POLECAMY

- Bezsenność

 • Bezsenność nieorganiczna
  Jaka jest istota choroby? Bezsenność jest utrzymującym się przez dłuższy czas stanem niedostatecznej ilości lub jakości snu. Osoby udające się na spoczynek odczuwają lęk...  
 • Choroba Gravesa-Basedowa
  Na czym polega istota choroby? Choroba Gravesa-Basedowa należy do chorób autoimmunologicznych. W chorobie dochodzi do wytworzenia przeciwciał skierowanych przeciwko receptorom dla...  
 • Depresja poporodowa
  Jaka jest istota choroby? Stany obniżonego nastroju po porodzie, do rozwoju których przyczyniać się mogą trudności natury psychologicznej (konieczność odnalezienia się w...  
 • Epizod depresyjny
  Na czym polega istota choroby? Epizod może mieć łagodny, umiarkowany lub ciężki przebieg. Obniżenie podstawowego nastroju, osłabienie tempa procesów psychicznych i...  
 • Epizod maniakalny
  Na czym polega istota choroby? Epizody maniakalne pojawiają się w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Początek zespołu może być nagły, pełny rozwój podstawowych i wtórnych...  
 • Majaczenie
  Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
  Jaka jest istota choroby? Nawracające, krótkotrwające epizody depresji. Do diagnozy tego typu zaburzeń konieczne jest ich występowanie prawie każdego miesiąca przez okres...  
 • Niedobór magnezu
  Jaka jest istota choroby? Przyczyn niedoboru magnezu może być wiele. Niewątpliwie jednak niedobór tego pierwiastka w pożywieniu należy do najczęstszych. Niedostateczne...  
 • Niedobór wapnia
  Jaka jest istota choroby? Wapń jest jednym z najważniejszych pierwiastków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Do zmniejszenia jego stężenia w ustroju może...  
 • Pellagra
  Na czym polega istota choroby? Niacyna uczestniczy w regulacji poziomu cukru we krwi, regulacji poziomu cholesterolu, uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie,...  
 • Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
  Jaka jest istota choroby? Terminem „menopauza” określa się ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety. Objawy związane z przekwitaniem pojawiają się na ogół...  
 • Uporczywe zaburzenia nastroju
  Jaka jest istota choroby? Przewlekłe zaburzenia nastroju. W dystymii nastrój jest przewlekle obniżony, w cyklotymii wahania nastroju mają postać licznych epizodów łagodnej...  
 • Zaburzenia depresyjne nawracające
  Jaka jest istota choroby? Powtarzające się epizody depresji oddzielone zwykle okresami remisji lub, u niektórych chorych, subdepresji, wyzwalane zwykle przez różnego rodzaju...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kokainy
  Na czym polega istota choroby? Dla uzależnienia od kokainy typowe jest zażywanie jej kilkudniowymi ciągami, po zaprzestaniu pojawia się zespół abstynencyjny z głodem...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem tytoniu
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które mogą być spowodowane paleniem tytoniu to m.in.: depresja, stany lękowe, napady paniki....  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem rozpuszczalników organicznych
  Na czym polega istota choroby? Użycie rozpuszczalników organicznych wywołuje euforię, omamy oraz wzmożoną samoocenę, ale w wypadku długotrwałego używania prowadzić może...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków pobudzających w tym kofeiny
  Na czym polega istota choroby? Środki pobudzające oddziałują na centralny układ nerwowy. Wywołują euforię, zmniejszają odczuwanie zmęczenia, zwiększają sprawność...  
 • Zaburzenia schizoafektywne
  Jaka jest istota choroby? Zdecydowane objawy schizofreniczne oraz zdecydowane objawy afektywne występują jednocześnie lub w ciągu kilku dni jedne po drugich, podczas tego samego...  
 • Zaburzenia snu
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia snu klasyfikuje się ze względu na ich przebieg i objawy, wyróżnia się tu typy takie jak:  Dyssomie są to pierwotne zaburzenia snu...