Polki.pl

Szpital Biziela - Bydgoszcz

 • Szpital Biziela
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75   (85-168 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel. 052 3655799
  email kancelaria@biziel.pl
  www www.biziel.pl
Szpital Biziela
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Biziela

 • 1

  Szpital Biziela

  Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 3655799,email kancelaria@biziel.pl,www
  • Klinika Alergologii, Imunologii Klinicznej i Chorób WewnętrznychBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział alergologiczny
   Immunologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Immunologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Gastroenterologia - Usługi pielęgnacyjne
   Alergologia - Usługi pielęgnacyjne
   Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
   Immunologia kliniczna - Usługi pielęgnacyjne
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Alergologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Immunologia kliniczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i OnkologicznejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Chirurgia ogólna - Usługi pielęgnacyjne
   Onkologia kliniczna - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia naczyniowa - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia onkologiczna - Usługi pielęgnacyjne
   Angiologia - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia naczyniowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Angiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Klinika Gastroenterologii i Chorób WewnętrznychBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział gastroenterologiczny
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
   Gastroenterologia - Usługi pielęgnacyjne
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Gastroenterologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Położnictwo i ginekologia - Usługi pielęgnacyjne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Ginekologia onkologiczna - Usługi pielęgnacyjne
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Zdrowie publiczne - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem ,,N"-Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Neonatologia - Wyjazdowa pomoc lekarska
   Neonatologia - Usługi pielęgnacyjne
   Neonatologia - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Neonatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neonatologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Neonatologia - Inna
  • Klinika KardiologiiBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział kardiologiczny
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Kardiologia - Usługi pielęgnacyjne
   Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej TerapiiBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Usługi pielęgnacyjne
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów SportowychBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu KrwiotwórczegoBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział hematologiczny
   Hematologia - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Hematologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Hematologia - Usługi pielęgnacyjne
   Hematologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i OnkologicznejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział urologiczny
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Onkologia kliniczna - Usługi pielęgnacyjne
   Urologia - Usługi pielęgnacyjne
   Urologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Urologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Otolarygologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziłem Chirurgii SczękowejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Otorynolaryngologia - Usługi pielęgnacyjne
   Otorynolaryngologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Otorynolaryngologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki ŁącznejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział reumatologiczny
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Reumatologia - Usługi pielęgnacyjne
   Reumatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Reumatologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział NeurologiiBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
   Neurologia - Usługi pielęgnacyjne
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział OkulistycznyBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział okulistyczny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Angiografia
   Okulistyka - Usługi pielęgnacyjne
   Okulistyka - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Okulistyka - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Leczenia OparzeńBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Urologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia dziecięca - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Chirurgia dziecięca - Usługi pielęgnacyjne
   Urologia dziecięca - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia dziecięca - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania LeczniczegoBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział neurochirurgiczny
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Neurochirurgia - Usługi pielęgnacyjne
   Rehabilitacja medyczna - Usługi pielęgnacyjne
   Neurochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurochirurgia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Kliniczny Medycyny RatunkowejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Wyjazdowa pomoc lekarska
   Medycyna ratunkowa - Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Medycyna ratunkowa - Dzienna pomoc lekarska
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Blok OperacyjnyBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Blok operacyjny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Urologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia szczękowo-twarzowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
  • Apteka SzpitalnaBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób WewnętrznychBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział angiologiczny
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - USG
   Angiologia - USG
   Chirurgia naczyniowa - USG
   Kardiologia - Usługi pielęgnacyjne
   Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
   Chirurgia naczyniowa - Usługi pielęgnacyjne
   Angiologia - Usługi pielęgnacyjne
   Angiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia naczyniowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Angiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Kardiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Chirurgia naczyniowa - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Choroby wewnętrzne - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Intensywna Terapia KardiologicznaBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Usługi pielęgnacyjne
  • Pododdział Reumo-ortopediiBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Usługi pielęgnacyjne
  • Oddział UdarowyBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
   Neurologia - Usługi pielęgnacyjne
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Intensywna Terapia AlergologicznaBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział alergologiczny
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Usługi pielęgnacyjne
  • Intensywny Nadzór InternistycznyBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon:  
   Oddział angiologiczny
   Angiologia - Leczenie stacjonarne
   Angiologia - Usługi pielęgnacyjne
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii SeptycznejBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon: ----  
   Oddział położniczy
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Położnictwo i ginekologia - Usługi pielęgnacyjne
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Patologii CiążyBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon: ----  
   Oddział patologii ciąży
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Położnictwo i ginekologia - Usługi pielęgnacyjne
   Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziłem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem PorodowymBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon: ----  
   Oddział położniczy
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Położnictwo i ginekologia - Usługi pielęgnacyjne
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapia Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i RozroduBydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     Telefon: ----  
   Oddział patologii ciąży
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
   Położnictwo i ginekologia - Usługi pielęgnacyjne
   Zdrowie publiczne - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Położnictwo i ginekologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl