POLECAMY

- Zaburzenia słuchu

 • Ataksje friedreicha, móżdżkowe, teleangiektazja, dziedziczna paraplegia spastyczna
  Jaka jest istota choroby? Kategoria ta zawiera liczną grupę chorób. Ich cechą wspólną jest występowanie charakterystycznych objawów zwanych bezładem czyli ataksją....  
 • Bruceloza
  Zakaźna choroba odzwierzęca wywoływana przez bakterie Brucella. Ludzie zarażają się chorobą poprzez kontakt ze zwierzętami (krowy, psy, kozy, renifery). Do zakażenia...  
 • Choroba taya-sachsa (gangliozydoza gm2)
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest gromadzenie się substancji – gangliozydu w komórkach nerwowych spowodowane obniżeniem aktywności enzymu biorącego udział w...  
 • Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Do innych zakażeń...  
 • Kiła wrodzona
  Na czym polega istota choroby? Kiła wrodzona jest to zakażenie wewnątrzmaciczne płodu krętkiem kiły. Ryzyko zakażenia płodu jest największe w wypadku kiły wczesnej u...  
 • Łagodne nowotwory ucha środkowego i układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Powstawaniu zmian łagodnych w okolicy ucha środkowego i w obrębie układu oddechowego sprzyjają przewlekłe stany zapalne. Jakie występują...  
 • Mikrocja
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady wrodzonej jest nieprawidłowe wykształcenie ucha lub brak jego elementów. Może występować ona obu- lub jednostronnie (częściej...  
 • Mukopolisacharydoza
  Jaka jest istota choroby? Mukopolisacharydy są składnikami tkanki łącznej. Brak lub defekt enzymów rozkładających te wielocukry powoduje ich odkładanie się w narządach i...  
 • Neuralgia półpaścowa, porażenie wielu nerwów czaszkowych
  Jaka jest istota choroby? Nerwy czaszkowe umożliwiają niemal każdą funkcję narządów głowy i szyi. Bez nich nie możliwe jest korzystanie ze zmysłów, mówienie, połykanie,...  
 • Neuropatia samoistna i dziedziczna
  Na czym polega istota choroby? Dziedziczne neuropatie prowadzą do pogłębiającego się uszkodzenia nerwów na skutek obecności wadliwych genów. Często dotykają kilka osób...  
 • Nowotwór jamy nosowej i ucha środkowego
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszym nowotworem ucha środkowego jest rak płaskonabłonkowy. Niekiedy występują w tej lokalizacji raki gruczolakoraki lub czerniak złośliwy....  
 • Powikłania chorób zapalnych układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą różne następstwa chorób zapalnych układu nerwowego. Pojawiają się wkrótce po przebyciu choroby lub nawet po latach od tego...  
 • Wrodzona niedoczynność tarczycy
  Na czym polega istota choroby? Tarczyca pełni szereg ważnych funkcji w organizmie: wpływa na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i witamin, odpowiada za prawidłowy rozwój i...  
 • Wrodzone choroby wirusowe
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Wirus przenika przez...  
 • Wrodzone, izolowane wady ucha środkowego
  Jaka jest istota choroby? Istota tej grupy wad wrodzonych jest wada budowy ucha środkowego. Jedną z nich jest wrodzony brak kowadełka (jednej z kosteczek słuchowych ucha...  
 • Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia trąbki słuchowej zazwyczaj dotyczą jej niedrożności. Najczęstszą postacią zaburzeń jest czynnościowa niedrożność polegająca...  
 • Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą choroby zapalne mózgu i rdzenia spowodowane przez meningokoki, listerię, bakterie wywołujące kiłę i gruźlicę, wirus...  
 • Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Na czym polega istota choroby? Istota polega na uszkodzeniu mózgu i/lub rdzenia kręgowego w wyniku czego dochodzi do rozwoju stanu zapalnego. Jakie są przyczyny choroby?...  
 • Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
  Podział ze względu na czas trwania: Ostre zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza Przewlekłe zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza Na czym polega istota...  
 • Zapalenie ucha środkowego
  Na czym polega istota choroby? Zapalenie ucha środkowego to infekcyjna choroba, którą wywołują głównie bakterie. Może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostre zapalenie...  
 • Zapalenie ucha zewnętrznego
  Na czym polega istota choroby? Zapalenie ucha zewnętrznego jest bolesnym schorzeniem  bakteryjnym, wirusowym lub grzybiczym. Może przyjmować różne formy, zazwyczaj...  
 • Zapalenie wyrostka sutkowatego
  Na czym polega istota choroby? Choroba jest procesem zapalnym, który obejmuje komórki powietrzne wyrostka sutkowatego oraz kości lub szpiku kostnego obejmującego wyrostek....  
 • Żółtaczka jąder podkorowych
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na odkładaniu się bilirubiny w formie niezwiązanej w  rdzeniu kręgowym i jądrach mózgu. Żółty barwnik odkłada się...