Polki.pl

Przychodnia PULSANTIS STANDARD - Wrocław

 • Przychodnia PULSANTIS STANDARD
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Ostrowskiego 3   (53-238 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Fabryczna)
 • tel. 71 3391141
  email pulsantis@poczta.onet.pl
  www www.pulsantis.com.pl
Przychodnia PULSANTIS STANDARD
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia PULSANTIS STANDARD

 • 1

  Przychodnia PULSANTIS STANDARD

  Wrocław, ul. Ostrowskiego 3 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  telefon 71 339-11-40,email pulsantis@poczta.onet.pl,www www.pulsantis.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pielęgniarstwo rodzinne - Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Położnictwo rodzinne - Usługi pielęgnacyjne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia alergologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedycznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia neurologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt szczepieńWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Pediatria - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Dział fizykoterapiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział kinezyterapiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział hydroterapiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział krioterapiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział masażu leczniczegoWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział balneoterapiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja dzienna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennejWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
  • Pracownia USGWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieciWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon:  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia geriatrycznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wenerologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia wenerologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stwardnienia rozsianegoWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia nerwicWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia nerwic
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Pracownia audiometrycznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia spirometrycznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia gastrofiberoskopiiWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Pracownia endoskopii
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia
  • Poradnia gatrologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia gastrologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologicznaWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieżyWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia jaskryWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia jaskry
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia EEGWrocław, ul. Ostrowskiego 3     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl