POLECAMY

- Owrzodzenie

 • Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Jaka jest istota choroby? Choroba zapalna przewodu pokarmowego (może dotyczyć każdego odcinka, od jamy ustnej po odbyt, najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita...  
 • Choroby naczyń obwodowych
  Jaka jest istota choroby? Choroba Buergera, czyli zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń o nieznanej etiologii, rozpoczyna się zwykle w młodym wieku i ściśle wiąże z paleniem...  
 • Chromomikoza
  Na czym polega istota choroby? Chromomikoza to przewlekła, podskórna grzybica, powstająca na skutek zakażenia grzybami Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa, Cladosporium...  
 • Czerniak
  Na czym polega istota choroby? Czerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek produkujących barwnik. Dotyczy on skóry, błon śluzowych odbytnicy, jelit, jamy ustnej,...  
 • Drakunkuloza
  Jaka jest istota choroby? Chorobę wywołuje nitkowiec podskórny Dracunculus medinensis. Do zarażenia się dochodzi po spożyciu wody, a właściwie małych skorupiaków w niej...  
 • Guzkowe zapalenie tętnic
  Jest to martwicze zapalenie, które dotyczy małych i średnich tętnic. Guzkowe zapalenie tętnic należy do grupy kolagenoz i jest chorobą autoimmunologiczną. Wieloogniskowe...  
 • Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
  Jaka jest istota choroby? Wszystkie grzybice sklasyfikowane pod tą nazwą należą do drobnoustrojów oportunistycznych. Oznacza to, że w normalnych warunkach nie są one...  
 • Kiła wczesna
  Jaka jest istota choroby? Pod pojęciem kiły wczesnej rozumiemy zakażenie krętkiem kiły trwające nie dłużej niż dwa lata. W jej przebiegu wyróżniamy kiłę...  
 • Leiszmanioza
  Jaka jest istota choroby? Leiszmanioza obejmuje zakażenia amebami z rodzaju Leischmania najczęściej L.donovani, L.tropica, L. major i L.aetiopica. Rezerwuarem pasożytów są psy...  
 • Malinica
  Jaka jest istota choroby? Malinica jest tropikalną chorobą zakaźną powodowaną przez krętka Treponema pallidum podgatunek pertenue. Występuje w Ameryce Południowej, Afryce,...  
 • Następstwa trądu
  Jaka jest istota choroby? Prątki trądu, spokrewnione zresztą z prątkami gruźlicy, zajmują u człowieka przede wszystkim skórę i tkankę podskórną, w tym także znajdujące...  
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Jaka jest istota choroby? Jest to rodzaj niedokrwistości hemolitycznej spowodowany obecnością nieprawidłowej hemoglobiny (HbS), co skutkuje skróceniem czasu przeżycia krwinek...  
 • Nowotwór migdałka
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszy nowotwór złośliwy migdałka to rak płaskonabłonkowy. W obrębie tego narządu mogą pojawić się także mięsaki limfatyczne oraz...  
 • Nowotwór nerwów obwodowych
  Jaka jest istota choroby? Złośliwy nowotwór nerwów obwodowych wywodzi się z tkanki łącznej otaczającej nerw czyli z onerwia. Jakie występują objawy? Najczęstsze...  
 • Nowotwór zatok przynosowych
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór zatok przynosowych mogą rozwijać się z nabłonka, błony śluzowej, gruczołów, okostnej i kości. Najczęściej jest to rak...  
 • Opryszczkowe zapalenie sromu
  Jaka jest istota choroby? Opryszczkowe zapalenie sromu występować może jako zakażenie pierwotne bądź też nawrotowe. Wirus opryszczki dostając się do naszego organizmu...  
 • Przewlekła niewydolność żylna
  Jaka jest istota choroby? PNŻ jest wywołana zastojem krwi w układzie żylnym wskutek niewydolności zastawek żylnych lub niedrożności żył (np. po zakrzepicy żylnej lub z...  
 • Rak dna jamy ustnej
  Jaka jest istota choroby? Rak dna jamy ustnej to w 95% rak płaskonabłonkowy. Odsetek przeżyć pięcioletni to około 60%. Jakie występują objawy? Rak dna jamy ustnej...  
 • Rak dziąsła
  Jaka jest istota choroby? Podstawowe czynniki ryzyka rozwoju raka dziąsła to palenie papierosów oraz alkoholizm i brak higieny jamy ustnej. Jakie występują objawy?...  
 • Rak języka
  Jaka jest istota choroby? Rak tej części języka stanowi 0,7% nowotworów u mężczyzn co stanowi około 50% wszystkich nowotworów jamy ustnej. Jakie występują objawy?...  
 • Rak krtaniowej części gardła
  Na czym polega istota choroby? Najczęstszym typem tego nowotworu jest rak płaskonabłonkowy. Największą zachorowalność obserwuje się w północnej Europie. Przebieg choroby...  
 • Rak piersi
  Na czym polega istota choroby? Rak piersi powstaje wskutek działania czynników predysponujących lub genetycznych. Nowotwory piersi dzielimy na nabłonkowe które powstają z...  
 • Rak podniebienia
  Jaka jest istota choroby? Na podniebieniu najczęściej powstają nowotwory wywodzące się z gruczołów ślinowych. Raki płaskonabłonkowe występują rzadziej. Jakie...  
 • Rak prącia
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór prącia to najczęściej rak płaskonabłonkowy rozwijający się w okolicy żołędzi lub napletka. Jakie występują objawy?...  
 • Rak skóry
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory skóry częściej występują u osób starszych. Umiejscowienie dotyczy głównie miejsc narażonych na działanie słońca. Promieniowanie...  
 • Rak skóry in situ
  Jaka jest istota choroby? Rak skóry in situ to rozrost komórek nowotworowych w obrębie skóry ograniczonych do naskórka Raki skóry są najczęstszymi nowotworami złośliwymi...  
 • Rak sromu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory sromu to w 90% raki płaskonabłonkowe. Rzadziej w tej okolicy występuje rak gruczołu Bartholina, rak Pageta lub czerniak. Jakie...  
 • Rak ustnej części gardła
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory tej okolicy to w 90% raki płaskonabłonkowe. Zlokalizowane są głownie na podstawie języka, migdałkach, łukach podniebiennych, podniebieniu...  
 • Rak wargi
  Jaka jest istota choroby? rak wargi występuje w trzech odmianach: egzofitycznej, wrzodziejącej i brodawkowatej. Jest to głównie nowotwór płaskonabłonkowy. Przerzuty...  
 • Rak zachyłka gruszkowatego
  Na czym polega istota choroby? Najczęstszym typem nowotworu o tym umiejscowieniu jest rak płaskonabłonkowy o niskim lub średnim zróżnicowaniu komórkowym. Cechuje go szybkie...