POLECAMY

- Wzdęcia

 • Atrezja jelita cienkiego
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest całkowita lub częściowa niedrożność jelita cienkiego. Ze względu na jej lokalizację mówimy o zarośnięciu dwunastnicy lub...  
 • Atrezja jelita grubego
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest całkowita lub częściowa niedrożność jelita grubego. Ze względu na jej lokalizację mówimy o zarośnięciu okrężnicy, esicy...  
 • Hymenolepioza
  Jaka jest istota choroby? Zakażenie odbywa się przez spożycie jaj tasiemca znajdujących się w zanieczyszczonych pokarmach lub wodzie. Najczęściej zarażają się dzieci...  
 • Inna niedrożność jelit noworodka
  Jaka jest istota choroby? Pasaż przez jelita noworodka jest utrudniony w przypadku niedojrzałości jelita grubego, podaży pokarmów hiperosmotycznych oraz niektórych chorób...  
 • Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Niedojrzałość jelit, niedotlenienie okołoporodowe i choroby ogólnoustrojowe sprzyjają rozwojowi różnych zaburzeń przewodu pokarmowego . Do ciężkich...  
 • Inne urazy porodowe
  Jaka jest istota choroby? Główną przyczyną urazu jest ucisk na narząd podczas przedłużającego się porodu siłami . Do czynników sprzyjających należą między innymi...  
 • Kolka nerkowa
  Jaka jest istota choroby? Kolka nerkowa może być spowodowana kamicą nerkową – chorobą, która polega na powstawaniu złogów (tzw. kamieni nerkowych) w drogach moczowych....  
 • Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
  Na czym polega istota choroby? W wyniku niedotlenienia narządów wewnętrznych dochodzi do odruchowego skurczu naczyń trzewnych. Obecność hipermolarnego pokarmu w jelitach...  
 • Mukowiscydoza
  Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna, która jest dziedziczona w sposób recesywny. Oznacza to, że na mukowiscydozę zachorują wyłącznie te...  
 • Niedrożność jelit bez przepukliny
  Na czym polega istota choroby? Niedrożność jelit to stan chorobowy charakteryzujący się częściowym lub całkowitym zatrzymaniem przechodzenia treści pokarmowej do kolejnych...  
 • Niedrożność smółkowa
  Na czym polega istota choroba? W wyniku niedoboru enzymów trzustkowych smółka jest nierozpuszczalna i zalega w świetle jelit powodując niedrożność obturacyjną. Niedobór...  
 • Nietolerancja laktozy
  Na czym polega istota choroby? Najprawdopodobniej laktozy może nie tolerować nawet 70% ludzi. Laktoza jest cukrem złożonym występującym w mleku i pochodnych produktach. U osób...  
 • Przerostowe zwężenie odźwiernika
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest nieprawidłowa budowa mięśniówki odźwiernika, co objawia się jej przerostem i prowadzi do różnego stopnia niedrożności przewodu...  
 • Rak jajnika
  Na czym polega istota choroby? Nowotwory jajnika to heterogenna grupa. Mogą się one wywodzić zarówno z nabłonka pokrywającego jajnik, ze sznurów płciowych, zrębu jajnika lub z...  
 • Zakrzepica żyły wrotnej
  Jaka jest istota choroby? Do zakrzepu żyły wrotnej dochodzi najczęsciej u osób z już chorą wątrobą, a także przy współistnieniu nowotworów lub zapaleń narządów jamy...