Polki.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - Starachowice
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 • Starachowice , ul. Radomska 35   (27-200 Starachowice)
  świętokrzyskie (powiat Starachowice)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej w...

 • 1

  Oddział Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym

  Starachowice , ul. Radomska 35 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  telefon 041 274 34 22, email zozrad35g@poczta.onet.pl,
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym Starachowice, ul. Radomska 35     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Izba Przyjęć Starachowice, ul. Radomska 35     
   Izba przyjęć szpitala
   Gastroenterologia
   Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
  • Apteka Starachowice, ul. Radomska 35     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • 2

  Przychodnia

  Starachowice , ul. Radomska 35 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  telefon 041 274 75 80, email zozrad35@poczta.onet.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Inna
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   Szczepienia
  • Poradnia Alergologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Diabetologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Gastrologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dermatologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Neurologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Reumatologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Okulistyczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Medycyny Pracy Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Medycyny Pracy Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Stomatologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia dziecięca
   Chirurgia stomatologiczna
   Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Pracy Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna Starachowice, ul. Radomska 35     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Fizjoterapii Starachowice, ul. Radomska 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Starachowice, ul. Radomska 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Pracownie Diagnostyczne

  Starachowice , ul. Radomska 35 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  telefon 041 274 75 80, email zozrad35@poczta.onet.pl,
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rtg i Ultrasonografii Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia EKG Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Spirografii Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Endoskopowa Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownie inne
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rtg Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownie inne
  • Pracownia Spirografii Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownie inne
  • Pracownia Cytologii Starachowice, ul. Radomska 35     
   Pracownie inne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Starachowice

Specjalizacje, resorty ZOZ Starachowice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie