POLECAMY

- Guz

 • Czerniak
  Na czym polega istota choroby? Czerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek produkujących barwnik. Dotyczy on skóry, błon śluzowych odbytnicy, jelit, jamy ustnej,...  
 • Fakomatozy
  Jaka jest istota choroby? Fakomatozy powstają zazwyczaj około 3, 4 tygodnia życia płodowego i są wynikiem mutacji jedno genowych. Do fakomatoz należą między innymi zespoły...  
 • Łagodna dysplazja sutka
  Na czym polega istota choroby? Istotą łagodnej dysplazji sutka jest przebudowa miąższu gruczołu, do której dochodzi głównie na skutek zachwiania równowagi hormonalnej...  
 • Łagodne nowotwory ślinianek
  Jaka jest istota choroby? Ryzyko wystąpienia nowotworów tej okolicy wzrasta u osób napromienianych na okolice głowy i szyi oraz u palaczy papierosów. Rodzaje łagodnych...  
 • Łagodne nowotwory sutka
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny: uważa się, że zaburzenia hormonalne prowadzące do nadmiernej stymulacji gruczołu estrogenami, niedomogi ciałka żółtego,...  
 • Maduromykoza (stopa madurska)
  Na czym polega istota choroby? Maduromykoza to choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej wywołana grzybami prawdziwymi (np. Madurella mycetomatis, Madurella grisea) lub...  
 • Mięsak
  Jaka jest istota choroby? W zależności od takenek z jakich wywodzi się nowotwór wyróżnia się tłuszczakomięsaki, włokniakomięsaki, mięśniakomięsaki prążkowano i...  
 • Mięsak kaposi'ego
  Podział ze względu na rodzaj obrazu klinicznego: Klasyczna postać mięsaka Kaposiego Afrykańska postać mięsaka Kaposiego Postać mięsaka Kaposiego związana z...  
 • Naczyniaki
  Jaka jest istota choroby? Naczyniaki, które pojawiają od urodzenia mogą rosnąć wraz z dzieckiem, by potem ulegać zmianom regresyjnym. Część utrzymuje się i wymaga...  
 • Niezłośliwy nowotwór jamy ustnej i gardła
  Jaka jest istota choroby? Brodawczak to łagodna nowotworowa zmiana. Brodawczak makroskopowo jest zmianą uszypułowaną. Zwykle występuje w przedniej części jamy ustnej. Rzadko...  
 • Nowotwór moczowodu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór złośliwy moczowodu wywodzi się z nabłonka przejściowego dróg moczowych. Ryzyko nowotworu jest większe u palaczy tytoniu oraz osób...  
 • Nowotwór przestrzeni zaotrzewnowej
  Jaka jest istota choroby? Najczęstsze nowotwory przestrzeni zaotrzewnowej to tłuszczaki, mięsaki stanowiące około 30% oraz włókniaki. Mogą się tutaj także pojawić...  
 • Opieka położnicza przy nieprawidłowym położeniu, ustawieniu i ułożeniu płodu
  Jaka jest istota choroby? Oceny położenia, ułożenia i ustawienia płodu dokonuje się badaniem palpacyjnym macicy oraz badaniem wewnętrznym w przypadku rozpoczęcia się akcji...  
 • Opieka położnicza z powodu nieprawidłowych narządów miednicy
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej spotykane nieprawidłowości macicy to: macica podwójna, dwurożna, polip trzonu macicy i mięśniaki macicy. Można mieć także do...  
 • Osteodystrofia nerkowa
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej z wtórną nadczynnością przytarczyc, do których dochodzi w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby...  
 • Rak dna jamy ustnej
  Jaka jest istota choroby? Rak dna jamy ustnej to w 95% rak płaskonabłonkowy. Odsetek przeżyć pięcioletni to około 60%. Jakie występują objawy? Rak dna jamy ustnej...  
 • Rak dziąsła
  Jaka jest istota choroby? Podstawowe czynniki ryzyka rozwoju raka dziąsła to palenie papierosów oraz alkoholizm i brak higieny jamy ustnej. Jakie występują objawy?...  
 • Rak języka
  Jaka jest istota choroby? Rak tej części języka stanowi 0,7% nowotworów u mężczyzn co stanowi około 50% wszystkich nowotworów jamy ustnej. Jakie występują objawy?...  
 • Rak miedniczki nerkowej
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej wywodzi się z nabłonka przejściowego dróg moczowych. Ryzyko nowotworu jest większe u palaczy tytoniu oraz...  
 • Rak nerki
  Jest to nowotwór złośliwy, który rozwija się dosyć wolno. Przyczyny raka nerki nie są dokładnie znane. Uważa się, że chorobie sprzyja wpływ drażniących i...  
 • Rak odbytu
  Jaka jest istota choroby? Rak odbytu stanowi około 1% - 2% wszystkich złośliwych nowotworów jelita grubego. Najczęściej ma charakter płaskonabłonkowy. W tej okolicy może...  
 • Rak piersi
  Na czym polega istota choroby? Rak piersi powstaje wskutek działania czynników predysponujących lub genetycznych. Nowotwory piersi dzielimy na nabłonkowe które powstają z...  
 • Rak podniebienia
  Jaka jest istota choroby? Na podniebieniu najczęściej powstają nowotwory wywodzące się z gruczołów ślinowych. Raki płaskonabłonkowe występują rzadziej. Jakie...  
 • Rak przyusznicy
  Jaka jest istota choroby? Najczęstsze nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej to rak śluzowo-naskórkowy oraz rak gruczołowy. Jakie występują objawy? Obydwa...  
 • Rak skóry
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory skóry częściej występują u osób starszych. Umiejscowienie dotyczy głównie miejsc narażonych na działanie słońca. Promieniowanie...  
 • Rak skóry in situ
  Jaka jest istota choroby? Rak skóry in situ to rozrost komórek nowotworowych w obrębie skóry ograniczonych do naskórka Raki skóry są najczęstszymi nowotworami złośliwymi...  
 • Rak ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej
  Jaka jest istota choroby? Najczęstsze nowotwory złośliwe duzych ślinianek to rak śluzowo-naskórkowy oraz rak gruczołowy. Jakie występują objawy? Obydwa wymienione...  
 • Rak sutka in situ
  Jaka jest istota choroby? W raku nieinwazyjnym komórki nowotworowe nie naciekają podścieliska. Występuje u kobiet młodszych. Jakie występują objawy? Raki in situ są...  
 • Rak tarczycy
  Jest to rzadki nowotwór złośliwy, który rozwija się w następstwie nieprawidłowego przekształcenia komórek nabłonka gruczołu tarczowego. Przyczyny raka...  
 • Rak ustnej części gardła
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory tej okolicy to w 90% raki płaskonabłonkowe. Zlokalizowane są głownie na podstawie języka, migdałkach, łukach podniebiennych, podniebieniu...