POLECAMY

- Wysypka

 • Ankylostomatoza
  Jaka jest istota choroby? Zarażenie dokonuje się po przypadkowym spożyciu jaj nicienia znajdujących się w wodzie. Inną drogą jest czynne wwiercanie się larw w powłokę...  
 • Chłoniak grudkowy
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak grudkowy występuje głownie u osób w średnim wieku. Jakie występują objawy? Typowe objawy chłoniaka grudkowego to gorączka, poty...  
 • Choroba Stilla
  Jaka jest istota choroby? Choroba Stila to układowa postać młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów przebiegająca z gorączką, zmianami skórnymi, powiększeniem...  
 • Gorączka plamista
  Jaka jest istota choroby? Mianem gorączki plamistej określamy grupę chorób wywoływanych przez riketsje i przenoszonych przez kleszcze. Wśród gatunków patogennych riketsji...  
 • Gorączka powrotna
  Jaka jest istota choroby? Gorączka powrotna jest to choroba przenoszona przez wszy bądź kleszcze wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Jeżeli choroba została...  
 • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Najważniejsze stany okołoporodowe wykraczające poza zakres głównych kategorii według ICD 10 to wrodzona niewydolność nerek, zespół odstawienia...  
 • Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Do innych zakażeń...  
 • Kiła wczesna
  Jaka jest istota choroby? Pod pojęciem kiły wczesnej rozumiemy zakażenie krętkiem kiły trwające nie dłużej niż dwa lata. W jej przebiegu wyróżniamy kiłę...  
 • Kiła wrodzona
  Na czym polega istota choroby? Kiła wrodzona jest to zakażenie wewnątrzmaciczne płodu krętkiem kiły. Ryzyko zakażenia płodu jest największe w wypadku kiły wczesnej u...  
 • Liszajec
  Jest to choroba silnie zakaźna skóry. Powstaje ona w drodze infekcji bakteryjnej. Bakterie wnikają w skórę przez drobne skaleczenia oraz ukłucia owadów....  
 • Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
  Na czym polega istota choroby? W wyniku niedotlenienia narządów wewnętrznych dochodzi do odruchowego skurczu naczyń trzewnych. Obecność hipermolarnego pokarmu w jelitach...  
 • Mononukleoza zakaźna
  Na czym polega istota choroby? Wirus Epsteina-Barr, spokrewniony z takimi patogenami jak CMV, wirus opryszczki zwykłej czy wirus ospy wietrznej przenosi się wraz z wydzielinami, np....  
 • Niedobór pirydoksyny (witaminy b6)
  Jaka jest istota choroby? Witamina B6 bierze udział w przemianie aminokwasów, tłuszczów i węglowodanów, umożliwia magazynowanie energii, uczestniczy w tworzeniu enzymów,...  
 • Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
  Jaka jest istota choroby? Jest to patologiczne nagrodzenie się płynów przesiękowych w skórze, tkance podskórnej a także w jamach ciała (opłucna, osierdzie, jama brzuszna) w...  
 • Odra
  Odra to zakaźna choroba wirusowa wieku dziecięcego. Jednak zachorować mogą również osoby dorosłe. Odra obecnie jest rzadkością w krajach rozwiniętych z racji...  
 • Onchocerkoza, ślepota rzeczna
  Jaka jest istota choroby? Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem czarnych muszek z rodzaju Simulium. Po przebiciu skóry przez aparat gębowy pasożyty przechodzą do organizmu...  
 • Ospa małpia
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszą przyczyną zachorowania jest kontakt z krwią zarażonego gryzonia lub małpy. Do kontaktu takiego może dojść po ugryzieniu lub przy...  
 • Ospa prawdziwa
  Ospa prawdziwa (tzw. ospa czarna) to wirusowa choroba zakaźna. Choroba wywoływana jest przez wirus Variola. Wirus ten nie jest blisko spokrewniony z wirusem, który wywołuje ospę...  
 • Ospa wietrzna
  Jest to zakaźna choroba wirusowa. Wirus ospy wietrznej jest identyczny z wirusem, który u dorosłych wywołuje półpasiec. Wirus jest przenoszony w drodze infekcji...  
 • Ostra białaczka szpikowa
  Na czym polega istota choroby? Ostre białaczki szpikowe to nowotwory złośliwe układu białokrwinkowego. Wywodzą się one z komórek pochodzących z wczesnych stadiów tworzenia...  
 • Ostra choroba retrowirusowa
  Jaka jest istota choroby? Po wniknięciu wirusa do ustroju pacjenta dochodzi do jego intensywnej replikacji, co staje się przyczyną wystąpienia objawów. Stan taki trwa kilka...  
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego
  Jaka jest istota choroby? Proces zapalny, wywołany zakażeniem lub nieprawidłową reakcją organizmu na obce substancje, toczy się w obrębie mięśnia serca, prowadząc do jego...  
 • Półpasiec
  Jest to bolesna infekcja wirusowa. Chorobę wywołuje wirus, który powoduje również ospę (Herpesvirus varicella zoster). Półpasiec atakuje głównie osoby dorosłe. Na tej...  
 • Różyczka
  Jest to choroba zakaźna wywołana przez wirus różyczki. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Wystarczy kontakt z kaszlącym chorym. Zarażenie różyczką jest...  
 • Rumień nagły, gorączka trzydniowa
  Jaka jest istota choroby? Chorobę wywołuje wirus HHV-6 będący blisko spokrewniony z wirusem opryszczki i ospy wietrznej. Patogen występuje powszechnie w populacji ludzkiej....  
 • Szkarlatyna
  Ostra choroba zakaźna, która przebiega z wysoką gorączką. Towarzyszy jej charakterystyczna wysypka plamista. Przy szkarlatynie często występuje zapalenie...  
 • Tyfus plamisty
  Jaka jest istota choroby? Dur wysypkowy jest to choroba wywoływana w Europie przez drobnoustrój Rickettsia prowazekii. Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia przez zakażoną...  
 • Wirusowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej
  Jaka jest istota choroby? Do wirusów najczęściej powodujących zmiany skórne należy wirus wywołujący mięczaka zakaźnego, rumień zakaźny, chorobę dłoni, stóp i ust czy...  
 • Wrodzone choroby wirusowe
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Wirus przenika przez...  
 • Zaburzenia odżywiania noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do głównych zaburzeń odżywiania zaliczamy wymioty, ulewania, powolne karmienie, niedokarmienie, przekarmienie, kolkę jelitową czy alergię...