Polki.pl
kom. (43)

Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Zanim zaczniesz własną działalność, musisz urządzić sobie spacer po urzędach i złożyć w nich odpowiednie dokumenty. Jako, że biurokrację mamy dość przerośniętą, zwykle niezupełnie wiadomo od czego zacząć, co gdzie składać i w jakich terminach. Ten przewodnik Ci w tym pomoże.

Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta

własna firmaPotrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy
- nazwę firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
- adres zamieszkania przedsiębiorcy
- adres siedziby firmy
- rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
- miejsce/a wykonywania działalności
- datę rozpoczęcia działalności

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym


Potrzebne formularze: RG-1

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz:
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu)
- dowodu osobistego

Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne.

W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.

Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

działalność gospodarczaPotrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania

firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
- dane teleadresowe siedziby firmy
- numer NIP
- numer REGON

Kosztować Cię to będzie 30-50zł.

Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze: NIP-1

Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.

Wybrać też musisz formę opodatkowania:
- zasady ogólne
- ryczałt przychodów ewidencjonowanych
- kartę podatkową
- 19% podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być może opowiem później, łatwo jednak znajdziesz potrzebne informacje w Internecie.

Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu
- zdrowotnemu
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
- ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

pracaKwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy


Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy.

Oceń4.24 / 74
Redakcja poleca

Podobne w temacie Własna firma

Skomentuj Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Gość
milanagość
Wtorek | 1 Gru 15, 12:53
+1    oceniono 1 raz
milanagość
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuPomysł na firmę to najłatwiejsza sprawa, potem trzeba to jeszcze zrealizować, pomoże w tym Centrum Kreatywności jakie powstaje w Warszawie przy Targowej 56. Młodzi kreatywni twórcy zwłaszcza dziedziny designu, mody, gier, architektury, filmu i wideo, muzyki, radio i tv, ICT, rzemiosła artystycznego, reklamy, fotografii, sztuk perfomatywnych,...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 11 Sie 15, 08:57
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuCzy jak prowadze działalnosc gospodarcza moge starac w jakis sposob o dofinansowanie z jakis placowek ? czy trzeba byc zarejestrowanym w PUP?
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 11 Sie 15, 08:45
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuCzy jak prowadze działalnosc gospodarcza moge starac w jakis sposob o dofinansowanie z jakis placowek ? czy trzeba byc zarejestrowanym w PUP?
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 21 Sty 15, 10:14
0    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuNie wiem z kiedy jest ten tekst, ale zawiera już mocno nieaktualne informacje. Choćby odnośnie opłaty za wpis do ewidencji czy uzyskania REGON. Tutaj coś aktualniejszego http://www.infakt.pl/jak_zalozyc_dzialalnosc_gospodarcza gdyby ktoś zastanawiał się jak to teraz wygląda. Generalnie dzisiaj założenie firmy jest zdecydowanie łatwiejsze niż...
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 17 Paź 14, 21:58
-2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuNIe wiem zgoda firmy dla niesłyszący??
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 18 Sie 14, 09:48
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuMówi ci coś American International Corporation? Można prowadzić firmę bez ZUS, z niskim dochodowym, bez vat. Prowadzi się działalność na podobnej zasadzie co w AIP. Różnice w kosztach są ogromne.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 5 Sie 14, 14:14
-1    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuZakładając własną działalność skorzystałam z rad ze strony sky-shop.pl/sklepy_internetowe_zagrazaja_tradycyjnym_sklepom. Polecam, bardzo mi pomogła. Marysia
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 14 Lip 14, 16:03
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuCześć, podsyłam fajną grafikę o zakładaniu działalności http://taxexpert24.pl/images/infografika-poczatki-zawsze-trudne.jpg i artykuł http://taxexpert24.pl/pl/porady/104-poczatki-zawsze-trudne-czyli-od-czego-zaczac-przy-dzialalnosci Pozdrawiam
Wojtek Kołacz
Wtorek | 1 Lip 14, 11:25
-2    oceniono 2 razy
Wojtek Kołacz
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuKażdy, kto rozważa założenie własnej działalności, powinien także rozważyć pozskanie
dotacji z Urzędu Pracy. To 20 000,00 złotych jest na wyciągnięcie ręki.
Chanell83
Środa | 11 Cze 14, 09:32
-1    oceniono 1 raz
Chanell83
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJa zakładałam spółkę w Szczecinie z firmą http://openeum.pl/ Na poczatku nie wiedziałam, na którą się zdecydować, ale w firmie mi wszystko rozjaśnili:) Przyjemna i skuteczna współpraca.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 29 Paź 13, 10:58
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuMnie tez to czeka, bo własnie chcemy otworzyć z mężem salon SPA. Mamy kilka projektów i tylko szukamy wykonawców. Czy moze słyszeliście o jakiejś dobrej firmie zajmującą się urządzaniem salonów SPA ?
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 3 Cze 13, 01:19
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokujeśli potrzebujesz kontaktu kredytu Mccarthy firmy na chartymc@rocketmail.com
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 3 Cze 13, 01:18
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokujeśli potrzebujesz kontaktu kredytu Mccarthy firmy na chartymc@rocketmail.com
Debikna
Poniedziałek | 14 Maj 12, 22:05
0    oceniono 4 razy
Debikna
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJa po pierwsze wszystko skonsultowałabym z prawnikiem. Można to zrobić nawet przez internet i to zdecydowanie taniej, niż w tradycyjnej kancelarii. Firma Competia wprowadziła usługę prawników online.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 7 Maj 13, 12:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuTaka sobie ta Competia: koszt taki sam jak w zwykłej kancelarii, rozmawiają z Tobą tak, by rozmowa trwała jak najdłużej, bo licznik bije, a do wyboru dwóch prawników + jakiś koleś po pracy w samorządzie. Jak to ma być przełom, to gratuluję.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 31 Sie 11, 14:40
-8    oceniono 8 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuPieczątka to ogromnie ważna sprawa. Dobrze wykonana pieczątka może także służyć celom reklamowym, bo klienci, także potencjalni klienci zwrócą na nią uwagę. Dlatego korzystam z firmy http://www.amb.net.pl/ wbrew temu co czasem czytam, pieczątka jest bardzo przydatna i często używana
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 21 Lip 11, 12:38
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokumam pyt jak jestem zameldowany w poznanu a chce załozyc firme w szczecinie to jest jakis problem obecnie mieszkam w szczecinie
sayinaw
Wtorek | 15 Maj 12, 22:07
-6    oceniono 6 razy
sayinaw
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuNie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale może lepiej zapytać prawnika - można to zrobić, nawet online, np. na stronie Competii (competia.pl) jest to dużo wygodniejsza opcja ;)
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 8 Lip 11, 10:01
-3    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuCo gorsze pomysł czy jego realizacja, oto jest pytanie. Z pomysłem nie jest chyba tak źle. Na rynku nadal brakuje lokali typu http://www.kbprojekt.pl/projekty_domow_weselnych.php , w których można urządzać wesela czy większe imprezy. A jak czegoś brakuje to wiadomo, że można na tym sporo zarobić.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 5 Lip 11, 13:54
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJa teraz tez zastanawiam sie nad tym czy nie uruchomic infolinii w swoim biurze.Czy myslicie ze łatwo jest coś takiego załozyc i jakie sa miesięczne koszty ?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 16 Cze 11, 11:28
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJa mysle ze własnie dzieki takim ofertom mozemy spokojnie własnie zaczac na poczatku od tego zeby w pełni rozwinac swoje biuro.A to jest podstawa przy starcie firmy.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 18 Kwi 11, 15:19
-1    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuTak naprawde nie taki diabeł straszny jak go malują.Kwestia tego jak do założenia firmy podchodzimy.Wszystko da sie załatwic nawet w 3 tygodnie.Pozniej moga byc wieksze problemy,chociaz my juz przy wyposazeniu biura zdecydowaliśmy sie na takie scalone i zintegrowanie telekomunikacyjne www.teleok.pl
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 26 Maj 11, 13:58
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuW sumie takie własnie oferty rzeczywiscie jakoś tak nas podbudzaja do tego i motywuja zeby rozkrecic swój własny biznes.
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 14 Cze 11, 13:38
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuBardzo dobra oferta,bo jesli ktos ma w planach własnie własna działalnośc z biurem to rzeczywiscie chociazby fax mobilny to bardzo pożyteczna usluga.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 18 Kwi 11, 15:16
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJa Wam powiem ze wcale nie ma z tym az takiego biegania.Jesli juz uda sie Wam wszystko załatwic i wreszcie po wpisaniu do KRSu bedziecie mogli założyc firme to warto jest jeszcze pomyslec nad takim rozwiazaniem www.teleok.pl
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 9 Maj 11, 15:17
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJa uwazam ze to własnie bardzo dobre rozwiazanie,wiec warto jest je wziac pod uwagę.Co wazne tutaj nie trzeba drugiej linii (odpada zbędny koszt abonamentu, niższy koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – ponieważ jest bez modułu faksu, mniej papieru i toneru, archiwizacja dokumentów).
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 30 Sty 11, 15:10
0    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuja pier.... trzeba powiadomić wszystkich darmozjadów, że otwierasz firmę która będzie utrzymywała ich paranoja pracowałem w urzędzie skarbowym w Warszawie i wiem jak panie z działu xxx pracują, to jest śmieszne a do tego śmieją się z ludzi którzy ciężko zapier...... na chleb nie mówiąc o polityce bo tego reality show w ogóle nie oglądam żeby nie...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 21 Kwi 11, 15:40
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokunobel CI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 21 Kwi 11, 15:41
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokunobel CI ZA TO CO NAPISAŁES
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 20 Lis 10, 20:58
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuwitam

Mam pyt jak jest z założeniem dzialalności w przypadku gdy osoba jest na rencie rodzinnej po zmarlym mężu chodzi mi o to jaka ma to być działalność aby tej renty nie stracić lub aby nie płacić zusu tylko składkę zdrowotną.
Lub jeżeli jest się na zasilku macierzyńskim ale angielskim jak założyć firmę aby to świadczenie pobierać. Mam do...więcej »
Ellisabeth
Czwartek | 28 Paź 10, 10:06
0    nie oceniono 0
Ellisabeth
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuDzięki za podlinkowanie tego poradnika, bo faktycznie wydaje się dość sensowny. A faktycznie wygląda to tak, że zakładanie firmy to nie jest takie "hop-siup". Bez gruntownego przygotowania nie ma nawet co podchodzić do tego tematu - takie jest moje zdanie.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 4 Paź 10, 12:07
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJeśli ktoś nosi się z zamiarem zakładania własnej działalności gospodarczej powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dobry pomysł to jeszcze nie wszystko. Trzeba najpierw dokładnie zapoznać się ze wszystkimi formalnościami, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Polecam w tym celu odwiedzić serwis teklaplus.pl, gdzie za darmo można pobrać obszerny...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 8 Wrz 10, 19:29
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuWitam
Jestem studentem ostatniego roku studiów w S.G.G.W. pisze pracę magisterską. Porwałem się na przeprowadzenie badania znajomości nowych, alternatywnych źródeł pozyskiwania pieniędzy na rozkręcenie własnej firmy.
Myślę, że wiele osób nie zna nowych sposobów pozyskiwania kapitału np. Ventura Capital , Sekurytyzacja, Mezzanine.
Kredyt...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 7 Wrz 10, 10:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuTeraz już działa "przyjazne okienko" i wszystko załatwiamy w Urzędzie Miasta, bez opłat. Poza tym przy zakładaniu firmy warto skorzystać na początku z usług outsourcingu. Np. adres dla siedziby i obsługę biurową wykupić w wirtualnym biurze - BiuroInter.pl, Office Complex albo Biuro Progress. Taniej niż wynajęcie pomieszczenia, na początek w sam raz
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 8 Cze 10, 14:35
0    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuArtykuł dobry ale z błędami, zakładałam działalność i po pierwsze mamy coś takiego jak przyjazne Państwo i nie ma opłaty za wpis do ewidencji (bynajmniej nie firmy jednoosobowe). Po drugie odbierając wpis urząd miasta bądź gminy sam wysyła do Urzędu Statystycznego kopię wpisu, a oni w przeciągu tygodnia przysyłają nr REGON.Także naprawdę jest...więcej »
Gambi
Środa | 29 Wrz 10, 14:16
0    nie oceniono 0
Gambi
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuJeśli ktoś nosi się z zamiarem zakładania własnej działalności gospodarczej powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dobry pomysł to jeszcze nie wszystko. Trzeba najpierw dokładnie zapoznać się ze wszystkimi formalnościami, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Polecam w tym celu odwiedzić serwis teklaplus.pl, gdzie za darmo można pobrać obszerny...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Maj 10, 14:35
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokudo kwiaciarni potrzebna jest dusza artystyczna i zamiłowanie inaczej nic z tego
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 14 Mar 10, 09:52
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuja założyć działalność krawiecką?
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 7 Cze 09, 09:43
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokumam pytanie jak założyć właśną kwiaciarnie ! co trzeba mieć w kwiaciarni ! kwiaty ogrodowe , doniczkowe ! ?
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 20 Paź 08, 23:52
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuwitam prowadząc salon ksmetyczny trzeba miec kase fiskalna???i na każdy zabieg wystawiac paragon?? na jakiej zasadzie to dizała??
zaneta
Piątek | 10 Paź 08, 19:39
0    nie oceniono 0
zaneta
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokujakie warunki trzeba spełniać aby otworzyc salon fryzjerski2
zaneta
Piątek | 10 Paź 08, 19:20
0    nie oceniono 0
zaneta
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokumam pytanie jak założyć wlasny salon fryzjerski prosze o wyjasnienie szczegółowo
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 14 Maj 13, 18:48
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Jak założyć własną firmę - krok po krokuNiestety szczegółowo to nie powiem, ale powiem na czym trzeba się najbardziej skupić
SANEPID - wszystkie przepisy muszą być spełnione i to z zapasem min 10 %, bo dowalić się potrafią absolutnie do wszystkiego - WSZYSTKIEGO.
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl