Polki.pl

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi - Łódź

 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Łódź , ul. Kosynierów Gdyńskich 61   (93-357 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Górna)
 • tel. 42 68 55 130
  email szpital@bonifratrzy.lodz.pl
  www www.bonifratrzy.lodz.pl
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana...

 • 1

  Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi

  Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  telefon 42 6855163,email szpital@bonifratrzy.lodz.pl,www
  • Oddział KardiologicznyŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Geriatria - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Kardiologia - Rehabilitacja stacjonarna
   Kardiologia - Rehabilitacja dzienna
   Diabetologia - Rehabilitacja dzienna
   Kardiologia - Badania laboratoryjne
   Diabetologia - Badania laboratoryjne
   Kardiologia - Diagnostyka obrazowa
   Diabetologia - Diagnostyka obrazowa
   Kardiologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Diabetologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Kardiologia - Usługi pielęgnacyjne
   Geriatria - Usługi pielęgnacyjne
   Kardiologia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Diabetologia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Geriatria - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Kardiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Diabetologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Kardiologia - Inna
   Diabetologia - Inna
   Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
   Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Diabetologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Kardiologia - Nadzór i kontrola sanitarna
   Diabetologia - Nadzór i kontrola sanitarna
   Kardiologia - Nadzór epidemiologiczny
   Diabetologia - Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Chirurgiczny OgólnyŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Chirurgia ogólna - Rehabilitacja dzienna
   Gastroenterologia - Rehabilitacja dzienna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Rehabilitacja dzienna
   Chirurgia ogólna - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Gastroenterologia - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Chirurgia ogólna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Gastroenterologia - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Chirurgia ogólna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
   Gastroenterologia - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
   Chirurgia ogólna - Badania laboratoryjne
   Gastroenterologia - Badania laboratoryjne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania laboratoryjne
   Chirurgia ogólna - Diagnostyka obrazowa
   Gastroenterologia - Diagnostyka obrazowa
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Diagnostyka obrazowa
   Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Gastroenterologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Chirurgia ogólna - Usługi pielęgnacyjne
   Gastroenterologia - Usługi pielęgnacyjne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia ogólna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Gastroenterologia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Gastroenterologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia ogólna - Inna
   Gastroenterologia - Inna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Inna
   Chirurgia ogólna - Oświata i promocja zdrowia
   Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Oświata i promocja zdrowia
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Chirurgia ogólna - Nadzór i kontrola sanitarna
   Gastroenterologia - Nadzór i kontrola sanitarna
   Chirurgia ogólna - Nadzór epidemiologiczny
   Gastroenterologia - Nadzór epidemiologiczny
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Medycyny PaliatywnejŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział medycyny paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Medycyna paliatywna - Rehabilitacja dzienna
   Medycyna paliatywna - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
   Medycyna paliatywna - Badania laboratoryjne
   Medycyna paliatywna - Diagnostyka obrazowa
   Medycyna paliatywna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Medycyna paliatywna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna paliatywna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna paliatywna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna paliatywna - Inna
   Medycyna paliatywna - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna paliatywna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Medycyna paliatywna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Medycyna paliatywna - Nadzór i kontrola sanitarna
   Medycyna paliatywna - Nadzór epidemiologiczny
  • Dział AnestezjologiiŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Dział anestezjologii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Usługi pielęgnacyjne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Anestezjologia i intensywna terapia - Inna
   Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Izba Przyjęć SzpitalaŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Izba przyjęć szpitala
   Zdrowie publiczne - Leczenie stacjonarne
   Zdrowie publiczne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Zdrowie publiczne - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   Zdrowie publiczne - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Zdrowie publiczne - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   Zdrowie publiczne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Blok OperacyjnyŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Blok operacyjny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Badania laboratoryjne
   Chirurgia ogólna - Wyjazdowa pomoc lekarska
   Chirurgia ogólna - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia ogólna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania laboratoryjne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Diagnostyka obrazowa
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Badania laboratoryjne
   Okulistyka - Diagnostyka obrazowa
   Okulistyka - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Kardiologia - Badania laboratoryjne
   Kardiologia - Diagnostyka obrazowa
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Neurochirurgia - Badania laboratoryjne
   Neurochirurgia - Diagnostyka obrazowa
   Neurochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Położnictwo i ginekologia - Badania laboratoryjne
   Położnictwo i ginekologia - Diagnostyka obrazowa
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Badania laboratoryjne
   Otorynolaryngologia - Diagnostyka obrazowa
   Otorynolaryngologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Badania laboratoryjne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Diagnostyka obrazowa
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Usługi pielęgnacyjne
   Okulistyka - Usługi pielęgnacyjne
   Kardiologia - Usługi pielęgnacyjne
   Neurochirurgia - Usługi pielęgnacyjne
   Położnictwo i ginekologia - Usługi pielęgnacyjne
   Otorynolaryngologia - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia ogólna - Diagnostyka obrazowa
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Dział Farmacji SzpitalnejŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • SterylizatorniaŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Nadzór i kontrola sanitarna
   Chirurgia ogólna - Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział chorób wewnętrznychŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Neurologia - Rehabilitacja stacjonarna
   Choroby wewnętrzne - Rehabilitacja dzienna
   Gastroenterologia - Rehabilitacja dzienna
   Choroby wewnętrzne - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Gastroenterologia - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Choroby wewnętrzne - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Gastroenterologia - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Choroby wewnętrzne - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
   Gastroenterologia - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
   Choroby wewnętrzne - Badania laboratoryjne
   Gastroenterologia - Badania laboratoryjne
   Choroby wewnętrzne - Diagnostyka obrazowa
   Gastroenterologia - Diagnostyka obrazowa
   Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Gastroenterologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
   Gastroenterologia - Usługi pielęgnacyjne
   Choroby wewnętrzne - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Gastroenterologia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Choroby wewnętrzne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Gastroenterologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Choroby wewnętrzne - Inna
   Gastroenterologia - Inna
   Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
   Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Choroby wewnętrzne - Nadzór i kontrola sanitarna
   Gastroenterologia - Nadzór i kontrola sanitarna
   Choroby wewnętrzne - Nadzór epidemiologiczny
   Gastroenterologia - Nadzór epidemiologiczny
  • Zespół Kontroli Zakażeń SzpitalnychŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapiiŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Anestezjologia i intensywna terapia - Badania laboratoryjne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Diagnostyka obrazowa
   Anestezjologia i intensywna terapia - Usługi pielęgnacyjne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Oświata i promocja zdrowia
   Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział okulistycznyŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział okulistyczny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Badania laboratoryjne
   Okulistyka - Diagnostyka obrazowa
   Okulistyka - Angiografia
   Okulistyka - Usługi pielęgnacyjne
   Okulistyka - Pozostałe usługi pomocnicze
   Okulistyka - Oświata i promocja zdrowia
   Okulistyka - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Okulistyka - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia elektrofizjologicznaŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Pracownia elektrofizjologii
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Diagnostyka obrazowa
   Kardiologia - Inne
  • Oddział wieloprofilowy zabiegowyŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon:  
   Oddział wieloprofilowy zabiegowy
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Neurochirurgia - Oświata i promocja zdrowia
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Oświata i promocja zdrowia
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia - Oświata i promocja zdrowia
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia plastyczna - Oświata i promocja zdrowia
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Oświata i promocja zdrowia
  • Oddział Chorób Metabolicznych i Przewodu PokarmowegoŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Oddział chorób metabolicznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Ambulatorium ogólneŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Ambulatorium ogólne
   Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
   Choroby wewnętrzne - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Choroby wewnętrzne - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia ZiołoleczniczaŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Zdrowie publiczne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie publiczne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Zdrowie publiczne - Leczenie w trybie hostelowym
   Zdrowie publiczne - Rehabilitacja dzienna
   Zdrowie publiczne - Badania laboratoryjne
   Zdrowie publiczne - Diagnostyka obrazowa
   Zdrowie publiczne - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Zdrowie publiczne - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Zdrowie publiczne - Nadzór epidemiologiczny
  • Poradnia Leczenia BóluŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Neurologia - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Leczenie w trybie hostelowym
   Neurologia - Rehabilitacja dzienna
   Neurologia - Badania laboratoryjne
   Neurologia - Diagnostyka obrazowa
   Neurologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Neurologia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurologia - Nadzór i kontrola sanitarna
  • Poradnia AudiologicznaŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Poradnia audiologiczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Audiologia i foniatria - Leczenie w trybie hostelowym
   Audiologia i foniatria - Rehabilitacja dzienna
   Audiologia i foniatria - Badania laboratoryjne
   Audiologia i foniatria - Diagnostyka obrazowa
   Audiologia i foniatria - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Audiologia i foniatria - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Audiologia i foniatria - Oświata i promocja zdrowia
   Audiologia i foniatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Audiologia i foniatria - Nadzór epidemiologiczny
  • Pracownia EKGŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Leczenie ambulatoryjne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Dzienna pomoc lekarska
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Oświata i promocja zdrowia
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Nadzór i kontrola sanitarna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Nadzór epidemiologiczny
  • Dział rehabilitacji ruchowejŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja stacjonarna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja dzienna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Balneologia i medycyna fizykalna - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostałe wyroby
   Balneologia i medycyna fizykalna - Oświata i promocja zdrowia
   Balneologia i medycyna fizykalna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Balneologia i medycyna fizykalna - Nadzór i kontrola sanitarna
  • Poradnia chirurgii onkologicznejŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Onkologia kliniczna - Rehabilitacja dzienna
   Onkologia kliniczna - Badania laboratoryjne
   Onkologia kliniczna - Diagnostyka obrazowa
   Onkologia kliniczna - Inna
   Onkologia kliniczna - Oświata i promocja zdrowia
  • Zespół długoterminowej opieki domowejŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Geriatria - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   Geriatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   Geriatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym
  • Zespół Rehabilitacji RuchowejŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja stacjonarna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja dzienna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Balneologia i medycyna fizykalna - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostałe wyroby
   Balneologia i medycyna fizykalna - Oświata i promocja zdrowia
   Balneologia i medycyna fizykalna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Balneologia i medycyna fizykalna - Nadzór i kontrola sanitarna
  • Poradnia NefrologicznaŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Nefrologia - Leczenie w trybie hostelowym
   Nefrologia - Rehabilitacja dzienna
   Nefrologia - Badania laboratoryjne
   Nefrologia - Diagnostyka obrazowa
   Nefrologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Nefrologia - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Nefrologia - Oświata i promocja zdrowia
   Nefrologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Nefrologia - Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Chirurgii Jednego DniaŁódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     Telefon: ----  
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl