Polki.pl

Szpital Powiatowy w Jarocinie - Jarocin

 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Jarocin , ul. Szpitalna 1   (63-200 Jarocin)
  wielkopolskie (powiat Jarocin miasto)
 • tel. 62 3322350
  email sekretariat@szpitaljarocin.pl
  www www.szpitaljarocin.pl
Szpital Powiatowy w Jarocinie
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Powiatowy w Jarocinie

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Jarocinie
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jarocin, ul. Szpitalna 1 (wielkopolskie / powiat Jarocin miasto)
  • Oddział Anestezjologii IntensywnejTterapiiJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322131  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
   Neuropatologia - Leczenie stacjonarne
   Toksykologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Transplantologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Laryngologii i Pododdziałem UrologiiJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 312  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
  • Oddział DziecięcyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 123  
   Oddział pediatryczny
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
  • Oddział NoworodkowyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 126  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Położniczo-GinekologicznyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 117  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
  • Szpitalny Oddział RatunkowyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 163  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Laboratorium AnalityczneJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 341  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownia Endoskopii Przewodu PokarmowegoJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 332216  
   Pracownia endoskopii
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Chirurgia ogólna - Endoskopia
   Gastroenterologia - Endoskopia
  • Pracownia RTGJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 136  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia KTJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 172  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa
  • Pracownia USGJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 139  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Pracownia Badań Kardiologicznych NieinwazyjnychJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 108  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Blok OperacyjnyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 129  
   Blok operacyjny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia plastyczna - Leczenie stacjonarne
  • Apteka SzpitalnaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 143  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dział FizjoterapiiJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 141  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Szkoła RodzeniaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon:  
   Szkoła rodzenia
   Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
  • Zespół Transportu SanitarnegoJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon:  
   Zespół transportu sanitarnego
   Medycyna ratunkowa - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Ratownictwa Medycznego SpecjalistycznyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon:  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego PodstawowyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon:  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
  • Dyspozytornia MedycznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 354  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna ratunkowa - Ratownictwo medyczne naziemne
  • Oddział Chorób WewnętrznychJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 105  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Choroby zakaźne - Leczenie stacjonarne
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Psychiatria - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Hematologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Toksykologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Transfuzjologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział KardiologicznyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 104  
   Oddział kardiologiczny
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby zakaźne - Leczenie stacjonarne
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
   Psychiatria - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Hematologia - Leczenie stacjonarne
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Toksykologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Transfuzjologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narzadu RuchuJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 111  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
  • Poradnia NeonatologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia neonatologiczna
   Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia PreluksacyjnaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Ginekologiczno-PołożniczaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Chirurgii OgólnejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-OrtopedycznejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia UrologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia OnkologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon:  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet Diagnostyczno-ZabiegowyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Neonatologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Onkologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi pomocnicze
   Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Urologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 173  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 173  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Ośrodek Rehabilitacji DziennejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: 62 3322 171  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Neurologia - Rehabilitacja dzienna
   Kardiologia - Rehabilitacja dzienna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Rehabilitacja dzienna
   Chirurgia ogólna - Rehabilitacja dzienna
   Choroby wewnętrzne - Rehabilitacja dzienna
   Onkologia kliniczna - Rehabilitacja dzienna
   Fizjoterapia -
  • Oddział chorób wewnętrznych IJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Choroby zakaźne - Leczenie stacjonarne
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Psychiatria - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
   Hematologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Toksykologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Transfuzjologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Poradnia kardiologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejJarocin, ul. Śródmiejska 33     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnejJarocin, ul. Śródmiejska 33     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Dział ds. promocji monitorowania jakości usług medycznych (realizuje programy z zakresu profilaktyki chorób krążenia)Jarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia neurochirurgicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Medycyny PaliatywnejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Hospicjum DomoweJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Hospicjum domowe
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
   Choroby płuc - Leczenie w domu pacjenta
   Kardiologia - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna paliatywna - Leczenie w domu pacjenta
  • Pielęgniarska Domowa Opieka DługoterminowaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia RehabilitacyjnaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia PsychologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia LogopedycznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia logopedyczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Wad PostawyJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ProktologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia proktologiczna
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Zdrowia PsychicznegoJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Chorób MetabolicznychJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Chirurgii OnkologicznejJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ReumatologicznaJarocin, ul. Szpitalna 1     Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Opieka zdrowotna Jarocin

Specjalizacje, resorty ZOZ Jarocin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl