POLECAMY

- Niewydolność nerek

 • Amyloidoza, skrobiawica, betafibryloza
  Na czym polega istota choroby? Termin amyloidoza obejmuje grupę chorób, których wspólną cechą jest gromadzenie się w tkankach różnych narządów, włóknikowych białek,...  
 • Guzkowe zapalenie tętnic
  Jest to martwicze zapalenie, które dotyczy małych i średnich tętnic. Guzkowe zapalenie tętnic należy do grupy kolagenoz i jest chorobą autoimmunologiczną. Wieloogniskowe...  
 • Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? O gwałtownie postępującym kłębuszkowym zapaleniu nerek mówi się, gdy przesączanie kłębuszkowe (parametr oceniający czynność nerek) obniża...  
 • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Najważniejsze stany okołoporodowe wykraczające poza zakres głównych kategorii według ICD 10 to wrodzona niewydolność nerek, zespół odstawienia...  
 • Krioglobulinemia
  Jaka jest istota choroby? Krioglobulinemia jest chorobą o charakterze układowym, charakteryzującą się występowaniem we krwi krążących kompleksów immunologicznych –...  
 • Malaria (zimnica) wywołana przez plasmodium falciparum
  Jaka jest istota choroby? Pierwotniak Plasmodium falciparum przenosi się za pośrednictwem komarów z rodzaju Anopheles. Po ukąszeniu dostaje się do krwioobiegu i dokonuje...  
 • Mocznica
  Jaka jest istota choroby? Czynność nerek w ich schyłkowej niewydolności nie pozwala na właściwą regulację gospodarki wodno-elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej organizmu....  
 • Nawracający i uporczywy krwiomocz
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenia kłębuszków nerkowych, do których dochodzi w kłębuszkowych zapaleniach nerek prowadzi do uszkodzenia bariery filtracyjnej, a w efekcie –...  
 • Nefropatia analgetyczna
  Jaka jest istota choroby? Niesteroidowe leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, itp.) przyjmowane w dużych dawkach i przez długi czas (latami) mogą prowadzić do...  
 • Nefropatia toczniowa
  Jaka jest istota choroby? Nefropatia toczniowa jest chorobą, która najczęściej objawia się jako kłębuszkowe zapalenie nerek. Może również przebiegać ze śródmiąższowym...  
 • Ostra niewydolność nerek
  Jaka jest istota choroby? Ostra niewydolność nerek polega na nagłym upośledzeniu czynności nerek, które przestają pełnić swoją funkcję. W zależności od przyczyny...  
 • Plamica henocha i schoenleina
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana, choć podejrzewa się udział czynników infekcyjnych (bakteryjnych i wirusowych) oraz składników pokarmowych. Choroba...  
 • Przewlekła niewydolność nerek
  Na czym polega istota choroby? Istotą przewlekłej niewydolności nerek jest nieodwracalne niszczenie nefronów, podstawowych jednostek czynnościowych nerek. Wydolność...  
 • Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? Długotrwały stan zapalny kłębuszków nerkowych (spowodowany czynnikami infekcyjnymi czy immunologicznymi) prowadzić może do nieodwracalnego ich...  
 • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? Przewlekłe lub nawracające zakażenie nerek (dotyczące śródmiąższu i cewek nerkowych ) prowadzą do powstawania nieodwracalnych zmian bliznowatych w...  
 • Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, DIC
  Na czym polega istota choroby? DIC jest postacią osoczowej skazy krwotocznej, występującą wtórnie do wielu różnych chorób. Schorzenie polega na uogólnionej aktywacji procesów...  
 • Szpiczak mnogi
  Szpiczak mnogi (szpiczak plazmocytowi) jest to nowotwór złośliwy szpiku kostnego. W pierwszej kolejności atakuje on komórki szpiku kręgów, żeber, mostka,...  
 • Twardzina układowa
  Jaka jest istota choroby? Twardzina układowa to choroba tkanki łącznej, która polega na włóknieniu skóry i narządów wewnętrznych, co powoduje zaburzenia ich funkcji...  
 • Uropatia zaporowa i odpływowa
  Jaka jest istota choroby? Wady dróg moczowych, jak również kamica nerkowa mogą być przyczyną utrudnienia w odpływie moczu z dróg moczowych. Zastój moczu powodować może...  
 • Wielotorbielowatość nerek
  Jaka jest istota choroby? W zależności od sposobu dziedziczenia wyróżniamy autosomalnie recesywną i autosomalnie dominującą torbielowatość nerek. Ta pierwsza polega na...  
 • Zespół hemolityczno-mocznicowy
  Zespół hemolityczno-mocznicowy zwykle występuje u niemowląt i dzieci do 6. roku życia. Może wystąpić również u osób dorosłych. Zespół...