Polki.pl

SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU - Elbląg

  • SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU
  • Działalność lecznicza
    Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
  • Elbląg , ul. Królewiecka 146   (82-300 Elbląg)
    warmińsko-mazurskie (powiat M. Elbląg)
  • tel. 55 239 59 00
    email wszz@szpital.elblag.pl
    www www.szpital.elblag.pl
SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU
Oceny (1)
5.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU

  • 1

    Szpital

    Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
    telefon 55 239 59 00,email wszz@szpital.elblag.pl,www www.szpital.elblag.pl
    • izba przyjęćElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Izba przyjęć szpitala
      Pozostała opieka ambulatoryjna
      Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
      Pozostałe
    • oddział anestezjologii i intensywnej terapiiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
      Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
      Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział chirurgiczny ogólny
      Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
      Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
      Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Chirurgia ogólna - Oświata i promocja zdrowia
      Chirurgia naczyniowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Chirurgia naczyniowa - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział chirurgii onkologicznejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział chirurgii onkologicznej
      Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
      Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Chirurgia onkologiczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Chirurgia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
      Psychologia kliniczna - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział dermatologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział dermatologiczny
      Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
      Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Dermatologia i wenerologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Dermatologia i wenerologia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział pediatryczny z pododdziałem neurologiczno - rehabilitacyjnymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział pediatryczny
      Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
      Pediatria - Leczenie stacjonarne
      Neurologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
      Pediatria - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Pediatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział niemowlęcyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział niemowlęcy
      Neonatologia - Leczenie stacjonarne
      Neonatologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Neonatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Neonatologia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział neurologiczny z pododdziałem udarowymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział neurologiczny
      Neurologia - Leczenie stacjonarne
      Neurologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
      Neurologopedia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział neurochirurgii, traumatologii z pododdziałem neurospondyliatriiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział neurochirurgiczny
      Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
      Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Neurochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Neurochirurgia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział noworodka, patologii i intensywnej terapii noworodkaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział neonatologiczny
      Neonatologia - Leczenie stacjonarne
      Neonatologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Neonatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Neonatologia - Oświata i promocja zdrowia
      Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
      Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Anestezjologia i intensywna terapia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział okulistycznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział okulistyczny
      Okulistyka - Leczenie stacjonarne
      Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Okulistyka - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Okulistyka - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział chirurgii urazowo - ortopedycznejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Oświata i promocja zdrowia
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Rehabilitacja stacjonarna
    • oddział otolaryngologiczny z pododdziałem chirurgii szczękowo - twarzowejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział otorynolaryngologiczny
      Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
      Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
      Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Otorynolaryngologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Otorynolaryngologia - Oświata i promocja zdrowia
      Chirurgia szczękowo-twarzowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Chirurgia szczękowo-twarzowa - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział położniczyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział położniczy
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział patologii ciążyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział patologii ciąży
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział ginekologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział ginekologiczny
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział dzienny chemioterapiiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział leczenia jednego dnia
      Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • oddział urologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział urologiczny
      Urologia - Leczenie stacjonarne
      Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Urologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Urologia - Oświata i promocja zdrowia
    • blok operacyjnyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Blok operacyjny
      Pozostałe usługi pomocnicze
    • trakt porodowyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Sala porodowa
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
    • pracownia diagnostyki inwazyjnej chorób układu krążeniaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Pracownia hemodynamiki
      Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Kardiologia - Inne
    • pracownia serologii grup krwi i bank krwiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Pracownia serologiczna
      Immunologia kliniczna - Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
      Transfuzjologia kliniczna - Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
    • apteka szpitalnaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
      Farmakologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
    • I oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział chorób wewnętrznych
      Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
      Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
      Diabetologia - Leczenie stacjonarne
      Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
      Endokrynologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Diabetologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
      Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
      Endokrynologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Endokrynologia - Oświata i promocja zdrowia
      Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
    • II oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział chorób wewnętrznych
      Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
      Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
      Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
      Diabetologia - Leczenie stacjonarne
      Diabetologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Endokrynologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
      Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
      Endokrynologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Endokrynologia - Oświata i promocja zdrowia
      Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
    • szpitalny oddział ratunkowyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Szpitalny oddział ratunkowy
      Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
      Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • pracownia wszczepiania rozrusznikówElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
      Kardiologia - Pozostałe wyroby
    • izba przyjęć dziecięcaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Izba przyjęć szpitala dla dzieci
      Pediatria - Pozostała opieka ambulatoryjna
      Pediatria - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
      Pediatria - Pozostałe
    • izba przyjęć położniczaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Izba przyjęć szpitala
      Położnictwo i ginekologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
      Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
      Położnictwo i ginekologia - Pozostałe
    • oddział reumatologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział reumatologiczny
      Reumatologia - Leczenie stacjonarne
      Reumatologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Reumatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Reumatologia - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział onkologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział onkologiczny
      Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
      Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Onkologia kliniczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Onkologia kliniczna - Oświata i promocja zdrowia
    • oddział kardiologiczny z pododdziałem kardiologii inwazyjnejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział kardiologiczny
      Kardiologia - Leczenie stacjonarne
      Kardiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
      Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznegoElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
      Kardiologia - Leczenie stacjonarne
      Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
      Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • pododdział udarowy oddziału neurologicznegoElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Oddział udarowy
      Neurologia - Leczenie stacjonarne
      Neurologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
    • pracownia radiologii zabiegowejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Pracownia radiologii zabiegowej
      Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
    • oddział chirurgii dziecięcejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
      Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
    • oddział dzienny dermatologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział dermatologiczny
      Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
    • oddzial kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział kardiologiczny
      Kardiologia - Leczenie stacjonarne
    • oddział dzienny neurologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział neurologiczny
      Neurologia - Leczenie stacjonarne
    • oddział dzienny okulistycznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział okulistyczny
      Okulistyka - Leczenie stacjonarne
    • oddział psychiatryczny z pododdziałem psychosomatycznymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział psychiatryczny (ogólny)
      Psychiatria - Leczenie stacjonarne
      Psychiatria - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • oddział dzienny psychiatrycznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział psychiatryczny (ogólny)
      Psychiatria - Leczenie stacjonarne
    • oddział reumatologiczny z pododdziałem dziennym reumatologicznymElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział reumatologiczny
      Reumatologia - Leczenie stacjonarne
    • oddział dzienny reumatologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział reumatologiczny
      Reumatologia - Leczenie stacjonarne
    • oddział chemioterapiiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
      Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
      Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • I oddział chorób wewnętrznychElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział chorób wewnętrznych
      Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
    • II oddział chorób wewnętrznychElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział chorób wewnętrznych
      Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
    • oddział dzienny diabetologicznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział diabetologiczny
      Diabetologia - Leczenie stacjonarne
    • oddział chirurgii jednego dniaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział chirurgiczny ogólny
      Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
    • oddział rehabilitacyjny stacjonarnyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział rehabilitacyjny
      Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
    • dział szybkiej diagnostykiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
    • laboratorium skórno - wenerologiczneElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
      Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
    • pracownia spirometrycznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia chorób płuc
      Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia alergologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia alergologiczna
      Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia diabetologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia diabetologiczna
      Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia neurochirurgicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia neurochirurgiczna
      Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia neurologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia neurologiczna
      Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia onkologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia onkologiczna
      Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia chirurgii onkologicznej i stomiiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii onkologicznej
      Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia otolaryngologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia foniatrycznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia foniatryczna
      Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia schorzeń tarczycyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia chorób tarczycy
      Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia osteoporozyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia osteoporozy
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia zaburzeń lipidowychElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Pracownie inne
    • poradnia nadciśnienia tętniczegoElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia nadciśnienia tętniczego
      Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia menopauzy i adnropauzyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia okresu przekwitania
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia andrologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia andrologiczna
      Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia chirurgii szczękowejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
      Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia fizjologii i zaburzeń rozwojuElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia patologii ciąży
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieżyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
      Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • poradnia cukrzycowaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia diabetologiczna dla dzieci
      Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia alergologiczna dla dzieciElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia alergologiczna dla dzieci
      Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia neurologiczna dla dzieciElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia neurologiczna dla dzieci
      Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia gruźlicy i chorób płucElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
      Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia kardiologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia kardiologiczna dla dzieci
      Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia nefrologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia nefrologiczna dla dzieci
      Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia gastrologicznaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia gastrologiczna dla dzieci
      Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym i z pododdziałem kardiologii inwazyjnejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Oddział kardiologiczny
      Kardiologia - Leczenie stacjonarne
      Kardiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • poradnia otolaryngologiczna i chirurgii szczękowejElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia leczenia jaskryElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • poradnia dermatologiczna,Elbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia dermatologiczna
      Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • dział dezynfekcji i centralnej sterylizacjiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Epidemiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
    • dział żywieniaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
      Pozostałe usługi pomocnicze
    • poradnia nadciśnienia tętniczegoElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Poradnia nadciśnienia tętniczego
      Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarskaPasłęk, ul. Bankowa 25     Telefon: ----  
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      Medycyna rodzinna - Wyjazdowa pomoc lekarska
    • transport sanitarnyPasłęk, ul. Bankowa 25     Telefon: ----  
      Zespół transportu sanitarnego
      Medycyna transportu - Pozostałe usługi pomocnicze
    • sekcja higieny i epidemiologiiElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Dział higieny i epidemiologii
      Epidemiologia - Nadzór epidemiologiczny
    pokaż nieaktywne komórki ZOZ
  • 2

    Dział Ratownictwa Medycznego

    Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
    telefon 55 239 59 00,email wszz@szpital.elblag.pl,www www.szpital.elblag.pl
    • zespół wyjazdowy "N"Elbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół specjalistycznyElbląg, ul. Orzeszkowej 6     Telefon: 55 233 63 78  
      Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół specjalistycznyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół podstawowyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • transport sanitarnyElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: 55 239 59 00  
      Zespół transportu sanitarnego
      Medycyna transportu - Pozostałe usługi pomocnicze
    • zespół podstawowyElbląg, ul. Orzeszkowej 6     Telefon: 55 233 63 78  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół podstawowyMłynary, ul. 1-go Maja 21     Telefon: 55 248 61 35  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół specjalistyczny RPasłęk, ul. Bankowa 25     Telefon: 55 248 00 61  
      Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół podstawowyTolkmicko, ul. Sportowa 1     Telefon: 55 239 84 14  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • dyspozytorniaElbląg, ul. Orzeszkowej 6     Telefon: 55 233 63 78  
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      Medycyna ratunkowa - Pozostałe
    • zespół wyjazdowy "K "Elbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół wyjazdowy "W"Elbląg, ul. Orzeszkowej 6     Telefon: ----  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarskaElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Wyjazdowa pomoc lekarska
    • zespół wyjazdowy "W"Pasłęk, ul. Bankowa 25     Telefon: ----  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    • zespół podstawowyElbląg, ul. Orzeszkowej 6     Telefon: ----  
      Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
      Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
    pokaż nieaktywne komórki ZOZ
  • 3

    Dział Ratownictwa Medycznego
    Jednostka już nie funcjonuje!

    Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
    • 4

      Poradnie Specjalistyczne i Konsultacyjne
      Jednostka już nie funcjonuje!

      Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
      • poradnia neurologiczna i padaczkowa dla dorosłychElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
        Poradnia neurologiczna
        Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
        Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
      • poradnia nadciśnienia tętniczegoElbląg, ul. Królewiecka 146     Telefon: ----  
        Poradnia nadciśnienia tętniczego
        Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
        Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
    • 5

      Pracownie, Działy, Laboratoria i Zakłady
      Jednostka już nie funcjonuje!

      Elbląg, ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)

      Opieka zdrowotna Elbląg

      Specjalizacje, resorty ZOZ Elbląg


      Zobacz także w We-Dwoje.pl

      Zobacz
      ostatnie wydanie tygodnika

      Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl