Polki.pl

Szpital Wielospecjalistyczny - Poznań

 • Szpital Wielospecjalistyczny
 • Poznań , ul. Juraszów 7-19.   (60-479 Poznań)
  wielkopolskie (powiat Poznań-Jeżyce)
 • tel. 61 821-22-00
  email szpital@lutycka.pl
  www www.lutycka.pl
Szpital Wielospecjalistyczny
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Wielospecjalistyczny

 • 1

  Szpital Wielospecjalistyczny

  Poznań, ul. Juraszów 7/19 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  telefon 061 821-22-00,email szpital@lutycka.pl,www lutycka.pl
  • Oddział Kardiologiczno-InternistycznyPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział kardiologiczny
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Geriatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Hipertensjologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds. Diabetologii, GastroenterologiiPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Hipertensjologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Geriatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki KardiologicznejPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Diabetologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Endokrynologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Geriatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Hipertensjologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział OtolaryngologicznyPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Audiologia i foniatria - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Audiologia i foniatria - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Audiologia i foniatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii StawówPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział OkulistycznyPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział okulistyczny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii Gastroenterologicznej i EndokrynologiiPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia klatki piersiowej - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem UrologiiPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział transplantologiczny
   Transplantologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Transplantologia kliniczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii, RozrodczościPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ginekologia onkologiczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki NeonatologicznejPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Neonatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych i Leczenia Bólu oraz Stacją DializPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Usługi w zakresie dializowania
   Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
   Nefrologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia RozsianegoPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Chorób SkóryPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział dermatologiczny
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Alergologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Geriatria - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Dermatologia i wenerologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Alergologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Geriatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Szpitalny Oddział RatunkowyPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Dermatologia i wenerologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Neonatologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Neurologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Okulistyka - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Urologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Kardiologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Transplantologia kliniczna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Blok Operacyjny z Centralną SterylizatorniąPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Apteka SzpitalnaPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
  • Zakład PatomorfologiiPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Zakład patomorfologii
   Patomorfologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Zakład Diagnostyki ObrazowejPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Scyntygrafia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i MikrobiologicznejPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
   Diagnostyka laboratoryjna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zakład Badań CzynnościowychPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna -
   Rehabilitacja medyczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zakład Psychologii Klinicznej i Pomocy SpołecznejPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Leczenie stacjonarne
  • Zakład Diagnostyki EndoskopowejPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia endoskopii
   Otorynolaryngologia - Endoskopia
   Gastroenterologia - Endoskopia
   Anestezjologia i intensywna terapia - Endoskopia
   Chirurgia ogólna - Endoskopia
   Urologia - Endoskopia
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i NaczyniowaPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej.Poznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Udarowy z Intensywnym Nadzorem Nad Chorymi z Udarem MózguPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia FizjoterapiiPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Oddział ortopedyczny APoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział ortopedyczny B z pododdziałem dla dzieci i młodzieżyPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia elektrofizjologiiPoznań, ul. Juraszów 7/19     Telefon:  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Izba przyjęćPoznań, ul. Juraszów 7-19.     Telefon: 61 821-22-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Dermatologia i wenerologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Neurologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Okulistyka - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Urologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Alergologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Chirurgia naczyniowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Choroby płuc - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Diabetologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Endokrynologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Gastroenterologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Kardiologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Nefrologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Oddział Chirurgii Ogólnej "A" z Zespołem ds. Urologii, Chirurgii Naczyniowej i KoloproktologiiPoznań, ul. Juraszów 7 - 19     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia naczyniowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Izba PrzyjęćPoznań, ul. Juraszów 7/19     Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8. (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  • Poradnia Leczenia BóluPoznań, ul. Juraszów 7/19.     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oddział Ortopedyczny APoznań, ul. Gąsiorowskich 7-8     Telefon: ----  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Ortopedyczny BPoznań, ul. Gąsiorowskich 7 - 8     Telefon: ----  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Ortopedyczny Dziecięcy i Młodzieżowy CPoznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     Telefon: ----  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Przychodnia ortopedycznaPoznań, ul. Gąsiorowskich 7-8     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pododdział RehabilitacjiPoznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     Telefon: ----  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Blok Operacyjny OrtopedycznyPoznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     Telefon: ----  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Oddział Ortopedyczny B z Podoodziałem dla Dzieci i MłodzieżyPoznań, ul. Gąsiorowskich 7-8     Telefon: ----  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Opieka zdrowotna Poznań

Specjalizacje, resorty ZOZ Poznań


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl