POLECAMY

- Ból w klatce piersiowej

 • ARDS
  Jaka jest istota choroby? Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej to reakcja płuc na czynniki uszkadzające je i prowadzące do wzrostu ich przepuszczalności i do obrzęku...  
 • Bakteryjne zapalenie płuc
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje odoskrzelowe zapalenia płuc wywołane przez bakterie inne niż paciorkowce i pałeczka grypy (pseudomonas, gronkowce, paciorkowce,...  
 • Choroba wieńcowa
  Na czym polega istota choroby? Choroba wieńcowa może przebiegać powoli pod postacią stabilnych zespołów wieńcowych (dławica piersiowa, dusznica bolesna, dławica...  
 • Częstoskurcz napadowy
  Jaka jest istota choroby? Częstoskurcze nadkomorowe występują najczęściej w zdrowym sercu, mogą towarzyszyć ostrym chorobom np. infekcjom, nerwicy oraz używkom. Arytmie...  
 • Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
  Jaka jest istota choroby? W przebiegu gorączki reumatycznej może dochodzić do uszkodzenia serca polegającego na zapaleniu jego różnych struktur: wsierdzia, osierdzia mięśnia...  
 • Grasiczak
  Jaka jest istota choroby? Grasiczaki dzieli się na kilka podtypów zależnie od budowy histologicznej. Wywodzą się one z tkanki grasicy, która jest narządem układu...  
 • Gruźlica pozapłucna
  Jaka jest istota choroby? Pierwotne zakażenie gruźlicą może nastąpić przez układ oddechowy, drogą pokarmową albo poprzez skórę. Zmiany wtórne, powstałe na skutek...  
 • Inna niewydolność oddechowa
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zarówno ostrą jak i przewlekłą niewydolność oddechową. Niewydolność oddechowa to stan w którym dochodzi do upośledzenia...  
 • Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
  Jaka jest istota choroby? Jedną z chorób sklasyfikowanych w tej kategorii jest zespół Dresslera. Dotyczy kilku procent osób po zawale serca i pojawia się po paru tygodniach od...  
 • Międzybłoniak
  Podział ze względu na miejsce występowania: międzybłoniak opłucnej międzybłoniak osierdzia międzybłoniak otrzewnej Na czym polega istota choroby?...  
 • Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca
  Na czym polega istota choroby? Długotrwałe nadciśnienie tętnicze obciąża serce. Pompując krew musi ono pokonać większy opór stawiany przez obkurczone naczynia...  
 • Nagminne zapalenie mieśni, pleurodynia, choroba bornholmska
  Jaka jest istota choroby? Wirus Coxsackie B wykazuje szczególne powinowactwo do tkanki mieśniowej człowieka. W tym przypadku zajęte zostają mięśnie międzyżebrowe,...  
 • Niereumatyczne wady zastawki aortalnej
  Jaka jest istota choroby? Może dojść do zwężenia zastawki (najczęściej wskutek jej wapnienia pojawiającego się z wiekiem), jej niedomykalności lub obu jednocześnie....  
 • Niereumatyczne wady zastawki dwudzielnej
  Jaka jest istota choroby? Do zaburzeń czynności zastawki mitralnej należy zwężenie zastawki, jej niedomykalność lub oba jednocześnie a także wypadanie płatków (prolaps)....  
 • Odma opłucnowa
  Na czym polega istota choroby? Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnej, którego normalnie nie powinno tam być. Opłucna to błona surowicza zbudowana z dwóch...  
 • Ostre i podostre zapalenie wsierdza, infekcyjne zapalenie wsierdza
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia wsierdzia jest infekcja bakteryjna. Drobnoustroje atakują błonę wyścielającą wnętrze serca oraz zastawki....  
 • Ostre powikłania zawału serca
  Jaka jest istota choroby? Zawał serca to pojawienie się martwicy fragmentu narządu. Obszar ten nie tylko nie bierze udziału w pracy serca, ale także jest miejscem zmniejszonej...  
 • Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych
  Jaka jest istota choroby? Grupa zawiera ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych o nieznanym czynniku etiologicznym, przebiegające z charakterystycznymi objawami i zacienieniem...  
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego
  Jaka jest istota choroby? Proces zapalny, wywołany zakażeniem lub nieprawidłową reakcją organizmu na obce substancje, toczy się w obrębie mięśnia serca, prowadząc do jego...  
 • Ostre zapalenie osierdzia
  Jaka jest istota choroby? Osierdzie, to dwuwarstwowa błona pokrywająca serce od zewnątrz. Może ona ulegać zapaleniu z powodu infekcji wirusowych, bakteryjnych, chorób...  
 • Paciorkowcowe zapalenie płuc
  Jaka jest istota choroby? Choroba charakteryzuje się objawami ostrego zapalenia dolnych dróg oddechowycha także zacienieniem na RTG klatki piersiowej. Streptococcus pneumoniae jest...  
 • Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia
  Jaka jest istota choroby? Zespół po kardiotomii oznacza zapalenie osierdzia, najczęściej z przesiękiem, czyli gromadzeniem się płynu w worku osierdziowym. Płyn ten...  
 • Przepuklina przeponowa
  Najczęściej spotykana przepuklina przeponowa to przepuklina rozworu przełykowego. Rozwory przepony to niewielkie otwory pomiędzy kopułami przepony. W przypadku tej przepukliny do...  
 • Przerzut nowotworowy
  Jaka jest istota choroby? Układ oddechowy jest częstym miejscem przerzutów odległych. Szczególnie często do płuc przerzutuje nowotwór jelita grubego, rak piersi, nerki,...  
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca
  Na czym polega istota choroby? Choroba niedokrwienna serca (ChNS) obejmuje wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego, niezależnie od przyczyny. Oznacza to, że jest to...  
 • Przewlekłe i zaciskające zapalenie osierdzia, chyloperikardium, tamponada serca
  Jaka jest istota choroby? Zaciskające zapalenie osierdzia polega na pogrubieniu i zesztywnieniu worka osierdziowego, który staje się za ciasny dla serca. Tamponada serca to...  
 • Rak płuca
  Na czym polega istota choroby? Wskutek zmian w tkance płucnej, zainicjowanych przez czynniki predysponujące (przede wszystkim palenie tytoniu), wyodrębnia się grupa komórek...  
 • Rak płuca
  Na czym polega istota choroby? Wskutek zmian w tkance płucnej, zainicjowanych przez czynniki predysponujące (przede wszystkim palenie tytoniu), wyodrębnia się grupa komóre k...  
 • Rak przełyku
  Jest to nowotwór złośliwy przełyku, w którym rokowania zazwyczaj są złe. Wynika to z tego, że bardzo małe nowotwory zlokalizowane w przełyku zwykle nie powodują...  
 • Refluks, choroba refluksowa
  Na czym polega istota choroby? Choroba refluksowa przełyku to zespół objawów, który wynika z obecności kwaśnego soku żołądkowego w przełyku i jego podrażniającego...