POLECAMY

- Rozdrażnienie

 • Bezsenność nieorganiczna
  Jaka jest istota choroby? Bezsenność jest utrzymującym się przez dłuższy czas stanem niedostatecznej ilości lub jakości snu. Osoby udające się na spoczynek odczuwają lęk...  
 • Depresja poporodowa
  Jaka jest istota choroby? Stany obniżonego nastroju po porodzie, do rozwoju których przyczyniać się mogą trudności natury psychologicznej (konieczność odnalezienia się w...  
 • Gruźlica układu nerwowego
  Na czym polega istota choroby ? Możliwe są dwie postaci gruźlicy układu nerwowego: gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz gruźliczak mózgu lub rdzenia. Choroba...  
 • Krzywica
  Choroba zwana inaczej angielką. Spowodowana jest niedoborem witaminy D3. Choroba ma związek z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforowej. Przyswajanie fosforu i wapnia jest...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Neurastenia
  Jaka jest istota choroby? Skargi na zwiększoną męczliwość po wysiłku umysłowym lub uczucie wyczerpania fizycznego po minimalnym wysiłku fizycznym. Wrażenie obniżenia...  
 • Niedobór tiaminy
  Na czym polega istota choroby? Witamina B 1 jest istotnym czynnikiem w reakcjach spalania węglowodanów w komórkach. Szczególnie ważną rolę pełni witamina B 1 w...  
 • Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
  Jaka jest istota choroby? Terminem „menopauza” określa się ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety. Objawy związane z przekwitaniem pojawiają się na ogół...  
 • Zaburzenia hiperkinetyczne
  Jaka jest istota choroby? Początek zwykle w pierwszych pięciu latach życia. Kategoria obejmuje zaburzenia aktywności uwagi, hiperkinetyczne zaburzenia zachowania i inne...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem tytoniu
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które mogą być spowodowane paleniem tytoniu to m.in.: depresja, stany lękowe, napady paniki....  
 • Zaburzenia zachowania
  Jaka jest istota choroby? Utrwalone, powtarzające się wzorce dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych zachowań. Prowadzą do poważnych przekroczeń nrom społecznych i...  
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
  Jaka jest istota choroby? Obsesje to myśli, idee, wyobrażenia lub impulsy pojawiające się w sposób stereotypowo nawracający. Są doświadczane w sposób przykry, chory...