Polki.pl

Wojskowy Szpital Specjalistyczny w Gdańsku - Gdańsk


 • Wojskowy Szpital Specjalistyczny w Gdańsku
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Gdańsk , ul. Polanki 117   (80-305 Gdańsk)
  pomorskie (powiat M. Gdańsk)
 • tel.58 552 63 01
  email sekretariat@7szmw.pl
  www www.7szmw.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojskowy Szpital Specjalistyczny w...

 • 1

  Szpital
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk , ul. Polanki 117 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Izba Przyjęć Szpitala Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Izba przyjęć szpitala
   Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Torakochirurgii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Otolaryngologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Okulistyczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Neurologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Seksuologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Analityki Lekarskiej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Patomorfologii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Zakład Fizjoterapii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Blok Operacyjny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka Szpitalna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna sportowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Geriatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Geriatria
   Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Chirurgii Urazowej i Ortopedii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Dermatologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Seksuologia
   Leczenie w domu pacjenta - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   Szczepienia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sądowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Nefrologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hipertensjologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   USG - Hipertensjologia
   USG - Kardiologia
   USG - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   Inne - Hipertensjologia
   Inne - Kardiologia
   Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hipertensjologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Neurochirurgiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Poradnia Onkologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział Rehabilitacyjny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Balneologia i medycyna fizykalna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Fizjoterapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia Medycyny Pracy Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Oddział Gastroenterologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Stacja Dializ Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Choroby wewnętrzne
   Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Oddział Udarowy Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia endoskopii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Otorynolaryngologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Endoskopia - Urologia
  • Oddział ginekologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia USG Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologii zabiegowej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Pracownia mammografii Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Dermatologiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Chorób Płuc Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Apteka Ogólnodostępna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze
  • Gabinet Chorób Dzieci Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Oddział Ratunkowy Gdańsk, ul. Polanki 117     
  • Oddział Leczenia Zaburzeń Emocjonalnych i Stresu Bojowego Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Centralna Sterylizatornia Gdańsk, ul. Polanki 117     
  • Oddział Kardiologiczny z Zakładem Diagnostyki Sercowo-Naczyniowej Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Neurochirurgiczny Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
 • 2

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk , ul. Polanki 117 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Poradnia Kardiologiczna Gdańsk, ul. Polanki 117     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia

Opieka zdrowotna Gdańsk

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdańsk


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl