Polki.pl

Szpital - Radom

 • Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Radom , ul. J. Aleksandrowicza 5   (26-617 Radom)
  mazowieckie (powiat M. Radom)
 • tel. 48 361-39-00
  email szpital@wss.com.pl
  www www.wss.com.pl
Szpital
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital

 • 1

  Szpital

  Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  telefon 048 361-39-00,email szpital@wss.com.pl,www www.wss.com.pl
  • Oddział wewnętrzny I ( endokrynologiczno-internistyczny )Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • Oddział wewnętrzny II ( nadciśnienia tętniczego )Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział neurologiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział onkologii ogólnejRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział onkologiczny
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Hematologia - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział pulmonologicznyRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział reumatologiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział reumatologiczny
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział rehabilitacjiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja stacjonarna
  • Oddział pediatrycznyRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział pediatryczny
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Neurologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Pediatria - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział neonatologiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział ginekologiczno -położniczyRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznejRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział chirurgii dziecięcejRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Urologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Izba przyjęć ogólnaRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Blok operacyjnyRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Blok operacyjny
   Inne
  • Apteka szpitalnaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Inne
  • Zakład diagnostytki laboratoryjnejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Zakład diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia bronchoskopiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia endoskopiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia endoskopii
   Gastroenterologia - Endoskopia
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznejRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zakład patomorfologiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Zakład patomorfologii
   Patomorfologia - Diagnostyka patomorfologiczna
  • Zakład fizjoterapiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Oddział kardiologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział neurochirurgiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neurochirurgiczny
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii urazowo -ortopedycznejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Medycyna sportowa - Leczenie stacjonarne
  • Oddział otolaryngologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Izba przyjęć ginekologiczno-położniczaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Izba przyjęć chirurgicznaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Izba przyjęć pediatrycznaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pediatria - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Izba przyjęć urazowo-ortopedycznaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Izba przyjęć otolaryngologicznaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank KrwiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia serologiczna
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownia EMGRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Neurologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i równowagiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia badań słuchu
   Otorynolaryngologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań audiometrycznychRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Otorynolaryngologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia hemodynamikiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia hemodynamiki
   Kardiologia - Rentgenodiagnostyka
   Kardiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zakład gastroenterologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Centralna sterylizatorniaRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szpitalny oddział ratunkowyRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Oddział kardiochirurgiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Kardiochirurgia - Leczenie stacjonarne
  • Laboratorium mikrobiologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Mikrobiologia - Badania laboratoryjne
  • Oddział okulistykiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział okulistyczny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Pracownia ECPWRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Gastroenterologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia histopatologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia histopatologii
   Patomorfologia - Histopatologia
  • Pracownia cytologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia cytologiczna
   Patomorfologia - Cytologia
  • Pracownia neurofizjologiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Neurologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół transportu sanitarnegoRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   Medycyna transportu - Pozostałe
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznegoRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Pracownia mammografiiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia mammografii
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia densytometriiRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia densytometryczna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Inne
  • Pracownia tomografii komputerowejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznegoRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rezonans magnetyczny
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia USGRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Pracownia angiografii fluoresceinowejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne
  • Oddział rehabilitacji neurologicznejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  • Pododdział udarowyRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Pracownia elektrofizjologiiRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia elektrofizjologii
   Kardiologia - Inne
  • Pracownia stymulatorów i kardiowerterówRadom, ul. J. Aleksandrowicza 5     Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Oddział chirurgii ogólnej IIRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział procedur jednodniowychRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: ----  
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział rehabilitacji kardiologicznejRadom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5     Telefon: ----  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Radom

Specjalizacje, resorty ZOZ Radom


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl