Polki.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Lublin

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100   (20-718 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel. 81 5374229
  email szpital@szpital.lublin.pl
  www www.szpital.lublin.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • 1

  Szpital

  Lublin, ul. AL.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374229,email szpital@szpital.lublin.pl,www
  • Oddział chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologiiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział kardiologiiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział gastroenterologiiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział gastroenterologiczny
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • Oddział nefrologii i nadciśnienia tętniczegoLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział nefrologiczny
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział alergologii i chorób płucLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział alergologiczny
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
  • Oddział dziecięcy z izbą przyjęćLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział pediatryczny
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
  • Oddział neurologicznyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział rehabilitacyjnyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  • Oddział neonatologii, patologii i intensywnej terapii noworodkaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznejLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii naczyniowejLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
  • Oddział urazowo-ortopedycznyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
  • Oddział urologii i onkologii urologicznejLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział urologiczny
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział ginekologii i położnictwa z izbą przyjęćLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział otolaryngologiczny chirurgii głowy i szyiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział intensywnej terapii i anestezjologiiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • Centralny trakt operacyjnyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Blok operacyjny
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
  • Apteka szpitalnaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
  • Szpitalny oddział ratunkowyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Dział epidemiologiiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Dział higieny i epidemiologii
   Pielęgniarstwo epidemiologiczne - Nadzór epidemiologiczny
  • Centralna SterylizatorniaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Epidemiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia hemodynamikiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Pracownia hemodynamiki
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Angiografia
   Kardiologia - Angiografia
  • Pracownia echokardiografii sercaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Kardiologia - USG
  • Pracownia badań ultrasonograficznychLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Położnictwo i ginekologia - USG
  • Pracownia echokardiografii płoduLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Położnictwo i ginekologia - USG
  • Oddział chirurgii piersiLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
  • Pododdział onkologicznyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział onkologiczny
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznegoLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Pododdział udarowyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznejLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Neurologia - Rehabilitacja stacjonarna
  • Oddział Toksykologiczno-KardiologicznyLublin, ul. AL.Kraśnicka 100     Telefon:  
   Oddział toksykologiczny
   Toksykologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział urazów wielonarządowychLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć ogólnaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć dziecięcaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć położniczo- ginekologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
  • Trakt porodowyLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie stacjonarne
  • Stacja dializLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Stacja dializ
   Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
  • Ośrodek wczesnego wykrywania raka z pracownią mammograficzną i usgLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa -
   Onkologia kliniczna - Pozytonowa tomografia emisyjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Poradnie specjalistyczne dla dzieci
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Lublin, ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia dziecięca alergologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dziecięca endokrynologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dziecięca psychologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dziecięca ginekologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dziecięca dermatologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • 3

  Ośrodek Diagnostyki Alergologicznej i Immunoterapii
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Lublin, ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowegoLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Alergologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia badań testowych i odczulaniaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Alergologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia immunologicznaLublin, ul. leja Kraśnicka 100     Telefon: ----  
   Poradnia immunologiczna
   Immunologia kliniczna - Pozytonowa tomografia emisyjna
 • 4

  Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Lublin, ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • 5

   Pracownia hemodynamiki, angiokardoiografii i radiologii naczynowej
   Jednostka już nie funcjonuje!

   Lublin, ul. leja Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
   • 6

    Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
    Jednostka już nie funcjonuje!

    Lublin, ul. A. Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
    • Poradnia lekarza pozLublin, ul. Al. Kraśnicka 100     Telefon: ----  
     Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
     Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
    • Poradnia lekarza rodzinnegoLublin, ul. Al. Krasnicka 100     Telefon: ----  
     Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
     Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
     Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnejLublin, ul. Al. Krasnicka 100     Telefon: ----  
     Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
     Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
    • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnejLublin, ul. Al. Krasnicka 100     Telefon: ----  
     Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
     Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
    • Punkt szczepieńLublin, ul. Al. Krasnicka 100     Telefon: ----  
     Punkt szczepień
     Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Gabinet zabiegowyLublin, ul. Al. Kraśnicki 100     Telefon: ----  
     Gabinet zabiegowy
     Medycyna rodzinna - Inna

   Opieka zdrowotna Lublin

   Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


   Zobacz także w We-Dwoje.pl

   Zobacz
   ostatnie wydanie tygodnika

   Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl