Polki.pl

NZOZ "Nasza Przychodnia" - Sosnowiec

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Sosnowiec , ul. Kisielewskiego 2   (41-219 Sosnowiec)
  śląskie (powiat M. Sosnowiec)
 • tel. 32 26 31 097
  email biuro@nasza-przychodnia.pl
  www www.nasza-przychodnia.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ "Nasza Przychodnia"

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"

  Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  telefon 32 26 31 097,email biuro@nasza-przychodnia.pl,www www.nasza-przychodnia.pl
  • Poradnia POZ ( w tym dziecięca)Sosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Pediatria - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Poradnia stomatologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ginekologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracySosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychiatrycznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedycznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaSosnowiec, ul. Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wad postawySosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia preluksacjiSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia preluksacyjna
   Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób zakaźnychSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby zakaźne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
  • Poradnia ortodontycznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USGSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Poradnia urologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej - konsultacjeSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób sutkaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo i ginekologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia medycyny sportowejSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia hematologii dziecięcejSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia geriatrycznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowejSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pielęgniarstwo rodzinne - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowySosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Neurologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna pracy - Pozostałe usługi pomocnicze
   Psychiatria - Pozostałe usługi pomocnicze
   Audiologia i foniatria - Pozostałe usługi pomocnicze
   Rehabilitacja medyczna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Diabetologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Endokrynologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Kardiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Nefrologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Choroby płuc - Pozostałe usługi pomocnicze
   Reumatologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia dziecięca - Pozostałe usługi pomocnicze
   Otorynolaryngologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Choroby zakaźne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Urologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Okulistyka - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna sportowa - Pozostałe usługi pomocnicze
   Onkologia i hematologia dziecięca - Pozostałe usługi pomocnicze
   Geriatria - Pozostałe usługi pomocnicze
   Dermatologia i wenerologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Pielęgniarstwo rodzinne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Angiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Chirurgia naczyniowa - Pozostałe usługi pomocnicze
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Alergologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Choroby wewnętrzne - Pozostałe usługi pomocnicze
   Otorynolaryngologia dziecięca - Pozostałe usługi pomocnicze
   Neurologia dziecięca - Pozostałe usługi pomocnicze
   Hematologia - Pozostałe usługi pomocnicze
   Onkologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepieńSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Pracownia fizjoterapii (fizykoterapia, kinezyterapia, krioterapia)Sosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia leczenia zezaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia leczenia zeza
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia proktologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia proktologiczna
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób naczyńSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia chorób naczyń
   Angiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia bóluSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia leczenia bólu
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologii dla dzieciSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologiczna dla dzieciSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia hematologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia hematologiczna
   Hematologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologicznaSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży i ich rodzinSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiałów do badańSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 26 31 097  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet położnej środowiskowejSosnowiec, ul. ul. Stefana Kisielewskiego 2     Telefon: 32 2632484  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Położnictwo rodzinne - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Położnictwo rodzinne - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnejSosnowiec, ul. Kisielewskiego 2     Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznejSosnowiec, ul. Kisielewskiego 2     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - Rehabilitacja ambulatoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Sosnowiec

Specjalizacje, resorty ZOZ Sosnowiec


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl