Polki.pl

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu - Toruń
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
 • Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 42   (87-100 Toruń)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Toruń)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

 • 1

  Wojewódzki Szpital Dziecięcy

  Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 42 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  telefon 056 610-05-00, email wszdz@hosp.torun.pl,
  • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii i Gastroenterologii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka wraz z zespołem "N" Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
  • Oddział Otolaryngologiczny Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologii i Chirurgii Dziecięcej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Blok Operacyjny Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Blok operacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
  • Izba Przyjęć Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
  • Apteka Szpitalna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Sekcja Epidemiologii i Higieny Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Dział higieny i epidemiologii
   Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Epidemiologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
  • Gabinet Rehabilitacji Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Dział Rentgenodiagnostyki z Pracownią Tomografii Komputerowej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Ambulatorium Pediatryczne Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ratunkowy Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Endoskopowa Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Histopatologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Dział Diagnostyki Kardiologicznej Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
 • 2

  Zespół Poradni Specjalistycznych Dziecięcych

  Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 40 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  telefon 056 610-08-38, email wszdz@hosp.torun.pl,
  • Poradnia Otolaryngologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Alergologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pneumonologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Nefrologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ortopedyczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Patologii Noworodka Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Psychologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Testów Skórnych Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Pracownia Elektrokardiografii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Spirometrii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Audiologii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci i Dorosłych Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia Elektroencefalografii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Fizjoterapii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Hematologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Ogólnopediatryczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Reumatologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacyjna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia Elektroencefalografii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Fizjoterapii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Światłolecznictwa Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Toruń

Specjalizacje, resorty ZOZ Toruń


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl