POLECAMY

- Podwójne widzenie

  • Stwardnienie rozsiane
    Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie to uszkadza osłonkę mielinową włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uważa się, że SM to...  
  • Zespół Devica oraz zespół Hursta
    Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii zalicza się m.in. ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu oraz zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych. Rozwój tych...