POLECAMY

- żółtaczka

 • Alkoholowa choroba wątroby
  Jaka jest istota choroby? Wątroba jest głównym miejscem metabolizmu alkoholu etylowego. Uszkodzenie wątroby wywołane alkoholem rozwija się etapowo, jako stłuszczenie, zapalenie...  
 • Atreja dróg żółciowych
  Jaka jest istota choroby? Etiologia niedrożności przewodów żółciowych nie jest dokładnie poznana, rozważa się rolę czynników zakaźnych i autoimmunologicznych....  
 • Choroba hemolityczna płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do immunizacji matki dochodzi w momencie przedostania się krwinek płodowych do jej krwioobiegu. Ma to miejsce najczęściej w trakcie poprzednich...  
 • Galaktozemia
  Jaka jest istota choroby? Galaktozemia to choroba genetyczna objawiająca się niemożnością przetwarzania galaktozy w glukozę. Gromadzący się na skutek istnienia bloku...  
 • Gorączka q
  Jaka jest istota choroby? Gorączka Q jest to choroba wywoływana przez drobnoustrój Rickettsia burnetti i przenoszona ze ssaków na człowieka poprzez wdychanie powietrza...  
 • Inne choroby pęcherzyka żółciowego
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak niedrożność pęcherzyka żółciowego, wodniak pęcherzyka żółciowego, przedziurawienie pęcherzyka...  
 • Inne choroby przewodów żółciowych
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak zapalenie dróg żółciowych, niedrożność przewodów żółciowych, przedziurawienie przewodów żółciowych,...  
 • Inne ostre zapalenia wątroby
  Jaka jest istota choroby? We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach wirus przenika do komórek wątroby, w których się namnaża i w różnych mechanizmach prowadzi do...  
 • Niedobór alfa-1-antytrypsyny
  Jaka jest istota choroby? Alfa-1-antytrypsyna jest białkiem osocza krwi należącym do grupy inhibitorów proteaz serynowych. Jest także tzw. białkiem ostrej fazy, czyli bierze...  
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Jaka jest istota choroby? Jest to rodzaj niedokrwistości hemolitycznej spowodowany obecnością nieprawidłowej hemoglobiny (HbS), co skutkuje skróceniem czasu przeżycia krwinek...  
 • Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (g-6-pd)
  Jaka jest istota choroby? Enzym G-6-PD odgrywa kluczową rolę w metabolizmie komórek. W erytrocytach, na skutek jego niedoboru, dochodzi do skrócenia czasu przeżycia krwinek i...  
 • Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
  Na czym polega istota choroby? Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego występuje u 5-10% ludzi w wieku > 65 lat, aczkolwiek może wystąpić w każdym wieku. Dosyć często...  
 • Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
  Jaka jest istota choroby? Sporadycznie czynnikiem wywołującym wirusowe zapalenie wątroby mogą też być takie wirusy jak np. HSV (czynnik etiologiczny opryszczki wargowej), CMV...  
 • Niewydolność wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekle przetrwałe zapalenie wątroby, przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby, toczniopodobne zapalenie wątroby, przewlekłe...  
 • Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A
  Na czym polega istota choroby? Żółtaczka – wirusowe zapalenie wątroby typu A ( hepatitis A, wzw A ) – jest chorobą zakaźną, którą powoduje zakażenie wirusem zapalenia...  
 • Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
  Na czym polega istota choroby? WZW B jest wywoływane wirusem z rodziny Hepadnaviridae (HBV, hepatitis viralis B ). Wyróżnia się trzy drogi zakażenia tym wirusem: płciową,...  
 • Ostre zapalenie trzustki
  Jest to nienowotworowa choroba trzustki, która ma gwałtowny przebieg. W części wydzielniczej trzustki następuje produkcja enzymów, które przedostają się do...  
 • Przewlekłe zapalenie wątroby
  Jest to stan zapalny wątroby, który trwa już ponad pół roku. W schorzeniu tym występuje obrzęk i zaburzenie funkcji wątroby. Przyczyn przewlekłego zapalenia...  
 • Rak dróg żółciowych
  Jaka jest istota choroby? Rak dróg żółciowych wywodzi się z ich nabłonka. Może dotyczyć zarówno wewnątrz jak i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Raki...  
 • Rak pęcherzyka żółciowego
  Rak pęcherzyka żółciowego najczęściej obejmuje dno pęcherzyka żółciowego ale także trzon i szyjkę. W większości przypadków rak pęcherzyka...  
 • Rak trzustki
  Złośliwy nowotwór trzustki. Zazwyczaj jest on w głowie trzustki. Głowa trzustki to najbardziej wysunięta na prawo i najszersza część trzustki.  U mężczyzn...  
 • Rak wątroby
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszy nowotwór złośliwy wątroby to rak wątrobowy. Do czynników ryzyka tej choroby należą: zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i...  
 • Sferocytoza dziedziczna
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną choroby jest mutacja jednego z genów kodujących białka strukturalne krwinek czerwonych (głównie spektrynę i ankyrynę). Konsekwencją tego...  
 • Toksyczna choroba wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje wywołane lekami uczuleniową chorobę wątroby oraz toksyczną chorobę wątroby. Dochodzi do zaburzania funkcjonowania lub uszkadzania...  
 • Uraz porodowy owłosionej skóry głowy
  Jaka jest istota choroby? Wśród zmian w obrębie skóry głowy w wyniku urazu mogą wystąpić krwiaki, obrzęk, otarcie naskórka oraz zasinienie. Do urazów dochodzi...  
 • Wrodzona niedoczynność tarczycy
  Na czym polega istota choroby? Tarczyca pełni szereg ważnych funkcji w organizmie: wpływa na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i witamin, odpowiada za prawidłowy rozwój i...  
 • Zespół gilberta
  Jaka jest istota choroby? Choroba spowodowana jest mutacją genetyczną i polega na nadmiernym kumulowaniu się w organizmie bilirubiny (związku powstałego w wyniku rozpadu...  
 • Żółtaczka jąder podkorowych
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na odkładaniu się bilirubiny w formie niezwiązanej w  rdzeniu kręgowym i jądrach mózgu. Żółty barwnik odkłada się...  
 • Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
  Na czym polega istota choroby? Przy stężeniu bilirubiny we krwi przekraczającym 5-7 mg/dl u noworodków można zaobserwować zażółcenie na twardówce, skórze i błonach...  
 • Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami.
  Na czym polega istota choroby? Żółte zabarwienie skóry pojawia się przy stężeniu bilirubiny we krwi przekraczającym 5-7 mg/dl. Jakie są przyczyny choroby? Głównymi...