POLECAMY

- Drgawki

 • Bloki serca
  Jaka jest istota choroby? Bloki serca to choroby układu bodźcoprzewodzącego serca. Zaliczamy do nich m.in. bloki przedsionkowo-komorowe, które wiążą się z trudnościami lub...  
 • Choroba Wilsona
  Choroba jest uwarunkowana genetycznie. W organizmie chorej osoby dochodzi do zaburzenia w metabolizmie miedzi. Miedź gromadzi się głównie w wątrobie, mózgu i...  
 • Choroby naczyń mózgowych
  Jaka jest istota choroby? Choroba moya moya, rzadki zespół o nieznanej przyczynie, dotyczy głownie młodych Azjatów i polega na zwężeniach i niedrożności odcinków tętnic...  
 • Drgawki noworodka
  Jaka jest istota choroby? Drgawki są to napadowe zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, pod postacią zaburzeń ruchowych, czuciowych i wegetatywnych....  
 • Dziecięce porażenie mózgowe
  Na czym polega istota choroby? Choroba spowodowana jest nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu lub okresu tuż po narodzeniu. W skutek różnych zaburzeń dochodzi do uszkodzenia...  
 • Encefalopatia toksyczna
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na uszkodzeniu komórek nerwowych, zwłaszcza kory mózgowej (tzw. szare komórki). Następuje wskutek porażenie toksycznego...  
 • Fenyloketonuria
  Jest to choroba dziedziczna autosomalnie recesywnie. Dziecko musi odziedziczyć wadliwy allel od taty i mamy by rozwinęła się choroba. Zaburzenie polega na niedoborze hydroksylazy...  
 • Gruźlica układu nerwowego
  Na czym polega istota choroby ? Możliwe są dwie postaci gruźlicy układu nerwowego: gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz gruźliczak mózgu lub rdzenia. Choroba...  
 • Inne zaburzenia mózgowe noworodka
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia mózgowe noworodka mogą być skutkiem niedojrzałości dziecka (porody przedwczesne), niedotlenienia okołoporodowego, zakażeń oraz zaburzeń...  
 • Krwotok podpajęczynówkowy, SAH
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest wylanie się krwi, najczęściej tętniczej, do tzw. przestrzeni podpajęczynówkowej, która otacza mózg i zawiera płyn...  
 • Listerioza
  Na czym polega istota choroby? Listerioza jest chorobą wywoływaną przez pałeczkę Listeria monocytogenes. Występuje ona powszechnie w glebie, u zwierząt. Zazwyczaj człowiek...  
 • Mocznica
  Jaka jest istota choroby? Czynność nerek w ich schyłkowej niewydolności nie pozwala na właściwą regulację gospodarki wodno-elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej organizmu....  
 • Mózgowe malformacje tętniczo-żylne
  Jaka jest istota choroby? Wrodzone nieprawidłowe połączenia naczyń mózgowych. Jakie występują objawy? Malformacje mogą długo nie dawać żadnych objawów. Najczęściej...  
 • Nadpłytkowość samoistna
  Nadpłytkowość samoistna to choroba w której dochodzi do samoistnego wzrostu liczby płytek krwi. Choroba należy do zespołów mieloproliferacyjnych. Przyczyna choroby...  
 • Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
  Jaka jest istota choroby? Wirusy przenikają do zarażanych komórek i replikując się prowadzą do ich śmierci. Większość tkanek organizmu jak np. nabłonek ma duże...  
 • Niedobór magnezu
  Jaka jest istota choroby? Przyczyn niedoboru magnezu może być wiele. Niewątpliwie jednak niedobór tego pierwiastka w pożywieniu należy do najczęstszych. Niedostateczne...  
 • Niedobór pirydoksyny (witaminy b6)
  Jaka jest istota choroby? Witamina B6 bierze udział w przemianie aminokwasów, tłuszczów i węglowodanów, umożliwia magazynowanie energii, uczestniczy w tworzeniu enzymów,...  
 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
  Jaka jest istota choroby? Niedotlenienie wewnątrzmaciczne występuje, gdy płód jest pozbawiony dostarczanego tlenu -zachodzą 2 procesy - hipoksja (niedobór tlenu na...  
 • Nowotwór mózgu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory mózgu mogą wywodzić się z różnych tkanek tego narządu. Rodzaj nowotworu i jego umiejscowienie bywają różne w zależności od wieku...  
 • Nowotwór opon mózgowy
  Jaka jest istota choroby? Oponiaki to najczęściej nowotwory łagodne jednak występują postacie atypowe oraz anaplastyczne które zaliczane są do nowotworów złośliwych....  
 • Oponiaki
  Jaka jest istota choroby? Rozwijają się wewnątrzczaszkowo. Najczęściej lokalizują się w płaszczyźnie pośrodkowej mózgu. Nie naciekają tkanki mózgowej ale wykazują...  
 • Padaczka
  Padaczka nie jest chorobą psychiczną. Jest to jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych. Choroba ma charakter przewlekły i cechuje się...  
 • Paraneoplastyczna neuromiopatia, miopatia i limbiczna encefalopatia,
  Jaka jest istota choroby? Mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie mogą być uszkodzone w przebiegu chorób nowotworowych. Nie musi odbywać się to w sposób bezpośredni, przez...  
 • Plamica henocha i schoenleina
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana, choć podejrzewa się udział czynników infekcyjnych (bakteryjnych i wirusowych) oraz składników pokarmowych. Choroba...  
 • Powikłania chorób zapalnych układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą różne następstwa chorób zapalnych układu nerwowego. Pojawiają się wkrótce po przebyciu choroby lub nawet po latach od tego...  
 • Przpuklina mózgowa
  Jaka jest istota choroby? Wyróżniamy przepuklinę czaszkowo-oponową oraz przepuklinę czaszkowo-mózgowo-oponową. W tej pierwszej przez otwór w czaszce uwypuklaja się na...  
 • Ropień mózgu gruźliczy, rzeżączkowy, amebowy, ziarniniak w przebiegu schistosomiazy i gruźlicy
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy chorób należą ropień i ziarniniak mózgu powstające w przebiegu rzeżączki, gruźlicy, amebozy, schistosomiazy. Zarówno ropień jak i...  
 • Ropień mózgu, ropniak podtwardówkowy
  Jaka jest istota choroby? Ropień to zbiornik treści ropnej. Może pojawić się w mózgu z powodu zapalenia zatok i ucha środkowego, próchnicy, infekcyjnego zapalenia wsierdzia,...  
 • Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
  Jaka jest istota choroby? Do urazów dochodzi najczęściej w porodach powikłanych (poród pośladkowy, makrosomia, dysproporcja między wielkością głowy noworodka a drogami...  
 • Rumień nagły, gorączka trzydniowa
  Jaka jest istota choroby? Chorobę wywołuje wirus HHV-6 będący blisko spokrewniony z wirusem opryszczki i ospy wietrznej. Patogen występuje powszechnie w populacji ludzkiej....