POLECAMY

- Odwodnienie

 • Cholera
  Na czym polega istota choroby? Cholera jest ostrą, zakaźną chorobą przewodu pokarmowego wywołaną gram-ujemną bakterią - przecinkowcem cholery, wytwarzającym enterotoksynę....  
 • Czerwonka bakteryjna
  Czerwonka to bakteryjna choroba zakaźna. Chorobę wywołują pałeczki z grupy Shigella. Wyróżnia się jej dwa główne gatunki: S. sonnei i S. flexneri. Do zakażenia...  
 • Dur brzuszny
  Dur brzuszny to ogólnoustrojowa choroba bakteryjna. Chorobę wywołują pałeczki Gram-ujemne z grupy Salmonella. Salomonella typhi jest groźna dla człowieka. Rezerwuarem...  
 • Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia elektrolitowe okołoporodowe mogą przebiegać jako późna kwasica metaboliczna noworodka, odwodnienie noworodka, przemijająca tyrozynemia,...  
 • Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
  Na czym polega istota choroby? W wyniku niedotlenienia narządów wewnętrznych dochodzi do odruchowego skurczu naczyń trzewnych. Obecność hipermolarnego pokarmu w jelitach...  
 • Odwodnienie
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną odwodnienia jest nadmierna utrata płynów z organizmu. Może dojść do niej na skutek krwotoku, biegunki, wymiotów, niedostatecznej podaży...  
 • Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Po urodzeniu w organizmie noworodka dochodzi do licznych zmian metabolicznych związanych z węglowodanami (organizm musi dostosować się do przerywanego...  
 • Wrodzony przerost nadnerczy z niedoboru 21-hydroksylazy
  Na czym polega istota choroby? Wrodzony przerost nadnerczy, który jest wynikiem niedoboru 21-hudroksylazy jest chorobą dziedziczną. W wyniku zaburzenia pobudzenia przez ACTH...  
 • Zakażenie salmonellą
  Jaka jest istota choroby? Istnieje ponad 2300 serotypów gatunków bakterii Salmonella enterica. Prawie każdy z nich może wywołać u człowieka chorobę. Bakterie atakują...  
 • Zator z przyczyn położniczych
  Jaka jest istota choroby? Istotą zaburzenia jest zablokowanie naczyń przez materiał zatorowy. Najczęściej jest to jest skrzeplina pochodząca z żył głębokich kończyn...