Polki.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze - Jelenia Góra
Zakład już nie funcjonuje!

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
 • Jelenia Góra , ul. Ogińskiego 6   (58-506 Jelenia Góra)
  dolnośląskie (powiat M. Jelenia Góra)
 • tel. -----
  email -----
  www -----
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • 1

  Szpital wielospecjalistyczny
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • Oddział I chorób wewnętrznychJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • Oddział II chorób wewnętrznychJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • Oddział kardiologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział pediatrycznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział pediatryczny
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
  • Oddział I chirurgii ogólnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział II chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii dziecięcej - 17 l.Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
  • Oddział ginekologiczno-położniczyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział neurologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział otolaryngologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
  • Oddział okulistycznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział okulistyczny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
  • Oddział urologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział urologiczny
   Urologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział neonatologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
  • Dzienny oddział chemioterapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Izby przyjęćJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Szpitalny oddział ratunkowyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Bloki operacyjneJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Dział diagnostyki laboratoryjnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
   Mikrobiologia lekarska - Badania laboratoryjne
  • Dział diagnostyki obrazowejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia patomorfologiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia kardiologii interwencyjnej oraz badań i zabiegów naczyniowychJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Pracownia angiografii
   Kardiologia - Angiografia
   Chirurgia naczyniowa - Angiografia
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Centralna sterylizatorniaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Sterylizatornia
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka szpitalnaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
  • RehabilitacjaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Inne komórki organizacyjneJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dzienny oddział okulistycznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział okulistyczny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
  • Oddział wewnętrznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Diabetologia - Leczenie stacjonarne
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii ogólnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
  • ProsektoriumJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Prosektorium
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • I Oddział chirurgii ogólnej, onkologicznejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • II Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
  • Oddział nefrologiznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział nefrologiczny
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
  • Poradnia chirurgii onkologicznejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pododział dla przewlekle chorychJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział dla przewlekle chorych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Medycyna paliatywna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział onkologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział onkologiczny
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • Oddział udarowyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział pulmonologiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego      Telefon: ----  
   Oddział chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział alergologicznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział alergologiczny
   Alergologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chemioterapii - jednego dniaJelenia Góra, ul. Oginskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Pracownia endoskopiiJelenia Góra, ul. Oginskiego 6     Telefon: ----  
   Pracownia endoskopii
   Gastroenterologia - Endoskopia
   Chirurgia ogólna - Endoskopia
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznegoJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Pracownia żywienia poza i dojelitowegoJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chorób jelitowych
   Gastroenterologia -
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna paliatywna - Leczenie w domu pacjenta
  • Oddział chirurgii dziecięcejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
  • Oddział medycyny paliatywnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział medycyny paliatywnej
   Medycyna paliatywna -
   Onkologia kliniczna - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział geriatrycznyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział geriatryczny
   Geriatria - Leczenie stacjonarne
  • Pododdział stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Kardiologia - Rehabilitacja stacjonarna
 • 2

  Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • Poradnia diabetologiczna /cukrzycowa/Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologiczna /cukrzycowa/ dla dzieciJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna /chorób tarczycy/Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna - ginekologiczna i leczenia niepłodnościJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastroenterologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hematologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia hematologiczna
   Hematologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia dermatologiczna /skórno-wenerologiczna/Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologiczna dla dzieciJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neonatologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia neonatologiczna
   Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewczątJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia patologii ciążyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia patologii ciąży
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki chorób piersiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Onkologia kliniczna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii dziecięcejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dla chorych ze stomią (chirurgii przewodu pokarmowego)Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii naczyniowejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna leczenia jaskryJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia jaskry
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia laryngologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet promocji zdrowiaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia psychologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia opieki paliatywnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Poradnia ortopedycznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki ginekologicznejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologiczna dla dzieciJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kwalifikacji przeciwko wściekliźnieJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia dla chorych ze stomiąJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieciJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia dla dzieci z porażeniem mózgowymJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   Neurologia dziecięca - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia logopedycznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Rehabilitacja w domu pacjentaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Ośrodek rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowymJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Dział rehabilitacji dla dzieciJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział rehabilitacji lecznictwa ambulatoryjnegoJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • PracownieJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Inne komórki organizacyjneJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia chemioterapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chemioterapii
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) przy poradni zdrowia psychicznegoJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Psychiatria - Leczenie w domu pacjenta
  • Hospicjum domowe przy por.medycyny paliatywnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Hospicjum domowe
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia pulmonologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia bóluJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Leczenie w domu pacjenta
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia radioterapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia radioterapii
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia anestezjologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego.+. 6     Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neonatologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia neonatologiczna
   Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastroenterologicznaJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny sportowejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • 3

  Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jelenia Góra, ul. Bankowa 1 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • Poradnia dermatologiczna /skórno-wenerologiczna/Jelenia Góra, ul. Bankowa 1     Telefon: ----  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaJelenia Góra, ul. Bankowa 1     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaJelenia Góra, ul. Bankowa 1     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia laryngologicznaJelenia Góra, ul. Bankowa 1     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu /odwykowa/Jelenia Góra, ul. Bankowa 1     Telefon: ----  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • 4

  Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 30 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • Poradnia alergologiczna dla dzieciJelenia Góra, ul. Mickiewicza 30     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieciJelenia Góra, ul. Mickiewicza 30     Telefon: ----  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaJelenia Góra, ul. Mickiewicza 30     Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna leczenia zezaJelenia Góra, ul. Mickiewicza 30     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia zeza
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoJelenia Góra, ul. Mickiewicza 30     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieciJelenia Góra, ul. Mickiewicza 30     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • 5

  Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 4 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaJelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 4     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnejJelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 4     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaJelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 4     Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna dla dzieciJelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 4     Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • 6

  Poradnie specjalistyczne
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Jelenia Góra, ul. Żeromskiego 2 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • 7

   Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
   Jednostka już nie funcjonuje!

   Jelenia Góra, ul. Żeromskiego 2 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
   • 8

    Zakład Rehabilitacji Leczniczej
    Jednostka już nie funcjonuje!

    Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
    • Dział fizjoterapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
     Dział (pracownia) fizjoterapii
     Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Pracownia fizykoterapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
     Dział (pracownia) fizykoterapii
     Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Pracownia kinezyterapiiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
     Dział (pracownia) kinezyterapii
     Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Pracownia krioterapiiJelenia Góra, ul. Oginskiego 6     Telefon: ----  
     Dział (pracownia) krioterapii
     Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Pracownia masażu leczniczegoJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
     Dział (pracownia) masażu leczniczego
     Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Dzienny Ośrodek RehabilitacjiJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
     Ośrodek rehabilitacji dziennej
     Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   • 9

    Laboratorium Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
    Jednostka już nie funcjonuje!

    Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
    • 10

     Stacja Dializ
     Jednostka już nie funcjonuje!

     Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
     • Stacja dializ - 17 stanowiskJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
      Stacja dializ
      Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
    • 11

     Przychodnia POZ
     Jednostka już nie funcjonuje!

     Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
     • Poradnia (gabinet) POZJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
      Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
     • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
      Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Choroby wewnętrzne - Usługi pielęgnacyjne
      Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
     • gabonet położnej środowiskowo-rodzinnejJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      Położnictwo i ginekologia -
      Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
      Neonatologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
     • Punkt szczepieńJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
      Punkt szczepień
      Pediatria -
      Medycyna rodzinna - Szczepienia
     • Gabinet zabiegowyJelenia Góra, ul. Ogińskiego 6     Telefon: ----  
      Gabinet zabiegowy
      Geriatria -
      Pediatria - Pozostała opieka ambulatoryjna
      Medycyna rodzinna - Pozytonowa tomografia emisyjna

    Opieka zdrowotna Jelenia Góra

    Specjalizacje, resorty ZOZ Jelenia Góra


    Zobacz także w We-Dwoje.pl

    Zobacz
    ostatnie wydanie tygodnika

    Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl