Polki.pl

Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy - Bydgoszcz


 • Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5   (85-681 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.52 37 87 001
  email szpital@10wsk.mil.pl
  www www.10wsk.mil.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

 • 1

  10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 001, email szpital@10wsk.mil.pl,
  • Zintegrowany Blok Operacyjny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Apteka Szpitalna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Stacja Krwiodawstwa Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Apteka Ogólnodostępna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Analityki Lekarskiej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Klinika Chorób Wewnętrznych

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 123, email wewnetrzny@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pracownią Badań Mikrokrążenia Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny z Pracownią Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego oraz Pracownią Badań Endoskopowych Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Kliniczny Nefrologiczny ze Stacją Dializ i Pododdziałem Toksykologicznym Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Toksykologia kliniczna
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Kliniczny Endokrynologiczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii z Pracownią Diagnostyki Bronchoskopowej, Pracownią Fizjopatologii Oddychania oraz Pracownią Polisomnografii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Pracownia Diagnostyki Bronchoskopowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Oddział Kliniczny Reumatologiczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Stacja Dializ Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Alergologiczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Klinika Chirurgiczna

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 138, email chirurgia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Oparzeniowo-Plastycznym Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej z Pracowniami Diagnostycznymi, Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej z Blokiem Operacyjnym oraz Pracownią Laseroteraopii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   Endoskopia - Urologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia klatki piersiowej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia klatki piersiowej
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Septyczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Pododdział Oparzeniowo-Plastyczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział leczenia oparzeń
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Pododdział Gastrochirurgiczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Chirurgi Naczyniowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Klinika Neurologiczna

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 146, email neurologia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Neurologiczny z Zakładem Neurofizjologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Udarowy Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Zakład Neurofizjologii z Pododdziałem Neurofizjologii, Pracownią EEG oraz Pracownią Potencjałów Wywoławczych Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Oddział Kliniczny Chorób Dziecięcych

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 180, email pediatria@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Chorób Dziecięcych z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Pododdział Neurologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Pododdział Rehabilitacji Dzieci Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Klinika Neurochirurgii

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 37 87 100, email neurochirurgia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Neurotraumatologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Pracownia Neurologii Czynnościowej i Stereotaksji Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 164, email ortopedia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Ortopedii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Artroskopii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Ortopedii Onkologicznej i Zapaleń Kości Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Spastyki Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pododdział Septyczny z Blokiem Operacyjnym Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Oddział Kliniczny Ginekologiczny

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 145, email ginekologia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Ginekologiczny z Pracownią USG oraz Pracownią Badań Urodynamicznych Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 9

  Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 221, email szor@10wsk.mil.pl,
  • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Usługi w zakresie dializowania - Medycyna ratunkowa
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Szpitala Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stomatologiczne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stomatologiczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Ratownictwo medyczne naziemne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Wyjazdowy "W" Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 10

  Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 227,
  • Oddział Intensywnej Terapii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • 11

  Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 177, email radiologia@10wsk.mil.pl,
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiografii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologiczna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Ultrasonograficznych Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Naczyniowych i Interwencyjnych Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 12

  Zakład Diagnostyki Kardiologicznej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
 • 13

  Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 127, email kardiologia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiochirurgia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   Rehabilitacja dzienna - Kardiochirurgia
  • Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią Hemodynamiki Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia hemodynamiki
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Pozostałe - Kardiologia
 • 14

  Klinika Psychiatryczna

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 176, email psychiatria@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Psychogeriatrii i Pododdziałem Stresu Pourazowego Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Leczenia Nerwic z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Izba Przyjęć z Punktem Konsultacyjnym Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Psychiatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • Pododdział Psychogeriatrii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział psychogeriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pododdział Stresu Pourazowego Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 15

  Klinika Rehabilitacji

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 86 160, email rehabilitacja@10wsk.mil.pl,
  • Oddzaił Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Dzieci Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehebilitacji Kardiologicznej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnodziecięcej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Wybudzeń Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział paraplegii i tetraplegii
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 16

  Zakład Medycyny Nuklearnej

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 265, email izotopy@10wsk.mil.pl,
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna nuklearna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Inne - Medycyna nuklearna
   Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Hormonalna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
   Inne - Medycyna nuklearna
   Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Terapeutyczna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
   Inne - Medycyna nuklearna
   Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Scyntygraficzna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
 • 17

  Zakład Patomorfologii

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 269, email patomorfologia@10wsk.mil.pl,
  • Zakład Patomorfologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Cytologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Patomorfologia
   Techniki specjalne - Patomorfologia
  • Pracownia Cytopatologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia diagnostyki Ginekologicznej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia cytologiczna
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Cytologia - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Autopsyjna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Patomorfologia
  • Pracownia Genetyki Klinicznej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania molekularne - Genetyka kliniczna
   Diagnostyka patomorfologiczna - Genetyka kliniczna
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemiczna Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Techniki specjalne - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia histopatologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Histopatologia - Patomorfologia
 • 18

  Oddział Kliniczny Okulistyczny

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 109, email okulistyka@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny z Pracownią Laseroterapii oraz Pracownią Diagnostyki Narządu Wzroku Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Laseroterapii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
 • 19

  Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 157, email otolaryngologia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny z Pracownią Videonystagmografii oraz Pracownią Audiometrii Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • 20

  Oddział Kliniczny Dermatologiczny

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 190, email dermatologia@10wsk.mil.pl,
  • Oddział Kliniczny Dermatologiczny Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
 • 21

  Oddział Obserwacyjno Diagnostyczny
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
 • 22

  Centralna Sterylizatornia

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 37 87 273,
 • 23

  Oddział Kliniczny Paraplegii Pourazowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  • Oddział Paraplegii z Pododdziałem Wybudzeń Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Oddział paraplegii i tetraplegii
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
 • 24

  Zakład Analityki Lekarskiej

  Bydgoszcz , ul. Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 37 87 258,
  • Zakład Analityki Lekarskiej z Pracownią Toksykologiczną i Pracownią Zakażeń Szpitalnych Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Toksykologia
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie