POLECAMY

Trudności w oddychaniu

 • Choroba kesonowa
  Jest to zespół objawów występujący u osób, które zostały wystawione na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie otoczenia. Choroba ta jest coraz częstsza z powodu...  
 • Dekstrokardia
  Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Opiekę nad pacjentem sprawuje neonatolog wraz z kardiologiem dziecięcym i kardiochirurgiem.  
 • Kamica pęcherzyka żółciowego
  Choroba, która polega na powstawaniu złogów tzn. kamieni w drogach żółciowych. Kamienie najczęściej są tak małe i porowate, że nie powodują żadnych dolegliwości. Dopóki...  
 • Katar sienny
  Katar sienny jest to nieżyt dróg oddechowych na tle alergicznym. Czynnikiem, który wywołuje katar są pyłki roślin np. traw, zbóż i kwiatów. Kontakt polienów z błoną...  
 • Koklusz
  Ostra bakteryjna choroba zakaźna. Zapadają na nią głównie dzieci. Noworodki nie posiadają przeciwciał przeciwko kokluszowi. Czynnikiem chorobotwórczym jest bakteria o nazwie...  
 • Odma opłucna
  Powstaje wówczas gdy do przestrzeni pomiędzy płucami a opłucna dostanie się powietrze. Płaty płuc zapadają się. Jedną z przyczyn odmy opłucnowej jest rozedma płuc, która...  
 • Płuco piekarza
  Choroba powstaje na skutek alergicznej reakcji na wdychanie pyłu z mąki. Choroba zaliczana jest do chorób zawodowych. Ten sam obraz choroby pojawia się w wyniku kontaktu z...  
 • POCHP
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekłe dychawicze i rozedmowe zapalenia oskrzeli, zapalenia oskrzeli z niedrożnością górnych dróg oddechowych czy z rozedmą...  
 • Pylica płuc
  Jedna z częstszych chorób zawodowych. Występuje u osób, które w trakcie wykonywania pracy zawodowej wdychają pył i kurz. Wdychany pył osadza się w płucach i niszczy ich...  
 • Rozedma płuc
  Rozedmą płuc określa się stan w którym dochodzi do rozszerzenia pęcherzyków płucnych i uszkodzenia ich ścian. W momencie gdy pęcherzyki płucne przestają...  
 • Tętniak
  Tętniak to odcinkowe (ograniczone) poszerzenie tętnicy, które powstało w wyniku osłabienia (uszkodzenia) jej ściany. Szczególnie niebezpieczne są tętniaki aorty w odcinku...  
 • Zapalenie osierdzia
  Osierdzie to zewnętrzna powłoka, która okrywa mięsień sercowy. Błona śluzowa wydziela do worka osierdziowego płyn surowiczy, który nawilża osierdzie. Zapalenie osierdzia to...