POLECAMY

- Zawroty głowy

 • Bloki serca
  Jaka jest istota choroby? Bloki serca to choroby układu bodźcoprzewodzącego serca. Zaliczamy do nich m.in. bloki przedsionkowo-komorowe, które wiążą się z trudnościami lub...  
 • Czerwienica prawdziwa, nadkrwistość
  Na czym polega istota choroby? Czerwienica prawdziwa cechuje się znacznym zwiększeniem się erytrocytów (krwinek zcerwonych), a także zwiększonym wytwarzaniem leukocytów ...  
 • Częstoskurcz napadowy
  Jaka jest istota choroby? Częstoskurcze nadkomorowe występują najczęściej w zdrowym sercu, mogą towarzyszyć ostrym chorobom np. infekcjom, nerwicy oraz używkom. Arytmie...  
 • Kardiomiopatie o znanej przyczynie
  Jaka jest istota choroby? Do kardiomiopatii dochodzi w wyniku chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu czy zapalenie mięśnia serca. W tych przypadkach zmiany bywają...  
 • Kardiomiopatie pierwotne
  Jaka jest istota choroby? W odróżnieniu od postaci wtórnych, w pierwotnych kardiomiopatiach serce jest jedynym lub głównym zmienionym chorobowo narządem. Przyczyn wiodących...  
 • Methemoglobinemia
  Na czym polega istota choroby? Methemoglobinemia jest rodzajem hemoglobinopatii, której istotą jest obecność trójwartościowego żelaza w cząsteczce hemu, co skutkuje...  
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków
  Na czym polega istota choroby? W migotaniu przedsionków szybkie skurcze przedsionków (350-700/min) odbywają się w sposób nieskoordynowany ze skurczami komór. W trzepotaniu...  
 • Neuropatia autonomiczna w chorobach endokrynologicznych i metabolicznych
  Na czym polega istota choroby? Jedną z chorób sklasyfikowanych do tej kategorii jest autonomiczna neuropatia cukrzycowa. Zaburzenie to polega na uszkodzeniu układu...  
 • Niedociśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Niedociśnienie to utrzymywanie się skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg. Jakie są...  
 • Otwarta rana głowy
  Na czym polega istota choroby? Raną otwartą głowy nazywamy każdą ranę tego narządu, w wyniku, której dochodzi do rozcięcia tkanki i przerwania ciągłości skóry. Sprzyja...  
 • Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
  Jaka jest istota choroby? Płynotok to wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) poza „worek” utworzony z opon mózgowo-rdzeniowych otaczający i ochraniający mózg oraz rdzeń...  
 • Zaburzenia układu wegetatywnego
  Jaka jest istota choroby? Wegetatywny (autonomiczny) układ nerwowy kontroluje pracę wszystkich narządów wewnętrznych. Przyspiesza i zwalnia tętno, podnosi oraz obniża...  
 • Zawał mózgu
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej dochodzi do zamknięcia tętnicy i przerwania dopływu krwi do mózgu. Dwie główne przyczyny to zmiany miażdżycowe w dużych tętnicach...  
 • Zespół Cushinga
  Na czym polega istota choroby? Choroba Cushinga polega na nadmiernym wydzielaniu glikokortykosteroidów przez korę nadnerczy. Efektem długotrwałej ekspozycji tkanek na kortyzol...