Polki.pl

NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O. - Jaśkowice Legnickie

 • NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Jaśkowice Legnickie , ul. 37   ( Jaśkowice Legnickie)
  dolnośląskie (powiat Kunice)
 • tel. 076 857-57-80
  email jaskowice@nzoz.com
  www www.nzoz.com
NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O.
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O.O.

 • 1

  Przychodnia w Jaśkowicach

  Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37 (dolnośląskie / powiat Kunice)
  telefon 076 857-57-80,email jaskowice@nzoz.com,www
  • Gabinet lekarza POZJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet lekarza POZJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowejJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Geriatria - Opieka nad osobami w starszym wieku
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowie publiczne - Zdrowie środowiskowe
  • Gabinet położnej środowiskowejJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Zdrowie publiczne - Zdrowie środowiskowe
  • Gabinet medycyny szkolnejJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna
   Oświata i promocja zdrowia
  • Konsultacyjna poradnia internistycznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia kardiologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wenerologiczna (konsultacje)Jaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia wenerologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Konsultacyjna poradnia pediatrycznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia ortopedyczno - urazowaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wad postawyJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia preluksacyjnaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia geriatrycznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnieńJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia promocji zdrowiaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
  • Zespół długoterminowej opieki domowejJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Zespół leczenia domowegoJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Psychiatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Pracownia diagnostyki obrazowejJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Poradnia endokrynologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholuJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USGJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Poradnia chorób naczyńJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chorób naczyń
   Angiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nadciśnienia tętniczegoJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia jaskryJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia badań wysiłkowychJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia fizjoterapiiJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia fizykoterapiiJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia kinezyterapiiJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia hydroterapiiJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia krioterapiiJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia masażu leczniczegoJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Punkt szczepieńJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Gabinet zabiegowyJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Medycyna rodzinna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Punkt pobrań materiału do badańJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Poradnia pulmonologicznaJaśkowice Legnickie, ul. Jaśkowice Legnickie 37     Telefon:  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Opieka zdrowotna Jaśkowice Legnickie


Opieka zdrowotna dolnośląskie

Specjalizacje, resorty ZOZ Jaśkowice Legnickie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl