Polki.pl

Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie" - Łódź

 • Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"
 • Łódź , ul. Cieszkowskiego 6   (93-504 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Górna)
 • tel. (0-42) 689-11-59
  email nowe_rokicie2003@onet.pl
Miejska Przychodnia
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"

 • 1

  Przychodnia

  Łódź, ul. Cieszkowskiego 6 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  telefon (0-42) 689-11-59,email nowe_rokicie2003@onet.pl,www
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłychŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnejŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Inna
  • Poradnia stomatologicznaŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia lekarza poz dla dzieciŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia ginekologiczno-położniczaŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Inna
  • Poradnia neurologicznaŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dział fizjoterapiiŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział kinezyterapiiŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział masażu leczniczegoŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Punkt szczepieńŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Pediatria - Szczepienia
  • Gabinet zabiegowyŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Gabinet zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Choroby wewnętrzne - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Inna
  • Punkt pobrań materiałów do badańŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
  • Pielęgniarska opieka długoterminowaŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon:  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia otolaryngologicznaŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowejŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon: ----  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet medycyny szkolnejŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon: ----  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
   Szczepienia
  • Poradnia rehabilitacyjnaŁódź, ul. Cieszkowskiego 6     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Rehabilitacja medyczna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl