Polki.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie- Szpital - Lublin

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie- Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Lublin , ul. Jaczewskiego 8   (20-954 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel. 081 7244400
  email szpital@spsk4.lublin.pl
  www www.spsk4.lublin.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie- Szpital
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Szpital...

 • 1

  Szpital

  Lublin, ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400,email szpital@spsk4.lublin.pl,www www.spsk4.lublin.pl
  • Oddział Chirurgii NaczyniowejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244826  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia ŻywieniowegoLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244829  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Leczenie w domu pacjenta
   Chirurgia ogólna - Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
  • Oddział Chirurgii Klatki PiersiowejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244900  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Chirurgia klatki piersiowej - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii DziecięcejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244176  
   Oddział neurochirurgiczny
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
   Neurochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział KardiochirurgiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244940  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Kardiochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiochirurgia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział OtolaryngologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244518  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Otorynolaryngologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział UrologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244794  
   Oddział urologiczny
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Ortopedii i TraumatologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244510  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii InterwencyjnejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244151  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział GastroenterologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244673  
   Oddział gastroenterologiczny
   Gastroenterologia - Endoskopia
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział NefrologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244538  
   Oddział nefrologiczny
   Nefrologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
   Nefrologia - Produkty lecznicze
   Nefrologia - Leczenie w domu pacjenta
  • Oddział Chorób Płuc i GruźlicyLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244431  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Choroby płuc - Produkty lecznicze
   Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
  • Oddział NeurologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244541  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Ginekologii OperacyjnejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244268  
   Oddział ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Ginekologia onkologiczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział GinekologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244848  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział PołożnictwaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244769  
   Oddział położniczy
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział RehabilitacjiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244184  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja medyczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  • Oddział Intensywnej TerapiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244332  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział EndokrynologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244668  
   Oddział endokrynologiczny
   Endokrynologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki ŁącznejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244790  
   Oddział reumatologiczny
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
   Reumatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Sztucznej NerkiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244708  
   Stacja dializ
   Nefrologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział NeonatologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244775  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Intesywnej Opieki KardiologicznejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244249  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział PerinatologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244767  
   Oddział patologii ciąży
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Intensywnej Terapii NoworodkaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244845  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • Szpitalny Oddział RatunkowyLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244285  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
   Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Blok OperacyjnyLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244481  
   Blok operacyjny
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia klatki piersiowej - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Kardiochirurgia - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Transplantologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny GinekologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244488  
   Blok operacyjny
   Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć PlanowaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244463  
   Izba przyjęć szpitala
   Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć GinekologicznaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244846  
   Izba przyjęć szpitala
   Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
  • AptekaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244109  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
  • Dział Nadzoru Sanitarno-EpidemiologicznegoLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244316  
   Dział nadzoru sanitarnego
   Epidemiologia - Nadzór epidemiologiczny
   Epidemiologia - Nadzór i kontrola sanitarna
   Epidemiologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji PoudarowejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244541  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Rehabilitacji NeurologicznejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244184  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  • Oddział Transplatologii KlinicznejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244829  
   Oddział transplantologiczny
   Transplantologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Transplantologia kliniczna - Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
   Transplantologia kliniczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Blok Operacyjny NeurochirurgicznyLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244166  
   Blok operacyjny
   Neurochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Rahabilitacji KardiologicznejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244151  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział HematologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Oddział hematologiczny
   Hematologia - Leczenie stacjonarne
  • Oddział Patologii NoworodkaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Oddział niemowlęcy
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
   Pediatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Izba Przyjęć UrazowaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
   Medycyna ratunkowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zakład AnestezjologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Dział anestezjologii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pracownie Diagnostyczne

  Lublin, ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400,email szpital@spsk4.lublin.pl,www www.spsk4.lublin.pl
  • Pracownia Endoskopii Przewodu PokarmowegoLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 72444532  
   Pracownia endoskopii
   Gastroenterologia - Endoskopia
   Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia BronchoskopiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244458  
   Chirurgia klatki piersiowej - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby płuc - Inne
  • Pracownia EEGLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244728  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Neurologia - Inne
  • Pracownia UltrasonografiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244400  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia HemodynamikiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244256  
   Pracownia hemodynamiki
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ElektrofizjologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244151  
   Pracownia elektrofizjologii
   Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • Laboratorium CentralneLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownia Tomografii KomputerowejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakłady

  Lublin, ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400,email szpital@spsk4.lublin.pl,www www.spsk4.lublin.pl
  • Zakład FizjoterapiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244366  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
  • Zakład Radiologii i Medycyny NuklearnejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244660  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Medycyna nuklearna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Radioterapia onkologiczna - Diagnostyka obrazowa
   Medycyna nuklearna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zakład Radiologii Zabiegowej i NeuradiologiiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244154  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny NuklearnejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Medycyna nuklearna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zakład Medycyny NuklearnejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: ----  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Medycyna nuklearna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna nuklearna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej

  Lublin, ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400,email szpital@spsk4.lublin.pl,www www.spsk4.lublin.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji DziennejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244366  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zespół Domowego Leczenia TlenemLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244400  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Choroby płuc - Leczenie w domu pacjenta
  • Zespół Domowej Dializoterapii OtrzewnowejLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244400  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Nefrologia - Leczenie w domu pacjenta
   Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
 • 5

  Dział Krwiolecznictwa

  Lublin, ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400,email szpital@spsk4.lublin.pl,www www.spsk4.lublin.pl
  • Pracownia SerologicznaLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244446  
   Pracownia serologiczna
   Transfuzjologia kliniczna - Badania laboratoryjne
   Transfuzjologia kliniczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Bank KrwiLublin, ul. Jaczewskiego 8     Telefon: 081 7244447  
   Bank krwi
   Transfuzjologia kliniczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Transfuzjologia kliniczna - Pobieranie oraz magazynowanie krwi.

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl