Polki.pl

ZAWIDAWIE - Wrocław


 • ZAWIDAWIE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Krzywoustego 290   (51-312 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Psie Pole)
 • tel.71 344-91-00
  email info@acz.pl
  www www.acz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ZAWIDAWIE

 • 1

  Centrum Medyczne Krzywoustego

  Wrocław , ul. Krzywoustego 290 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  telefon 71 344 91 00, email info@acz.pl, www www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZ Wrocław, ul. Krzywoustego 290      Telefon: 071 344-91-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia ortodontyczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia angiologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Rehabilitacja w domu chorego Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Zespół rehabilitacji domowej
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Geriatria
  • Poradnia geriatryczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia gastroenterologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   USG - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   USG - Geriatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia nefrologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Punkt szczepień Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Pracownia USG
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Zespół transportu sanitarnego Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia onkologiczna Wrocław, ul. Krzywoustego 290      Telefon: 071 344-91-00  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia RTG Wrocław, ul. Krzywoustego 290      Telefon: 071 344-91-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Lotniczych Zakładach Naukowych Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 39 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 10 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 2 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 98 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci) Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 98 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 39 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum 2 Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Lotniczych Zakładach Naukowych Wrocław, ul. Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Centrum Medyczne Zatorska

  Wrocław , ul. Zatorska 55 a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  telefon 71 345 59 61, email info@acz.pl, www www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZ Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   USG - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologii dziecięcej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia hepatologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   USG - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologii zachowawczej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaburzeń odporności Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia immunologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia onkologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ (dla dzieci) Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Zatorska 55 a     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Sp.z o.o - filia w Kuźnicy Grabowskiej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kuźnica Grabowska , ul. Kuźnica Grabowska 100
  • Poradnia lekarza POZ Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Punkt szczepień
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • 4

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Spółka z o.o.(filia)
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Mińska 38 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Wrocław, ul. Mińska 38     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Medycyna rodzinna
 • 5

  Centrum Medyczne Wejherowska

  Wrocław , ul. Wejherowska 28 bud. 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  telefon 71 734 24 00, email info@acz.pl, www www.acz.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet fizjoterapii Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradfnia okulistyczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia ortopedii Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologii dziecięcej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia endokrynologii dziecięcej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   USG - Geriatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia gastroenterologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   USG - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia hepatologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   USG - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia endoskopii Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Pracownia USG
   USG - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia preluksacyjna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia hepatologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   USG - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Pracownia prób wysiłkowych Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia kardiologii dziecięcej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nefrologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia wad postawy Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia angiologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia stomatologii zachowawczej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia RTG Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia proktologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4      Telefon: 071 734-24-00  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl