Polki.pl

Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku - Orońsko

 • Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Orońsko , ul. J. Brandta 10   (26-505 Orońsko)
  mazowieckie (powiat Orońsko)
 • tel. 48 61-84-069
  email bodm@op.pl
Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przedsiębiorstwo Samodzielny...

 • 1

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku

  Orońsko, ul. J. Brandta 10 (mazowieckie / powiat Orońsko)
  telefon 48 618-40-69,email bodm@op.pl,www
  • Poradnia lekarza POZOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnejOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Badania laboratoryjne
   Położnictwo rodzinne - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Położnictwo rodzinne - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo rodzinne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo rodzinne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Położnictwo rodzinne - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)Orońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia promocji zdrowia
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Badania laboratoryjne
   Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   Pielęgniarstwo rodzinne - Usługi pielęgnacyjne
   Pielęgniarstwo rodzinne - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pielęgniarstwo rodzinne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Pielęgniarstwo rodzinne - Zdrowie matki i dziecka
   Pielęgniarstwo rodzinne - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Pielęgniarstwo rodzinne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Pielęgniarstwo rodzinne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Pielęgniarstwo rodzinne - Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet medycyny szkolnejOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - Medycyna szkolna
   Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - Oświata i promocja zdrowia
   Medycyna rodzinna - Medycyna szkolna
  • Poradnia polożniczo-ginekologicznaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarskiOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepieńOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt pobrań materiału do badańOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne
   Inne
  • Poradnia logopedycznaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia logopedyczna
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pediatria - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Otorynolaryngologia dziecięca - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Neurologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Neurologia dziecięca - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowyOrońsko, ul. ul. Brandta 10     Telefon: 48-61-84-069  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Położnictwo i ginekologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowejOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
  • Poradnia rehabilitacyjnaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia pediatrycznaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położniczaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychosomatycznaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia psychosomatyczna
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaOrońsko, ul. J. Brandta 10     Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Orońsko


Opieka zdrowotna mazowieckie

Specjalizacje, resorty ZOZ Orońsko


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl