Polki.pl

Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno - Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy - Legnica

 • Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno - Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Legnica , ul. Okrzei 10   (59-220 Legnica)
  dolnośląskie (powiat M. Legnica)
 • tel. 76 / 8524661
  email fundacja6363@wp.pl
Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno - Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno...

 • 1

  Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno - Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego

  Legnica, ul. Okrzei 10 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  telefon 076 852-46-61,email fundacja6363@wp.pl,www
  • Poradnia lekarza POZLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: 076 852-46-61  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pielęgniarstwo rodzinne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet zabiegowyLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet medycyny szkolnejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Punkt szczepieńLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Pielęgniarstwo rodzinne - Szczepienia
  • Laboratorium toksykologii metali ciężkich i analityki medycznejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownie diagnostyczne (EEG, EKG, Spirometrii)Legnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjnaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia pediatryczna medycyny środowiskowejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
   Zdrowia środowiskowe - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia medycyny sportowejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pediatrycznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neonatologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia neonatologiczna
   Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia osteoporozyLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia osteoporozy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia promocji zdrowiaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - Oświata i promocja zdrowia
  • Dział (pracownia ) fizjoterapiiLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Fizjoterapia - Rehabilitacja dzienna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Fizjoterapia - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia logopedycznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon:  
   Położnictwo rodzinne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia alergologii dziecięcejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologii dziecięcejLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Ośrodek rehabilitacyjno - leczniczy i szkoleniowyPełczyce, ul. Krzynki 1     Telefon: ----  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia chorób wewnętrznychLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia schorzeń tarczycyLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia chorób tarczycy
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastroenterolgicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewczątLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczościLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Szkoła rodzeniaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Szkoła rodzenia
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia wad postawyLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia foniatrycznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia foniatryczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia foniatryczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieżyLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia antynikotynowaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia antynikotynowa
   Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia psychologicznaLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna dla dzieciLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób zakaźnychLegnica, ul. Okrzei 10     Telefon: ----  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Legnica

Specjalizacje, resorty ZOZ Legnica


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl