Polki.pl

ZAWIDAWIE - Wrocław

 • ZAWIDAWIE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Krzywoustego 290   (51-312 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Psie Pole)
 • tel. 71 344-91-00
  email info@acz.pl
  www www.acz.pl
ZAWIDAWIE
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ZAWIDAWIE

 • 1

  Centrum Medyczne Krzywoustego

  Wrocław, ul. Krzywoustego 290 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  telefon 71 344 91 00,email info@acz.pl,www www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon: 071 344-91-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet medycyny szkolnejWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Gabinet zabiegowyWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet szczepieńWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia medycyny pracyWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - USG
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia chirurgicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia ogólna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia urologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Urologia - USG
   Urologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznejWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - USG
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia okulistycznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Okulistyka - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia endokrynologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Endokrynologia - USG
   Endokrynologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia diabetologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Diabetologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia neurologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia kardiologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - USG
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia dermatologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Dermatologia i wenerologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia otolaryngologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia stomatologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
   Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ortodontycznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia protetycznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnejWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USGWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia zdrowia psychicznegoWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia logopedycznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Audiologia i foniatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczegoWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia angiologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia chorób naczyń
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Angiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia chorób wewnętrznychWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia reumatologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Reumatologia - Leczenie w domu pacjenta
   Reumatologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu choregoWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Geriatria -
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Psychiatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Rehabilitacja w domu choregoWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie w domu pacjenta
   Rehabilitacja medyczna - Usługi rehabilitacyjne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczneWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Choroby wewnętrzne - Wyjazdowa pomoc lekarska
   Pediatria - Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Geriatria - Dzienna pomoc lekarska
  • Poradnia geriatrycznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Geriatria - Leczenie w domu pacjenta
   Geriatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieciWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia pulmonologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby płuc - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia gastroenterologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - USG
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia geriatrycznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Geriatria - USG
   Geriatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia nefrologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Nefrologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Punkt szczepieńWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia wad postawyWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia USGWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Pracownia USG
   Choroby wewnętrzne - USG
   Położnictwo i ginekologia - USG
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Zespół transportu sanitarnegoWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Zespół transportu sanitarnego
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   Medycyna ratunkowa - Pozostałe
  • Poradnia onkologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon: 071 344-91-00  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia RTGWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon: 071 344-91-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnejWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Inna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Lotniczych Zakładach NaukowychWrocław, ul. ul. Kiełczowska 43     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 39Wrocław, ul. Przedwiośnie 47/49     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 10Wrocław, ul. Wilanowska 31     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 2Wrocław, ul. Gorlicka 25     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 98Wrocław, ul. Sycowska 22     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia chirurgii stomatologicznejWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)Wrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 98Wrocław, ul. Sycowska 22     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 39Wrocław, ul. Przedwiośnie 47     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum 2Wrocław, ul. Gorlicka 25     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Gabinet stomatologiczny w Lotniczych Zakładach NaukowychWrocław, ul. Kiełczowska 31-43     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Centrum Medyczne Zatorska

  Wrocław, ul. Zatorska 55 a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  telefon 71 345 59 61,email info@acz.pl,www www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet medycyny szkolnejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Gabinet zabiegowyWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet szczepieńWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologii dziecięcejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia dermatologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Dermatologia i wenerologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia kardiologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - USG
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia neurologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia otolaryngologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia pulmonologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby płuc - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia reumatologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Reumatologia - Leczenie w domu pacjenta
   Reumatologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia urologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Urologia - USG
   Urologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia gastroenterologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - USG
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia endokrynologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Endokrynologia - USG
   Endokrynologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia endokrynologii dziecięcejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Endokrynologia - USG
   Endokrynologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia hepatologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - USG
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia logopedycznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Audiologia i foniatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia gastroenterologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia geriatrycznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Geriatria - Leczenie w domu pacjenta
   Geriatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia ginekologiczno - połozniczaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - USG
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia stomatologii zachowawczejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia protetyki stomatologicznejWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ortodontycznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Dział (pracownia) masażu leczniczegoWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział (pracownia) kinezyterapiiWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział (pracownia) hydroterapiiWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia zaburzeń odpornościWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia immunologiczna
   Immunologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologicznaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie w domu pacjenta
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział fizjoterapiiWrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnejWrocław, ul. Zatorska 55a     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Inna
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia Lekarza POZ (dla dzieci)Wrocław, ul. Zatorska 55 a     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia stomatologicznaWrocław, ul. Oleska 1     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
   Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Centrum Medyczne Wejherowska

  Wrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  telefon 71 734 24 00,email info@acz.pl,www www.acz.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Gabinet fizjoterapiiWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczneWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Choroby wewnętrzne - Wyjazdowa pomoc lekarska
   Pediatria - Wyjazdowa pomoc lekarska
  • Poradnia lekarza POZWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia diabetologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Diabetologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia dermatologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Dermatologia i wenerologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewczątWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia kardiologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - USG
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia logopedycznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Audiologia i foniatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia medycyny pracyWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia neurologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradfnia okulistycznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Okulistyka - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia otolaryngologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia pulmonologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby płuc - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia reumatologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Reumatologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia urologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Urologia - USG
   Urologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia ortopediiWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - USG
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia rehabilitacyjnaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologii dziecięcejWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia endokrynologii dziecięcejWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Endokrynologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia geriatrycznaWrocław, ul. Wejherowska 28 bud 4     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Geriatria - USG
   Geriatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia gastroenterologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - USG
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia endokrynologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 bud 4     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Endokrynologia - USG
   Endokrynologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia hepatologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - USG
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia endoskopiiWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Pracownia endoskopii
   Choroby wewnętrzne - Endoskopia
   Chirurgia ogólna - Endoskopia
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia USGWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Pracownia USG
   Choroby wewnętrzne - USG
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet zabiegowyWrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnejWrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Medycyna rodzinna - Zdrowie środowiskowe
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnejWrocław, ul. Wejherowska 28 bud. 4     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Medycyna rodzinna - Zdrowie środowiskowe
  • Poradnia preluksacyjnaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia hepatologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - USG
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia psychologicznaWrocław, ul. Krzywoustego 290     Telefon:  
   Poradnia psychologiczna
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia prób wysiłkowychWrocław, ul. Wejherowska 28 bud.4     Telefon:  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia psychologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia psychologiczna
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia zdrowia psychicznegoWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia kardiologii dziecięcejWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia dziecięca - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia preluksacyjnaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia nefrologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Nefrologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieciWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Nefrologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia wad postawyWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia angiologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia chorób naczyń
   Angiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia naczyniowa - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia stomatologii zachowawczejWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia protetyki stomatologicznejWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ortodontycznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Pracownia RTGWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia proktologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon:  
   Poradnia proktologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologicznaWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon: 071 734-24-00  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieciWrocław, ul. Wejherowska 28 budynek 4     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Sp.z o.o - filia w Kuźnicy Grabowskiej
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Kuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100 ( / powiat Kuźnica)
  • Poradnia lekarza POZKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet zabiegowyKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Gabinet zabiegowy
   Chirurgia ogólna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Punkt szczepieńKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Zdrowie publiczne - Szczepienia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowejKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
  • Poradnia dermatologicznaKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologicznaKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowaKuźnica Grabowska, ul. Kuźnica Grabowska 100     Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • 5

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Spółka z o.o.(filia)
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Wrocław, ul. Mińska 38 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Pielęgniarska opieka długoterminowaWrocław, ul. Mińska 38     Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl