Polki.pl
kom. (1)

Obrońca z urzędu

Wyznaczenie obrońcy z urzędu do obrony oskarżonego (lub podejrzanego) to wyraz prawa określanego dawniej "prawem ubogich". O wyznaczenie obrońcy z urzędu może ubiegać się każdy, kto uprawdopodobni, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

adwokat z urzęduDo wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu oskarżony powinien także dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (dostępny w sekretariacie sądu).

Na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu, nawet w wypadku gdy składający wniosek w tej kwestii powołuje się na niemożność poniesienia kosztów obrony, zażalenie nie przysługuje (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 10 listopada 2004 r).

Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono.

Art. 79 kpk przewiduje również okoliczności, kiedy oskarżony z mocy prawa musi posiadać obrońcę:
- jest nieletni,
- jest głuchy, niemy lub niewidomy,
- zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,
- gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę,
- w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności.

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu kierujemy do Prezesa Sądu lub Prokuratora (jeśli obrona z urzędu ma dotyczyć postępowania przygotowawczego) przed którym toczy się sprawa.
Oceń1.83 / 6

Podobne w temacie Prawo karne

Skomentuj Obrońca z urzędu

Gość
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 1 Gru 11, 19:48
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Obrońca z urzęduCzy gdy przegram sprawę karną to w kosztach naliczą mi koszty obrońcy z urzędu

Podobne do Obrońca z urzędu

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl