POLECAMY

Omdlenia

 • Bloki serca
  Jaka jest istota choroby? Bloki serca to choroby układu bodźcoprzewodzącego serca. Zaliczamy do nich m.in. bloki przedsionkowo-komorowe, które wiążą się z trudnościami lub...  
 • Bolesne miesiączkowanie
  Jaka jest istota choroby? Bolesne miesiączkowanie może występować u osoby, u której nie stwierdzono uchwytnych zmian w obrębie narządów rodnych – jest to tzw. pierwotne...  
 • Częstoskurcz napadowy
  Jaka jest istota choroby? Częstoskurcze nadkomorowe występują najczęściej w zdrowym sercu, mogą towarzyszyć ostrym chorobom np. infekcjom, nerwicy oraz używkom. Arytmie...  
 • Dorzut zawału serca
  Jaka jest istota choroby? Dorzut zawału to powiększenie się obszaru martwicy mięśnia sercowego. Zdarza się u kilku procent chorych z zawałem serca. Związany jest...  
 • Kardiomiopatie o znanej przyczynie
  Jaka jest istota choroby? Do kardiomiopatii dochodzi w wyniku chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu czy zapalenie mięśnia serca. W tych przypadkach zmiany bywają...  
 • Kardiomiopatie pierwotne
  Jaka jest istota choroby? W odróżnieniu od postaci wtórnych, w pierwotnych kardiomiopatiach serce jest jedynym lub głównym zmienionym chorobowo narządem. Przyczyn wiodących...  
 • Neuropatia autonomiczna w chorobach endokrynologicznych i metabolicznych
  Na czym polega istota choroby? Jedną z chorób sklasyfikowanych do tej kategorii jest autonomiczna neuropatia cukrzycowa. Zaburzenie to polega na uszkodzeniu układu...  
 • Niedociśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Niedociśnienie to utrzymywanie się skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg. Jakie są...  
 • Niereumatyczne wady zastawki aortalnej
  Jaka jest istota choroby? Może dojść do zwężenia zastawki (najczęściej wskutek jej wapnienia pojawiającego się z wiekiem), jej niedomykalności lub obu jednocześnie....  
 • Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej wykonywanym zabiegiem, po którym może dojść do zaburzeń ze strony układu nerwowego, jest punkcja lędźwiowa. Poważne powikłania po...  
 • Przewlekłe i zaciskające zapalenie osierdzia, chyloperikardium, tamponada serca
  Jaka jest istota choroby? Zaciskające zapalenie osierdzia polega na pogrubieniu i zesztywnieniu worka osierdziowego, który staje się za ciasny dla serca. Tamponada serca to...  
 • Wodogłowie
  Wodogłowie powstaje w wyniku nagromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego na powierzchni między mózgiem a sklepieniem czaszki. Sytuacja ta dotyczy głównie...  
 • Wodogłowie w chorobach zakaźnych, pasożytniczych i nowotworowych
  Na czym polega istota choroby? Wodogłowie to nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w komorach mózgu. Chorobę może powodować guz mózgu lub torbiel...  
 • Zaburzenia przewodnictwa
  Jaka jest istota choroby? Zespoły preekscytacji to wrodzone nieprawidłowości, które polegają na istnieniu dodatkowej drogi pobudzenia serca, innej niż fizjologiczna. Powoduje...  
 • Zaburzenia układu wegetatywnego
  Jaka jest istota choroby? Wegetatywny (autonomiczny) układ nerwowy kontroluje pracę wszystkich narządów wewnętrznych. Przyspiesza i zwalnia tętno, podnosi oraz obniża...  
 • Zatorowość płucna
  Na czym polega istota choroby? Zatorowość płucna polega na zaczopowaniu gałęzi tętnic płucnych przez skrzepy krwi, które najczęściej pochodzą z żył kończyn dolnych...  
 • Zawał serca
  Na czym polega istota choroby? Zawał spowodowany jest nagłym i całkowitym zamknięciem jednej z tętnic wieńcowych (odżywiających serce). Przyczyną jest najczęściej...