Polki.pl

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Poznaniu - Poznań


 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Poznaniu
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Poznań , ul. Solna 21   (61-736 Poznań)
  wielkopolskie (powiat Poznań-Stare Miasto)
 • tel.061 8572626
  email wspl2@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia...

 • 1

  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Poznań , ul. Solna 21 (wielkopolskie / powiat Poznań-Stare Miasto)
  telefon 061 8572641, email wspl2@wp.pl,
  • Poradnia Stomatologii Ogólnej Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Otolaryngologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyki Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologii Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Zakładowa - Ogólnodostepna Poznań, ul. Solna 21     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Poznań, ul. Solna 21     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Dermatologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Urologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. Solna 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   USG - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Punkt Szczepień Poznań, ul. Solna 21     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. Solna 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki POZ Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. Solna 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarski POZ Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Poznań, ul. Solna 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia fizjoterapii Poznań, ul. Solna 21     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet stomatologiczny Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet pielęgniarki poz Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarek POZ Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poznań, ul. Solna 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej poz Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej Poznań, ul. Solna 21     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Psychiatryczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacji Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej Poznań, ul. Solna 21     
  • Ambulatorium Ogólne Poznań, ul. Solna 21     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Zabiegowy Poznań, ul. Solna 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium Analityczne Poznań, ul. Solna 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Gastroenterologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia logopedyczna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Gabinet ginekologiczny Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet urologiczny Poznań, ul. Solna 21     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia preluksacyjna Poznań, ul. Solna 21      Telefon: ----  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia

  Poznań , ul. Arnolda Szylinga 1 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  telefon 061 8574421, email wspl2@wp.pl,
  • Przychodnia Podstawowej Opieki zdrowotnej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki poz Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej poz Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia gastroenterologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii szczękowej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia urologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet stomatologii zachowawczej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet protetyki stomatologicznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia diabetologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia radiologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
  • Poradnia alergologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia andrologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób zakaźnych Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób wątroby Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia USG Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
   USG - Diabetologia
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Neurologia
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Urologia
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Otorynolaryngologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Gastroenterologia
   USG - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia dietetyki i profilaktyki otyłości Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiału do badań Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopii Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Pracownia endoskopii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia spirometrii Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Zespół transportu sanitarnego Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgicznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy poradni urologicznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgii szczękowej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet zabiegowy poradni otolaryngologicznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy poradni dermatologicznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy poradni okulistycznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgi urazowo-ortopedycznej z gipsownią Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy poradni specjalistycznych Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia preluksacyjna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Apteka ogólnodostępna MILFARMA Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium analityki medycznej Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia onkologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia hematologiczna Poznań, ul. Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Poznań

Specjalizacje, resorty ZOZ Poznań


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie