POLECAMY

Małogłowie

Microcephalia

Małogłowie to wada rozwojowa, w której czaszka jest mniejsza od prawidłowej wielkości. Obwód głowy mierzy się tuż po porodzie. Pomiaru  OFC dokonuje się  pomiędzy okolicą tuż nad wałami nadoczodołowymi aż do najbardziej ku tyłowi wysuniętej części kości potylicznej (opisthocranion). Jeśli pomiar jest znacząco mniejszy od ustalonej normy dla danego wieku i płci oznacza występowanie małogłowia. Małogłowie pierwotne jest spowodowane wrodzonym niedorozwojem mózgu (szczególnie półkul mózgowych). Dziecko rodzi się ze zmniejszonym obwodem głowy. Natomiast małogłowie wtórne pojawia się w okresie okołoporodowym np. na skutek urazu lub w okresie niemowlęcym. Dziecko rodzi się z prawidłowym obwodem główki, ale wymiar zbyt wolno powiększa się w pierwszych miesiącach życia. Wodogłowie może być izolowane lub występować z innymi wadami (zespoły wad).

Przeczytaj także: Dodatkowe informacje o małogłowi

Rodzaje małogłowia

 • Małogłowie pierwotne (prawdziwe).
 • Małogłowie wtórne.

Przyczyny małogłowia

Genetyczne:

 • zespół Edwardsa,
 • zespół Downa,
 • zespół Millera i Diekera
 • zespół Angelmana
 • zespół Williamsa,
 • zespół Seckela
 • zespół Blooma
 • zespół Nijmegen
 • zespół Retta

Niegenetyczne:

 • choroby ośrodkowego układu nerwowego w okresie prenatalnym i postnatalnym,
 • cukrzyca u ciężarnej,
 • fenyloketonuria u ciężarnej,
 • infekcja płodu (cytomegalia, różyczka, toksoplazmoza),
 • palenie papierosów i przyjmowanie alkoholu przez ciężarną.

Małogłowie czasami ma związek z przedwczesnym zarośnięciem szwów czaszkowych (mózg prawidłowo się rozwija). U dzieci z tego typu wodogłowiem rozwój umysłowy jest prawidłowy. Mogą wystąpić u nich bóle głowy i zaburzenia widzenia.

Objawy - Małogłowie

 • Pomiar obwodu głowy poniżej normy,
 • Dysproporcja pomiędzy częścią twarzową a częścią mózgową czaszki,
 • Upośledzony rozwój psychoruchowy (małogłowie pierwotne).

Leczenie - Małogłowie

W przypadku małogłowia pierwotnego nie stosuje się żadnego leczenia. Natomiast przedwczesne zarastanie szwów czaszkowych leczy się poprzez częściowe usunięcie kości czaszki z pozostawieniem okostnej, która wytworzy tkankę kostną.

Profilaktyka - Małogłowie

 • Unikanie nikotyny i alkoholu przez kobiety.
 • Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych, które są przyczyną małogłowia.
 • Odpowiednie postępowanie w czasie prowadzenia porodu.

Dodatkowe informacje - Małogłowie

Małogłowie występuje z częstością 1/1000 osób.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 miesiące temu
Czy małogłowie to wodogłowie? Raz piszecie małogłowie raz wodogłowie. Zdecydujcie się