrazowej
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia osteoporozy
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia laktacyjna
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia laktacyjna
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia preluksacyjna
    Lublin, Kompozytorów Polskich 8     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)