Polki.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Lublin


 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100   (20-718 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.81 5374229
  email szpital@szpital.lublin.pl
  www www.szpital.lublin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • 1

  Szpital

  Lublin , ul. AL.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374229, email szpital@szpital.lublin.pl,
  • Oddział chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział kardiologii Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział gastroenterologii Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział nefrologii i nadciśnienia tętniczego Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział alergologii i chorób płuc Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział dziecięcy z izbą przyjęć Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział neurologiczny Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział rehabilitacyjny Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neonatologii, patologii i intensywnej terapii noworodka Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział chirurgii naczyniowej Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział urazowo-ortopedyczny Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział urologii i onkologii urologicznej Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział ginekologii i położnictwa z izbą przyjęć Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział otolaryngologiczny chirurgii głowy i szyi Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział intensywnej terapii i anestezjologii Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Centralny trakt operacyjny Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Apteka szpitalna Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Dział epidemiologii Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór epidemiologiczny - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Centralna Sterylizatornia Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Pracownia hemodynamiki Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii serca Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
  • Pracownia badań ultrasonograficznych Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia echokardiografii płodu Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii piersi Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pododdział onkologiczny Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział udarowy Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział toksykologiczny
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział urazów wielonarządowych Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba przyjęć ogólna Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Izba przyjęć dziecięca Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Izba przyjęć położniczo- ginekologiczna Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Trakt porodowy Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie stacjonarne
  • Stacja dializ Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Ośrodek wczesnego wykrywania raka z pracownią mammograficzną i usg Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Poradnie specjalistyczne dla dzieci
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin , ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia dziecięca alergologiczna Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dziecięca endokrynologiczna Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dziecięca psychologiczna Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia dziecięca ginekologiczna Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dziecięca dermatologiczna Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • 3

  Ośrodek Diagnostyki Alergologicznej i Immunoterapii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin , ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Pracownia badań testowych i odczulania Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Pracownia immunologiczna Lublin, ul. leja Kraśnicka 100     
   Poradnia immunologiczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Immunologia kliniczna
 • 4

  Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin , ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
 • 5

  Pracownia hemodynamiki, angiokardoiografii i radiologii naczynowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin , ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
 • 6

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin , ul. A. Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia lekarza poz Lublin, ul. A. Kraśnicka 100     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego Lublin, ul. A. Kraśnicka 100     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Lublin, ul. A. Kraśnicka 100     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej Lublin, ul. A. Kraśnicka 100     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Lublin, ul. A. Kraśnicka 100     
   Punkt szczepień
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Lublin, ul. A. Kraśnicka 100     
   Gabinet zabiegowy
   Inna - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl