Polki.pl

NZOZ W JA¦KOWICACH SPÓŁKA Z O.O. - Ja¶kowice Legnickie

 • NZOZ W JA¦KOWICACH SPÓŁKA Z O.O.
 • Działalno¶ć lecznicza
  Ambulatoryjne ¶wiadczenia zdrowotne
 • Ja¶kowice Legnickie , ul. 37   ( Ja¶kowice Legnickie)
  dolno¶l±skie (powiat Kunice)
 • tel. 076 857-57-80
  email jaskowice@nzoz.com
  www www.nzoz.com
NZOZ W JA¦KOWICACH SPÓŁKA Z O.O.
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ W JA¦KOWICACH SPÓŁKA Z O.O.

 • 1

  Przychodnia w Ja¶kowicach

  Ja¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37 (dolno¶l±skie / powiat Kunice)
  telefon 076 857-57-80,email jaskowice@nzoz.com,www
  • Gabinet lekarza POZJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet lekarza POZJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki ¶rodowiskowejJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Geriatria - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodzin±, matk± i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - O¶wiata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Zdrowie ¶rodowiskowe
  • Gabinet położnej ¶rodowiskowejJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodzin±, matk± i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Zdrowie publiczne - Zdrowie ¶rodowiskowe
  • Gabinet medycyny szkolnejJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna
   O¶wiata i promocja zdrowia
  • Konsultacyjna poradnia internistycznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia kardiologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wenerologiczna (konsultacje)Ja¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia wenerologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Konsultacyjna poradnia pediatrycznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia ortopedyczno - urazowaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narz±du ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wad postawyJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narz±du ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia preluksacyjnaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narz±du ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncj± - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia geriatrycznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnieńJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia promocji zdrowiaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Zdrowie publiczne - O¶wiata i promocja zdrowia
  • Zespół długoterminowej opieki domowejJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna ¶wiadczona w domu pacjenta
  • Zespół leczenia domowegoJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Zespół leczenia ¶rodowiskowego (domowego)
   Psychiatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna ¶wiadczona w domu pacjenta
  • Pracownia diagnostyki obrazowejJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Poradnia endokrynologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholuJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USGJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Poradnia chorób naczyńJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chorób naczyń
   Angiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nadci¶nienia tętniczegoJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia nadci¶nienia tętniczego
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia jaskryJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia badań wysiłkowychJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia fizjoterapiiJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia fizykoterapiiJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia kinezyterapiiJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia hydroterapiiJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia krioterapiiJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia masażu leczniczegoJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Punkt szczepieńJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Gabinet zabiegowyJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Medycyna rodzinna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Punkt pobrań materiału do badańJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Poradnia pulmonologicznaJa¶kowice Legnickie, ul. Ja¶kowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Opieka zdrowotna Ja¶kowice Legnickie


Opieka zdrowotna dolno¶l±skie

Specjalizacje, resorty ZOZ Ja¶kowice Legnickie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacj± Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl