POLECAMY

Lęk

 • Andropauza
  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /*...  
 • Depresja poporodowa
  Jaka jest istota choroby? Stany obniżonego nastroju po porodzie, do rozwoju których przyczyniać się mogą trudności natury psychologicznej (konieczność odnalezienia się w...  
 • Fobie społeczne
  Jaka jest istota choroby? Zaczyna się zwykle w okresie adolescencji, objawy nasilają się z wiekiem utrudniając codzienne funkcjonowanie. Obawy przed kontaktami z ludźmi,...  
 • Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą
  Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii należą różne stany wywołane przez chorobę, uszkodzenie, dysfunkcję mózgu lub somatyczną chorobę układową. Występują one...  
 • Lęk przed separacją w dzieciństwie
  Jaka jest istota choroby? Nadmierny, zogniskowany lęk przed oddzieleniem od osób, do których dziecko jest przywiązane (zwykle rodzicami). Patologiczny lęk separacyjny...  
 • Majaczenie
  Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności...  
 • Mieszane zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości zaczynają się w dzieciństwie lub adolescencji i utrzymują w okresie dorosłości. Nieprawidłowości i zaburzenia osobowości...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Mutyzm wybiórczy
  Jaka jest istota choroby? Zdeterminowana emocjonalnie wybiórczość mówienia, dziecko mówi w pewnych sytuacjach, lecz w innych milczy (np. rozmawia z bliskimi w domu, a milczy w...  
 • Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
  Jaka jest istota choroby? Nawracające, krótkotrwające epizody depresji. Do diagnozy tego typu zaburzeń konieczne jest ich występowanie prawie każdego miesiąca przez okres...  
 • Obrzęk płuc
  Obrzęk płuc to stan, w którym dochodzi do przesiąkania znacznej ilości płynu osoczowego z naczyń do dróg oddechowych. Przyczyną obrzęku płuc jest wzrost...  
 • Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  Jaka jest istota choroby? Ostry początek, rozwinięcie objawów w ciągu 2 tygodni lub szybciej. Urojenia i omamy o zmieniającej się treści i nasileniu. Objawy mogą wystąpić...  
 • Paraneoplastyczna neuromiopatia, miopatia i limbiczna encefalopatia,
  Jaka jest istota choroby? Mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie mogą być uszkodzone w przebiegu chorób nowotworowych. Nie musi odbywać się to w sposób bezpośredni, przez...  
 • Pochwica
  Jest to mimowolny skurcz mięśni pochwy. Skurcz mięśni pochwy może nastapić podczas prób odbycia stosunku płciowego lub badania ginekologicznego. Przyczyny pochwicy...  
 • Psychologiczne i behawioralne czynniki związane z zaburzeniami lub chorobami
  Jaka jest istota choroby? Czynniki psychologiczne i behawioralne odgrywające znaczenie w etiologii chorób somatycznych z innych rozdziałów ICD-10, które ze względu na łagodny...  
 • Śpiączka hipoglikemiczna
  Jaka jest istota choroby? U chorych na cukrzycę śpiączka hipoglikemiczna może pojawić się po przyjęciu zbyt dużej dawki insuliny, ominięciu posiłku lub zbyt dużym...  
 • Trwałe zmiany osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych będące następstwem przeżycia silnego stresu przewlekłego lub o rozmiarach katastrofy oraz...  
 • Zaburzenia adaptacyjne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia pojawiają się zwykle w ciągu jednego miesiąca od stresujących wydarzeń lub zmian życiowych. Utrzymują się do sześciu miesięcy. Chorzy...  
 • Zaburzenia depresyjne nawracające
  Jaka jest istota choroby? Powtarzające się epizody depresji oddzielone zwykle okresami remisji lub, u niektórych chorych, subdepresji, wyzwalane zwykle przez różnego rodzaju...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kokainy
  Na czym polega istota choroby? Dla uzależnienia od kokainy typowe jest zażywanie jej kilkudniowymi ciągami, po zaprzestaniu pojawia się zespół abstynencyjny z głodem...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem środków halucynogennych
  Na czym polega istota choroby? U osób wcześniej chorujących może dochodzić do pogorszenia przebiegu choroby pierwotnej i dłuższych reakcji psychotycznych, wyolbrzymione...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem rozpuszczalników organicznych
  Na czym polega istota choroby? Użycie rozpuszczalników organicznych wywołuje euforię, omamy oraz wzmożoną samoocenę, ale w wypadku długotrwałego używania prowadzić może...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków pobudzających w tym kofeiny
  Na czym polega istota choroby? Środki pobudzające oddziałują na centralny układ nerwowy. Wywołują euforię, zmniejszają odczuwanie zmęczenia, zwiększają sprawność...  
 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku
  Jaka jest istota choroby? Napady paniki trwają od kilku minut do kilku godzin. Towarzyszą im objawy autonomiczne. Zdarzać się mogą zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, w...  
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
  Jaka jest istota choroby? Obsesje to myśli, idee, wyobrażenia lub impulsy pojawiające się w sposób stereotypowo nawracający. Są doświadczane w sposób przykry, chory...  
 • Zatorowość płucna
  Na czym polega istota choroby? Zatorowość płucna polega na zaczopowaniu gałęzi tętnic płucnych przez skrzepy krwi, które najczęściej pochodzą z żył kończyn dolnych...  
 • Zespół stresu pourazowego, zaburzenia stresowe pourazowe
  Zaburzenie lękowe, które jest efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia.  Wydarzenie to z reguły przekraczało zwykłe ludzkie doświadczenia. Do takich wydarzeń między...