Polki.pl

Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "MEDICOR" Przychodnia Sp. z o.o. - Gliwice


 • Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "MEDICOR" Przychodnia Sp. z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gliwice , ul. Franciszka Zubrzyckiego 14   (44-100 Gliwice)
  śląskie (powiat M. Gliwice)
 • tel.32 23 10 047
  email medicor@medicor.gliwice.pl
  www medicor.gliwice.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Zakład Lecznictwa Podstawowego i...

 • 1

  Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "Medicor" sp. z o.o.

  Gliwice , ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  telefon 32 23 10 047, email medicor@medicor.gliwice.pl, www medicor.gliwice.pl
  • Poradnia lekarza POZ Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia neurologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia urologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia proktologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Diagnostyka kardiologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   Medycyna pracy - Psychologia kliniczna
  • Poradnia gastroenterologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia stomatologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia okulistyczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Medycyna pracy - Okulistyka
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia otolaryngologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Pracownia fizjoterapii Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny pracy Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Punkt szczepień Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Gabinet EKG Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia neurochirurgiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologiczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pediatryczna Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny paliatywnej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Zespół paliatywnej opieki domowej Gliwice, ul. ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Gliwice

Specjalizacje, resorty ZOZ Gliwice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl